Organisasjons- og virksomhetsdirektør Tore Hansen ved Høgskolen i Oslo og Akershus presenterte planen om kutt i administrasjonen på et allmøte 14. mars og møtte sterk misnøye. Nå har han kommet til enighet med de ansattes organisasjoner om en omstillingsavtale. Foto: Siri Ø. Eriksen

Avtale slår fast at ingen skal miste jobbene sine

Ledelsen og fagforeningene ved Høgskolen i Oslo og Akershus er blitt enige om en avtale som betyr at ingen skal bli sagt opp fra høgskolen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

De hovedtillitsvalgte fra Forskerforbundet, Akademikerne, Norsk Tjenestemannslag og YS har blitt enige med ledelsen ved Høgskolen i Oslo og Akershus om en omstillingsavtale i forbindelse med at administrasjonen ved høgskolen skal effektiviseres.

I avtalen slås det fast at ingen skal miste jobben som konsekvens av omstillingsprosessen.

Det står også at endringer i ansattes framtidige arbeidsoppgaver ikke skal skje før det er gjennomført omstillingssamtaler med den ansatte, men at den enkelte ansatte må finne seg i endring av oppgaver, opplæring eller omplassering til annet arbeid.

Videre står det at ansettelsesstopp kan benyttes, og at det i utgangspunktet ikke skal opprettes nye stillinger, med unntak av undervisnings- og forskerstillinger.

Se avtalen her

 Det er faktisk det viktigste formålet med denne avtalen, at de ansatte skal sikres på en god måte i omstillings-arbeidet vi nå går inn i.

Tore Hansen

Har vedtatt slanking

Styret ved høgskolen vedtok i mars at HiOA må effektivisere administrasjonen betydelig. Innen utgangen av 2019 bør andel vitenskapelige årsverk målt mot administrative årsverk tilsvare en faktor på minst 2,3, heter det i vedtaket.

I dag er forholdstallet 1,79 vitenskapelig per administrativt ansatt, og HiOA må kutte administrasjonen med 22 prosent for å komme på måltallet 2,3, går det fram av konsulentselskapet Rambølls beregninger.

En plan for hvordan kuttene i administrasjonen skal skje skal vedtas i høgskolestyret 15. juni.

Kutt-planene har forårsaket uro i organisasjonen, og på et allmøte for administrativt ansatte 14. mars (bildet over) ble det brukt harde ord om planen «Administrasjon for framtiden», som organisasjons- og virksomhetsdirektør Tore Hansen presenterte.

Les også: Massiv misnøye med effektiviseringsplan

Skal trygge ansatte

Tore Hansen mener at omstillingsavtalen er et godt utgangspunkt for å få til et konstruktivt samarbeid med de ansattes representanter, slik at målene høgskolestyret har satt kan nås.

— Vi jobber nå fram til styremøtet i juni med planen styret har bedt om, og omstillingsavtalen med de tillitsvalgte er en viktig del av dette, sier han.

Tror du avtalen vil berolige ansatte som er bekymret for jobbene sine?

— Det er faktisk det viktigste formålet med denne avtalen, at de ansatte skal sikres på en god måte i omstillingsarbeidet vi nå går inn i. I avtalen står det vi også har sagt tidligere, nemlig at ingen skal miste jobben sin som en konsekvens av omstillingsprosessen, sier han.

— De tillitsvalgte er også invitert med i en egen styringsgruppe for prosessen, og jeg håper og tror at det kan gi de ansatte trygghet for at vi skal gjøre dette på en skikkelig og ryddig måte, sier han.

Er fornøyd med avtalen

Hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet, Erik Dahlgren (bildet under), sier til Khrono at det er en god avtale de tillitsvalgte har inngått med ledelsen.

— Jeg synes vi har fått en god avtale som blant annet gir våre ansatte gode muligheter til å kvalifisere seg til annet arbeid i vår organisasjon. Den gir eksempler på hva ansatte kan gjøre, for eksempel ta utdanning eller på andre måter kvalifisere seg for andre typer jobber, eller  å ta permisjon for å prøve seg et annet sted, sier han.

— Det har jo tradisjonelt ikke vært stor mobilitet av ansatte internt på høgskolen, legger han til.

Skal se blant egne folk

Et av punktene i avtalen gjelder ansettelsesstopp.

— Dette er jo litt kontroversielt, men vi skal nå se i vår egen organisasjon om vi har personer innen vår egen fold som enten har, eller kan skaffe seg den kompetansen som etterspørres. Vi skal se blant våre egne først, sier han.

Dahlgren sier at det ikke var vanskelig å bli enig med ledelsen om en avtale.

Han sier at de har sett til andre omstillingsavtaler i universitets- og høgskolesektoren, blant annet avtaler inngått ved NTNU og ved Norges Handelshøyskole, når de har jobbet med avtalen.

— Vi har jo også vår egen omstillingsavtale fra fusjonen mellom Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus i 2011, og også avtaler som ble inngått da de fire forskningsinstituttene AFI, NOVA, SIFO og NIBR ble en del av høgskolen, sier han.

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS