Senterpartiets landsmøte

Kritisk til Sp-forslag:
— Det motsatte av Robin Hood-tenkning

Senterpartiet står i fare for å vedta politikk som er dårlig senterpartipolitikk, mener foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO, Abelia.

Leder for høyere utdanning og forskning i Abelia, Carina Hundhammer, lurer på om Senterpartiet forstår konsekvensene av å ta fra Forskningsrådet og gi til grunnfinansieringen av universitet- og høgskolesektoren.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Til helga går Senterpartiets (Sp) landsmøte av stabelen. I programutkastet står det blant annet at partiet ønsker at arbeidsfordelingen mellom Forskningsrådet og universitetene bør gjennomgås.

Årsaken er at partiet er skeptiske til all tid som går bort til å skrive forskningssøknader, opplyser Marit Knutsdatter Strand, Sps utdanningspolitiske talsperson til Khrono. Derfor ønsker de heller å øke institusjonenes grunnfinansering.

Det reagerer foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO, Abelia, på.

— Dette høres ikke ut som senterpartipolitikk, sier Carina Hundhammer som er leder for høyere utdanning og forskning i Abelia.

Ikke bra for Forsknings-Norge

Dette fordi det kan få uheldige utslag for forskningsinstituttene, og videre for lokale arbeidsplasser, lokalt næringsliv og lokal tilgang på kompetanse.

For til tross for at Senterpartiet også ønsker å øke grunnfinansieringen til forskningsinstituttene, som i dag ligger på rundt 8-15 prosent, så er flere av de avhengige av å hente brorparten av sine inntekter i frie forskningsmidler fra blant andre Forskningsrådet.

Derfor blir det feil å redusere Forskningsrådets midler, mener Hundhammer.

— Dette er helt motsatt av Robin Hood-tenkning. Man ønsker altså å ta penger fra og marginalisere et allerede pressa virkemiddelapparat og gi til universitets- og høgskolesektoren som allerede har mye penger, sier Hundhammer.

Hun viser til at forsknings- og utviklingsinntektene til universitetene og høgskolene (UH-sektoren) de siste fem årene har økt med rundt 30 prosent, samtidig som studentveksten bare har vært på rundt 7 prosent.

— Disse pengene kunne UH-sektoren brukt på sine egne, allerede ansatte, men i stedet ansetter de flere som presses til å hente eksterne midler. At de nå tenker å ta fra Forskningsrådet som allerede er under stort press, er hverken Norge eller forskningssystemet tjent med, sier Hundhammer.

— Redd hva som skjer om partiprogrammet vedtas

Hun er frustrert og opplever at Senterpartiet helt glemmer instituttene, næringslivet og kommunene som også er en del av Forsknings-Norge, når de foreslår endringer i arbeidsdelingen mellom universitetene og Forskningsrådet.

— Vi må huske på at de fleste forskningsinstituttene ligger utenfor Oslo og Viken, og basert på blant andre midler fra Forskningsrådet skal disse gjennom samarbeidsprosjekter med næringsliv og offentlig sektor bygge regionene Senterpartiet ønsker seg og den kunnskapsbaserte omstillingen Norge trenger fremover, sier Hundhammer. Hun legger til:

— Senterpartiet er opptatt av lokale jobber og lokalt næringsliv, men jeg er redd for hva som kan skje om partiprogrammet vedtas slik det står i dag.

— Virker som Abelia har glemt

Senterpartiets Marit Knutsdatter Strand skriver i en e-post til Khrono at partiet har jobbet aktivt for forskningsinstituttene i Stortinget, noe hun mener at Abelia virker å ha glemt når de kritiserer programforslaget.

— Konkret har vi for eksempel foreslått styrking av samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt og regionale forskningsfond i alternative budsjett. Erfaringene etter opprettelsen i 2010 så vi at de regionale forskningsfondene har en viktig rekrutteringsoppgave og mobiliserer både til nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer. Senterpartiet ser et stort potensial i regional innovasjon og utvikling. De regionale forskningsfondene spiller en viktig rolle i dette arbeidet, skriver Knutsdatter Strand i e-posten.

Hun føyer til at arbeidet Senterpartiet har lagt ned i Stortinget i opposisjon er også vesentlig for hva partiet vil jobbe for hvis de kommer i posisjon etter valget.

(Saken er oppdatert 3. juni kl. 16.37 med kommentarer fra Sps Marit Knutsdatter Strand)

Powered by Labrador CMS