Styret ved UiT skal bestemme framtidig plassering av kunstfagene på styremøtet tirsdag. Her fra et møte i mars 2017. Foto: Lars Åke Andersen

Kunstfag og ubrukte midler i UiT-styret

Styremøte. Nedlegging av Kunstfakultetet er en av sakene som universitetsstyret ved UiT skal ta stilling til tirsdag. Saken har skapt stor debatt. Følg møtet direkte her fra kl 10.15.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universitetsdirektør Jørgen Fossland anbefaler universitetsstyret å legge kunstfagene, som i dag er et eget fakultet, inn under det store Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL).

Det skjer etter at universitetsstyret for et år siden vedtok at antall fakulteter ved UiT skulle ned fra åtte til seks.

(Diskusjonen om plassering av kunstfakultetet fortsetter kl 12.30)

Dette en desavuering av vårt arbeid. Dette styrker ikke kunstfagene mer enn at månen er en gul ost.

Ansatte og studenter ved Kunstfakultetet

Ansatte, studenter og medlemmer av fakultetsstyret ved kunstfakultetet har skrevet brev til universitetsstyret, også publisert som innlegg i Khrono, der de advarer kraftig mot å legge fagene ved fakultetet inn under det store HSL-fakultetet.

«25 års arbeid for å bygge et helhetlig kunstfaglig fagmiljø står i fare for å i stor grad nulles ut. Dette en desavuering av vårt arbeid. Dette styrker ikke kunstfagene mer enn at månen er en gul ost», skriver de.

HSL-fakultetet, på sin side, er heller ikke særlig interessert i å få kunstfagene inn hos seg. Dean Sonni Olsen forklarer skepsisen i et innlegg i Khrono.

Kunstdekaner landet rundt advarer mot å legge ned kunstfakultetet og mener disse utøvende og skapende fagene er best tjent med å være i et eget fakultet.

Følger opp fjorårets vedtak

Universitetsdirektør Jørgen Fossland sier til Khrono at det bør være mulig å få til en god faglig utvikling for kunstfagene med den løsningen administrasjonen innstiller på.

Han understreker at hans rolle som universitetsdirektør er å følge opp styrets vedtak, og i dette tilfellet vedtaket fra juni ifjor om at kunstfakultetet ikke lenger skal være et eget fakultet.

— Det er premisset vi jobber ut fra. Jeg er naturligvis klar over at Kunstfak ønsker å være et eget fakultet, men styret har tatt en beslutning om antall fakulteter og det forholder jeg meg til, sier han.

Ubrukte midler og BOTT

Universitetsstyret skal også behandle en rekke andre saker, blant annet en sak om ubrukte midler ved UiT.

Ved utgangen av 2017 hadde UiT Norges arktiske universitet 461,9 millioner kroner «på bok», og potten hadde økt med 100 millioner fra forrige årsskifte.

Universitetsstyret skal ta stilling til flere tiltak for å få ned avsetningene.

En annen sak på styremøtet er BOTT-samarbeidet mellom universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø.

Se styrepapirene her

Fakta

Styremøte UiT 19. juni 2018

Saksliste for styremøtet:

  • ​Forslag om endring av forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) og forslag om ny forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos.)
  • Organiseringen av ph.d.-studiet
  • Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved UiT for studieåret 2017
  • Oppfølging av mulighetsstudie for Tromsø museum - universitetsmuseet (framtidig plassering av kunstfakultetet behandles under denne saken)
  • Tilsetting av fakultetsdirektør ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
  • BOTT samarbeid om administrative systemer - anskaffelse av løsninger økonomi og HR/lønnsnær HR
  • Budsjett 2019 - fordeling av rammer
  • Håndtering av økonomiske avsetninger ved UiT
  • Orienteringssaker: Saker behandlet på fullmakt av rektor i perioden 16 april -31.mai 2018, Revisjonsberetning, Regnskap pr. 1.tertial 2018 - Universitetet i Tromsø, Budsjett- og økonomirapport for 1. tertial 2018, Statusoppdatering virksomhetsplan 2018 for UiT Norges arktiske universitet, og Orientering om fordelingen av nøkkelfordelte stipendiatstillinger på enhetene.
  • Se styrepapirene
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS