Førsteamanuensis Arild Berg er keramiker og avla sin doktorgrad ved Aalto University i Finland i mai 2014, og senere ble doktorgradsarbeidene hans stilt ut ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Ny doktorgrad basert på kunst, ikke på vitenskap

Regjeringen foreslår å opprette en ny doktorgrad basert på utøvende og skapende kunst, og ikke på vitenskapelig arbeid.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den nye doktorgraden skal være basert på kunstnerisk metode, og ikke vitenskapelig metode som den vanlige doktorgraden. Navnet skal være ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Forslaget om en ny kunst-doktorgrad er sendt ut på høring fra Kunnskapsdepartementet med svarfrist 1. november.

Den nye doktorgraden skal erstatte dagens stipendiatprogram for kunstnere, Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU), som har eksistert siden 2003. Det gir kompetanse på doktorgradsnivå, uten at det tildeles noen grad.

Har jobbet for det

Professor Kristin Bergaust (bildet under) er billedkunstner og professor ved Institutt for estetiske fag ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er er også medlem av Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid (NRKU), under Universitets- og høgskolerådet.

Tiden er moden for å få på plass en formalisert doktorgrad for skapende og utøvende fag.

Trond Lossius

Jeg tror ikke det er noen vei utenom en ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid. En av fordelene med å få dette på plass er at det vil lette forholdet til internasjonale
samarbeids-partnere.

Kristin Bergaust

Bergaust sier at NRKU har jobbet aktivt for å få på plass en doktorgrad basert på kunstneriske kriterier, der det er det kunstneriske som står i sentrum.

— Jeg tror ikke det er noen vei utenom en ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid. En av fordelene med å få dette på plass er at det vil lette forholdet til internasjonale samarbeidspartnere, sier hun.

Bergaust var med på å opprette Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) i 2003.

— Dette har fungert på linje med en doktorgrad, uten at man kan få graden. Den har blitt en slags parallellgrad som ikke er vanlig internasjonalt, sier hun.

Ønsket av stipendiatene

Bergaust sier at stipendiatene på programmet helt fra det første kullet har ønsket at det skulle lede fram til en doktorgrad.

— Vi har fått til mye gjennom PKU, men dette feltet har utviklet seg voldsomt. Jeg håper at den nye doktorgradsutdanningen innholdsmessig vil bygge på det vi har fått til i PKU, sier Bergaust.

Hun sier at det har vært nødvendig å gå noen runder for å finne ut hvordan den nye doktorgraden kan tildeles.

— Noen institusjoner vil kanskje få problemer med å få til et doktorgradsprogram på dette feltet alene, men jeg håper at det gode samarbeidet vi har fått til mellom institusjonene i PKU kan videreføres, sier hun.

Selv er Kristin Bergaust professor uten doktorgrad, men i stedet basert på kunstnerisk arbeid.

— Jeg var allerede professor da stipendiatprogrammet ble etablert, men hvis ikke jeg hadde vært det hadde jeg helt sikkert ønsket å ta en doktorgrad, sier hun.

Ønsker kunst-doktorgrad

Kunsthøgskolen i Oslo og Norges Musikkhøgskole ønsker begge å få på plass den nye doktograden, ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid, så snart som mulig.

Forskningsleder ved Kunsthøgskolen i Oslo, Trond Lossius, synes Kunnskapsdepartementets forslag om en kunst-phd er bra.

— Absolutt, det er et godt forslag, og dette vil vi jobbe i retning av, sier han.

— Tiden er moden for å få på plass en formalisert doktorgrad for skapende og utøvende fag, mener han.

Ønsker dere å etablere et eget doktorgradsprogram, eller samarbeide med andre?

— Det er litt tidlig å si om vi vil ha det alene, det avhenger litt av en endelig avklaring om restrukturering av vårt felt, sier Lossius, med referanse til at det foreløpig ikke er tatt en endelig beslutning om fusjon mellom høgskolene på kunstfeltet i Oslo.

Kunsthøgskolen har søkt om status som vitenskapelig høgskole, som vil bety at den kan opprette doktogradsprogrammer uten å søke NOKUT, men saken er ikke avklart ennå.

Les også: Gir ingen klar anbefaling om kunstfusjon i Oslo

Arbeider med det

Også Norges musikkhøgskole (bildet under) ønsker å få opprettet en kunst-ph.d. så snart som mulig.

