Kunstakademiet ved UiT er en del av Det kunstfaglige fakultet, som universitetsstyret har vedtatt skal legges ned som eget fakultet. Foto: Lars Åke Andersen/UiT

Sier nei til å fusjonere kunstfakultet ved UiT med museum

Fusjon. Kunstfakultetet i Tromsø bør slås sammen med det store fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, mener eksternt utvalg. UiT-styret er i stuss om hva som skal skje med kunstfagene.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert onsdag, etter at universitetsstyret diskuterte saken)

Et eksternt utvalg anbefaler å slå sammen Det kunstfaglige fakultet, som i hovedsak består av Kunstakademiet og Musikkonservatoriet, med det store Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL).

Utvalget sier nei til å slå kunstfakultetet sammen med Tromsø museum - universitetsmuseet, som var det andre alternativet.

Jeg sitter igjen med følelsen av at sammenslåing med HSL-fakultetet er det minste ondet, og det er en ekkel følelse.

Kjersti Dahle

Onsdag 9. mai var framtiden for kunstfakultetet oppe til diskusjon i universitetsstyret ved UiT igjen, etter at det eksterne utvalget, ledet av teatersjef Inger Buresund ved Hålogaland teater, leverte sin rapport 2. mai.

Utredningen skal så på høring med frist 4. juni, før universitetsstyret gjør et endelig vedtak i møtet 19. juni.

Fortsatt uviss framtid for kunstfagene

Debatten i universitetsstyret onsdag viste at plasseringen av kunstfakultetet fortsatt er helt i det blå.

Prorektor Wenche Jakobsen sa at de må lete etter den optimale løsningen, som gjør at kunstfagene ved UiT kan løfte seg.

— Vi må ikke lande på å legge kunstfagene inn under HSL-fakultetet bare fordi dette er det minste ondet. Vi må sørge for at disse fagene får vekst, Nord-Norge trenger det og det er også et pre for UiT å ha bredde i kunstfagene, sa hun.

«En ekkel følelse»

Flere av styremedlemmene understreket at kunstfagene er viktige for UiT.

— Jeg sitter igjen med følelsen av at sammenslåing med HSL-fakultetet er det minste ondet, og det er en ekkel følelse. Vi som styre må hegne om disse fagene, sa ansatterepresentant Kjersti Dahle.

Styremedlem Audun Hetland, som representerer faglig ansatte, sa at den siste utredningen har «landa på magen».

— Det er mange usikre faktorer knyttet til sammenslåing med museet, og det virker i det hele tatt som det er litt for tidlig å lande denne saken. Det kan hende det finnes andre muligheter, sa han.

Ikke fornøyd

Det faktum at det er utøvende og skapende kunstfag vi driver med er lite vektlagt og lite verdsatt.

Kjell Magne Mælen

Dekan Kjell Magne Mælen ved Det kunstfaglige fakultet sier til Khrono at han mener at anbefalingen fra det eksterne utvalget bærer preg av en manglende forståelse for at det er utøvende og skapende kunstfag det dreier seg om på fakultetet.

— Det faktum at det er utøvende og skapende kunstfag vi driver med er lite vektlagt og lite verdsatt, sier han.

— Jeg er ikke særlig fornøyd med konklusjonen utvalget trekker, sier han videre.

Vil ha navneskifte

Utvalget anbefaler samorganisering med HSL-fakultetet på visse betingelser, blant annet at det skifter navn til Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og kunstfag.

Videre forutsetter utvalget at Kunstakademiet og Musikkkonservatoriet, som er de to delene av kunstfakultetet, får sentral plassering i det nye kunstkvartalet i Tromsø sentrum, der Tromsø museum - universitetssmuseet også skal ligge.

En tredje forutsetning er at det opprettes tverrfaglige kunstutdanninger innenfor humanioraområdet med fokus på det arktiske, som det heter i rapporten.

Nei til fusjon med museet

Utvalget synes ikke det er noen god ide å slå kunstfakultetet sammen med Tromsø museum - universitetsmuseet (TMU), som var det andre alternativet som skulle utredes.

Tromsø museum - universitetsmuseet, slik det ser ut i dag. Foto: Randi Solhaug/UiT

«Utover formidlingsorienterte og publikumsrettede aktiviteter, kan ikke utvalget se at Det Kunstfaglige fakultet og TMU har noen overlappende virksomhet. Slik utvalget ser det vil det derimot ligge store fordeler knyttet til en nærmere kobling mellom kunstfagene og de humanistiske fagene ved UiT», heter det i rapporten.

Utvalg nummer to

Utvalget er det andre som ser på plassering av kunstfakultetet etter at universitetsstyret i juni 2017 vedtok at antall fakulteter ved UiT skulle reduseres fra åtte til seks.

Som en følge av dette vedtaket ble Fakultet for idrett, reiseliv og sosialfag splittet opp og hver av delene slått sammen med henholdsvis HSL-fakultetet og Det helsevitenskapelige fakultet.

Plasseringen av kunstfakultetet ble utsatt og et utvalg ledet av arkitekt og byplanlegger Peter Butenschøn ble engasjert for å lage en utredning, der konklusjonen var at det verken ville være noen fordeler ved å slå kunstfakultetet sammen med HSL-fakultetet eller med Tromsø museum, som var det andre alternativet.

Tettere kobling til museet

Deretter vedtok universitetsstyret å nedsette et nytt, eksternt utvalg som skulle utrede det samme, i tillegg til å utrede universitetsmuseets plass og funksjon ved UiT, særlig med tanke på at det kommer et nytt museumsbygg i sentrum og det planlegges et helt kunstkvartal.

Utvalget foreslår også å endre navn på Tromsø museum - universitetsmuseet til Norges arktiske universitetsmuseum.

«Riktig retning»

Kjell Magne Mælen sier at han synes utvalget drar opp en riktig retning for byen, UiT og museet når det foreslår at museet skal få en større rolle i og ansvar for å formidle UiTs fag. Det skal bli et utstillingsvindu for hele UiT, ifølge utvalgets anbefaling.

— Det er en fin konklusjon og et godt grep. Men jeg er veldig overrasket over den sterke vektleggingen av det vitenskapelige og at det kunstneriske utviklingsarbeidet er så lite vektlagt og verdsatt, sier han.

Ser viktige historier

Inger Buresund sier til UiTs nettsider at det har vært svært fint å lede utvalget, blant annet fordi det har bestått av selvstendig meningsbærende personer med mye relevant kompetanse.

— Mulighetene for det nye museet som formidlingsarena for hele universitet med fokus på det arktiske vil gi Tromsø, Nord-Norge og Norge nye viktige historier å fortelle både nasjonalt og internasjonalt, sier Buresund.

Fakta

Fakulteter på UiT

Universitetsstyret ved UiT bestemte før jul i 2017 at et eget utvalg skulle nedsettes for å gjøre en mulighetsstudie av Tromsø museums funksjon og plass ved universitetet.

Som ledd i dette arbeidet skulle gruppen også vurdere mulighetene for en nærmere samordning og samorganisering av virksomhetene ved TMU og Det kunstfaglige fakultet.

Utvalget leverte sin rapport 2. mai 2018.

Utvalget har vært ledet av sjef ved Hålogaland Teater, Inger Buresund, og har i hovedsak bestått av eksterne medlemmer:

  • ·Ole Gustavsen, rektor ved Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
  • Sissel Guttormsen, direktør ved Rockheim
  • Ørjan Hattrem, universitetslektor ved Nord universitet
  • Jérémie McGowan, direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum ·
  • Katarina Pierre, sjef ved Bildmuseet, Umeå Universitet ·
  • Reidar Andersen, direktør ved NTNU Vitenskapsmuseet
  • Meera Manjit Kaur, masterstudent ved OsloMet
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS