reisepolicy

Kun strengt nødvendige flyreiser tillatt på OsloMet

Reiser i nærmiljøet skal foregå til fots, på sykkel eller med kollektivtransport. Antall flyreiser skal begrenses til det strengt nødvendige.

Sykkel skal være den nye normalen for arbeidsreiser i nærmiljøet ved OsloMet, i tillegg til å gå eller ta kollektivtransport. Her fra en sykkelservicedag på universitetet.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

OsloMet har fått ny reisepolicy for arbeidsreiser i inn- og utland. Hver reise skal vurderes svært nøye; om den er nødvendig eller kan erstattes med digitale alternativer. I vurderingen skal miljø- og bærekraft tillegges særlig vekt.

Reiser i nærmiljøet skal fortrinnsvis foregå til fots, på sykkel eller med kollektivtransport. Sør for Trondheim og i Skandinavia skal alternativer til fly alltid vurderes, og reiser i og utenfor Europa begrenses til det strengt nødvendige.

Ifølge de nye retningslinjene kan ansatte risikere å ikke få reiseutgifter refundert hvis de ikke følger reisepolicyen.

Reisevirksomheten sto for 22 prosent av OsloMets klimagassutslipp, viste klimaregnskapet for 2019, og flyreiser utgjorde 77 prosent av utslippene fra den samlede reisevirksomheten.

Per Martin Nordheim-Matinsen

Skal vurderes hver gang

Reisepolicyen er behandlet i rektors ledermøte og fastsatt av rektor Curt Rice. Den ble lagt ut på OsloMets ansattesider onsdag.

— Den nye reisepolicyen er et viktig steg i OsloMets bærekraftsarbeid. Med den sikrer vi at klima- og miljøhensyn vurderes hver gang en reise skal bestilles. Jeg har tro på at dette vil gi en tydelig effekt på universitetets klimagassutslipp, sier viserektor og ansvarlig for bærekraftsarbeidet ved OsloMet, Per Martin Norheim-Martinsen.

Gjelder ikke studentutveksling

Som arbeidsreiser regnes reiser i forbindelse med rekruttering, sensorarbeid, ph.d.-kandidaters arbeid, internasjonale samarbeidsprosjekt og forskermobilitet/gjesteforelesere. Studentutveksling på bachelor- og masternivå omfattes ikke.

— Utvekslingsopphold og fysiske møter er fremdeles viktig, men pandemien har vist oss at det er mulig å få til gode møter digitalt. Framover skal vi bruke disse erfaringene til å skape en god blanding av fysisk og digital virksomhet – også internasjonalt, sier Norheim-Martinsen.

Grønne tips

I forbindelse med de nye retningslinjene får ansatte en del «grønne tips». Først og fremst skal de alltid vurdere om reisen er helt nødvendig, eller om epost, telefon og digitale møter er tilstrekkelig.

Ett tips er å slå sammen flere kortere reiser, og for eksempel komme seg rundt med tog på kontinenter hvis man skal på flere møter i europeiske land. Et annet tips er å ta møtene på et seminar eller konferanse som begge parter likevel skal delta på, eller legge opp til en miks av fysiske reiser og digitale seminarer i forskningsprosjekter.

Powered by Labrador CMS