(Foto: Jiri Havran)

— Vi arbeider med dette og muligens vil saken komme opp allerede i styremøtet i november, sier Kjetil Solvik, som er studie- og forskningsleder.

Musikkhøgskolen har en vitenskapelig doktorgrad fra før, og har også hatt mange stipendiater gjennom stipendiatprogrammet Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, blant dem rektor og komponist Peter Tornquist, som ble ferdig på programmet i 2006.

Norges musikkhøgskole er akkreditert som vitenskapelig høgskole og kan derfor opprette ph.d.-programmer selv, uten å måtte søke NOKUT.

15 år som prøveprosjekt

Kjetil Solvik sier at forslaget fra Kunnskapsdepartementet om en ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid ser helt fint ut.

— Egentlig har idéen om å gjøre stipendiatprogrammet PKU om til et gradgivende program vært der hele tiden, men vi ønsket å prøve ut ikke-vitenskapelige kunnskapsformer på doktorgradsnivå gjennom stipendiatprogrammet først. Nå, etter snart 15 år som prøveprosjekt, er tiden inne til å gjøre det gradsgivende, sier han.

Er det etter din oppfatning kontroversielt å opprette en doktorgrad basert på utøvende og skapende kunstformer?

— Det virker ikke som det er kontroversielt i dag. Det har vært en utvikling der vi har fått bachelor- og mastergrader basert på kunstneriske fag, og jeg tror tiden er inne for å få en grad også på tredjesyklus, sier han.

Kunstfaget normaliseres

Arild Berg (bildet under) er førsteamanuensis og prodekan for forskning ved Fakultetet for teknologi, kunst og design (TKD) ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 

— Det er bra at kunstfag normaliseres på linje med andre fag, og at fag som kunst og design også blir sett på som kunnskapsfag. Det vil jo alltid være kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i alle fag, med som gir seg utslag på flere måter, sier han.

Berg er keramiker og avla sin doktorgrad ved Aalto University i Finland i 2014.

Er doktorgraden du tok  der tilsvarende den som nå foreslås i Norge?

— Den jeg tok i Finland er noe lignende som den som foreslås nå, selv om jeg har inntrykk av at det kanskje er mer vekt på ren praksis her i Norge, og i Finland var det vekt på en kombinasjon av teori og praksis. Jeg mener at kombinasjonen er viktig for å sikre kunnskapsutveksling på tvers av fag, så hvis det er noe jeg er kritisk til er hvis det er fravær av noe som helst teoriutvikling, sier han.

— Er det aktuelt for HiOA å få til en slik doktorgrad, eventuelt i samarbeid med andre?

— På Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) jobber vi med en doktorgrad som vil kunne innbefatte profesjonspraksiser, både ingeniørfag, drama, kunst og design. Denne doktorgraden vil åpne for flere muligheter for oss også, sier han, og legger til:

— Jeg tror det kan bli aktuelt for HiOA kanskje ikke med en slik ren doktorgrad, men en som mer er vektet mot tverrfaglig samarbeid, sier Berg.

Skal skille seg ut

Ifølge høringsnotatet fra Kunnskapsdepartementet skal betegnelsen ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid, med det obligatoriske tilnavnet «kunstnerisk utviklingsarbeid», etter ph.d., vise at graden er basert på kunstneriske metoder, og dermed skiller den seg fra doktorgrader som er basert på vitenskapelig metode.

«De uteksaminerte kandidatene vil likevel få en tittel som er gjenkjennelig internasjonalt. Ved tildeling av vitnemål fra institusjonene vil betegnelsen ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid etterfølges av et spesifikt fagområområde, for eksempel i scenekunst», heter det.

Det står også at departementet har vurdert andre betegnelser på graden, herunder kunstnerisk forskning, og kommet fram til at det ikke er ønskelig å innføre et nytt begrep.

Må kunne deles

Selv om graden er basert på kunstnerisk arbeid, og ikke vitenskapelig, må kandidatene presentere prosjektet på en måte som gir innsikt for andre, heter det.

«Hensikten med graden er å lære å stille spørsmål ut i fra den kunstneriske virksomheten og bidra til å utvikle metodene som anvendes på de kunstneriske områdene. Samtidig skal kunstutøvelsen følges av en eksplisitt refleksjon som ved presentasjon av prosjektet gjør det mulig for andre å ta del i den arbeidsmåten og innsikten som det kunstneriske utviklingsarbeidet genererer.»

Se høringsnotatet her

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS