Her, ved Politihøgskolen i Oslo, skal antallet studenter ned med 150. Dermed blir det Politihøgskolens minste studiested. Foto: Torkjell Trædal

Dramatisk studentkutt: Laveste opptak av politistudenter siden 2006

Politiutdanning. Regjeringen mer enn halverer antall studenter som får starte ved Politihøgskolen i Oslo neste høst. Studentleder og rektor er overrasket. Kuttet skjer samtidig som Justis- og beredskapsdepartementet skal avgjøre om Politihøgskolen skal slås sammen med Kriminalomsorgens høgskole.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Før studiestart i 2018 kuttet regjeringen opptaket av bachelorstudenter ved Politihøgskolen (PHS) fra 720 til 550. Bakgrunnen var at norsk politi nærmer seg målet om to politifolk per tusen innbyggere, og at økningen i antall politifolk som 720 studenter medførte, ikke lenger var nødvendig.

I statsbudsjettet for 2020 gjør regjeringen det klart at de kutter antallet politistudenter igjen. Ved studiestart 2020 begynner det kun 400 studenter ved PHS. Opptaket av politistudenter vil i neste år være det laveste siden 2006.

Spesielt dramatisk blir det for Politihøgskolen i Oslo. Det som i dag er Politihøgskolens hovedsete med rektor, administrasjon og studiested med flest studenter, vil framover bli studiestedet med færrest studenter.

Årlig opptak av studenter ved PHS

Knapt 90 studieplasser igjen i Oslo

Kuttet fra 720 til 550 studenter i 2018 medførte at bacheloravdelingen ved PHS på Kongsvinger ble lagt ned. Når nye kutt gjøres neste år, skal kuttene gjøres i Oslo, dikterer regjeringen i statsbudsjettet. Dermed sitter PHS fortsatt igjen med studiestedene Oslo, Stavern og Bodø.

På sikt kan det ha konsekvenser for etterforskningskapasitet, beredskap og andre deler av politiets virksomhet.

Thea Gaustad Vogsted

Studentrådsleder ved PHS, Thea Gaustad Vogsted, mener kuttet kan få store konsekvenser på sikt.

— Vi er overrasket over at hele nedtrekket skal tas i Oslo. På sikt kan det ha konsekvenser for etterforskningskapasitet, beredskap og andre deler av politiets virksomhet, sier Vogsted til Khrono.

I fjor begynte 238 av de 550 politistudentene ved PHS i Oslo. Med kutt på 150 studenter er det knapt 90 studieplasser igjen, får Khrono opplyst fra PHS. De to andre studiestedene Bodø og Stavern beholder sine studieplasser, som i fjor var henholdsvis 144 og 168. Og slik blir altså studiestedet i Oslo det minste for neste års kull.

Sett over noe tid blir reduksjonen for studiestedet enda mer dramatisk for Politihøgskolen på Majorstua. Ettersom bachelorstudentene ved tidligere PHS på Kongsvinger gikk 3. året i Oslo, var det til enhver tid ca. 670 studenter på PHS i Oslo fram til 2018. Framover vil tallet bare bli 180. Studentmassen blir dermed redusert til litt over en fjerdedel på bare få år.

Fakta

Politihøgskolen

Antall ansatte i 2018 (faste og midlertidige ansatte og langtidsinnkommanderinger (også instruktører): 440 årsverk

Antall studieplasser: Ca. 1820 (720, 550 og 550 fordelt på 3., 2. og 1. studieår. Fra 2020: 550, 550 og 400 - totalt 1500). NB: 2. året er studentene ute i praksis hele året.

PHS har studiesteder i Oslo, Bodø og ved Justissektorens kurs- og øvingssenter i Stavern. I tillegg har PHS et trenings- og videreutdanningssenter på Sæter gård utenfor Kongsvinger.

Politihøgskolens budsjett for 2020 er på nesten 634 millioner kroner, omtrent det samme som høgskolen brukte i 2018.

Jan Bøhler (Ap): — Destruktivt

Styret ved PHS bestemte tidligere i år at de ville legge ned studiestedet i Stavern dersom et nytt studentkutt ble en realitet. Derfor ble også PHS-rektor Nina Skarpenes overrasket over at regjeringen krever at kuttene i 2020 skal tas i Oslo.

— Dette var noe overraskende. Studiested Stavern ble i sin tid etablert for å ta unna store kull. Av flere årsaker vedtok styret at det var bachelorutdanningen i Stavern som skulle avvikles dersom studenttallet ble vesentlig redusert fra 550, som er dagens studenttall, sier Skarpenes til Politiforum, som omtalte studentkuttet først.

Arbeiderparti-politiker Jan Bøhler, som sitter i justiskomiteen på Stortinget, mener det er uforsvarlig å kutte antall politistudenter nå. Det begrunner han at man ikke vet hvor mange politifolk Norge trenger det kommende tiåret.

— Jeg synes det er destruktivt. Jeg har vært med å bygge opp Politihøgskolen siden 2005 da vi startet å øke antall politistudenter, og jeg synes det er ille hvis man skal tilbake på det nivået, sier Bøhler til Khrono.

Arbeiderpartiets Jan Bøhler i Stortinget. Foto: Morten Brakestad/ Stortinget

Han viser til at andre land har mer enn to politifolk per tusen innbyggere, som er Norges mål å nå i 2020. Bøhler er kritisk til at man ikke har utredet om man trenger enda flere i årene som kommer – og med det også flere politistudenter.

— Å gå ned til 400 studenter årlig betyr at Norge er sjakkmatt hvis vi finner ut at vi trenger flere politifolk i 2023, når disse er ferdige på PHS. 400 studenter kompenserer knapt for det antallet politifolk som slutter ved naturlig avgang hvert år, slår Bøhler.

Skal avgjøre sammenslåing

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet utredet i vår Politihøgskolen og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) om det ville være lurt å slå sammen de to høgskolene. De to høgskolene er små i nasjonal sammenheng, spesielt etter de siste årenes fusjoner i sektoren.

En PHS-professor, en ledelsesekspert og fagforeninger uttalte seg kritisk om en eventuell sammenslåing og utredningene på veien dit, i en artikkel i Khrono. I mai anbefalte likevel arbeidsgruppene ved PHS og KRUS en sammenslåing. Justisdepartementet jobber nå med å komme fram til en beslutning om en eventuell ny «kriminalhøgskole».

Studentrådsleder Thea Gaustad Vogsted sierstudentene er spente på hva en eventuell sammenslåing kan føre til.

— Hva sier studentene om en eventuell sammenslåing?

— Vi forventer at skolen og politikerne gjennomfører de tiltakene som skal til for å gi oss den beste politiutdanninga. Det er vanskelig å si så mye om hvilke konsekvenser dette eventuelt vil få – vi er litt spent på dette, fordi politi og fengselsbetjenter har veldig forskjellige oppgaver, sier Vogsted

Nekter for at de forbereder sammenslåing

Ved KRUS har det de siste årene blitt utdannet i overkant av 160 fengselsbetjenter årlig — et tall ikke så alt for langt unna det ferske PHS-kuttet på 150 studenter.

Men at studentkuttet ved PHS er et forberedende grep før en sammenslåing, benekter Justis- og beredskapsdepartementet.

— I hvilken grad er dette et grep for å gjøre klar for en sammenslåing mellom PHS og KRUS?

— Dette er ikke et grep for å gjøre klar en sammenslåing mellom PHS og KRUS, sier statssekretær Thor Kleppen Sættem fra Høyre.

Han forteller at departementet ikke har bestemt seg for om de vil slå sammen høgskolene eller ikke, men at de fortsatt jobber med det.

— Når vil avgjørelsen om sammenslåing bli tatt?

— Justis- og beredskapsdepartementet gav i januar i år Politidirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet i oppdrag å utrede en mulig sammenslåing av Politihøgskolen og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Frist for utredningen fra direktoratene var 1. juni. Departementet ba etter dette om at direktoratene skulle foreta en høringsrunde, slik at merknader og innspill fra de berørte i saken kan inngå i departementets vurdering. Høringsfristen er satt til 30. oktober 2019. Det er derfor ikke foretatt noen avgjørelse om en mulig sammenslåing. Departementet vil lytte til alle faglige råd før det tas stilling til hvordan saken skal håndteres videre. Det er således for tidlig å gi en tidsangivelse for når beslutningen om en eventuell sammenslåing av PHS og KRUS vil foreligge, sier statssekretæren.

Thor B. Sættem, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet. Foto: Olav Heggø, Fotovisjon

Vil ikke ha flere arbeidsledige studenter

Som motivasjon for å kutte studentopptaket igjen i 2020, viser Sættem til at politiet etter alt å dømme når målet om to politifolk per tusen innbyggere i 2020. Regjeringen sier seg fornøyd med det, og vil ikke at flere ferdigutdannede skal måtte stå arbeidsledige om noen år. Arbeidsledige, nyutdannede politifolk har regjeringen fått kritikk for flere ganger tidligere.

— Et ekstraordinært høyt opptak ved PHS har vært avgjørende for å få til dette. Siden bacheloravdelingen ved PHS er treårig må vi til enhver tid ta hensyn til kapasitetsbehovet i etaten om tre år. Utdanner vi for mange i 2020, vil nyutdannede gå arbeidsledige i 2023. Det blir derfor foreslått å redusere opptaket.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS