Sverige

Kutter i styreperioden ved universiteter og høgskoler

Den svenske regjeringa vil kutte styreperioden fra tre år til 17 måneder.

Shirin Ahlbäck Öberg, statsviter ved Universitetet i Uppsala, reagerer sterkt på at styreperioden blir kortere.

I forbindelse med at det skal utnevnes eksterne representanter og styreleder i dag, torsdag, har Utdanningsdepartementet på forhånd ringt til de nominerte og opplyst om at deres styreperiode blir forkortet fra tre år til 17 måneder, skriver Dagens Arena.

Sveriges universitet- & högskoleförbund, SUHF, er også informert.

— Dette er naturligvis ikke bra. I praksis innebærer det at et nytt styre bare kan jobbe i ett år. Det tar tid for nye medlemmer å sette seg inn i arbeidet og hvilken rolle styret har, sier leder Hans Adolfsson.

De nominerte blir utpekt av nominasjonsgrupper, som består av et person fra statlig hold og en far institusjonene.

Det framgår ikke av artikkelen om dette er et engangstilfelle eller en permanent endring.

Ulike forklaringer

Regjeringas begrunnelse vekker også reaksjoner. Adolfsson hevder de har argumentert med at det er et ønske fra øverste hold om å få inn personer med sikkerhetspolitisk kompetanse.

Utdanningsminister Mats Persson hevder imidlertid at avgjørelsen handler om å unngå at svenske patenter forsvinner til utlandet.

Adolfsson sier:

— Da styrer regjeringa og snakker om hvilken nøyaktig kompetanse som de vil ha inn i styrene. Denne typen detaljstyring har ikke forekommet tidligere og jeg ser på det som en direkte innblanding og innskrenkning av institusjonenes selvbestemmelse og autonomi, sier han til Dagens Arena.

— En hund ligger begravet

En annen som reagerer, er statsviter Shirin Ahlbäck Öberg ved Universitetet i Uppsala.

— Jeg har aldri opplevd at en regjering gjør det på denne måten. Jeg er bekymret for at ønsket om sikkerhetspolitiske kompetanse egentlig handler om andre ting man ikke ønsker å rett ut: At det handler om at det skal være de rette personer med de rette meninger, sier hun til avisa.

Utdanningspolitisk talsperson for Sosialdemokratene Åsa Westlund skriver i en e-post til Dagens Arena.

— Det er vanskelig å tro noe annet enn at det ligger en hund begravet her. Sverigedemokratene (SD) har jo vært tydelige på at de krever innflytelse på regjeringas utnevninger. Nå får vi høre at disse blir kortere enn det som er brukbart, noe som kun kan bety at regjeringa vil bytte ut styremedlemmer. Derfor har jeg nå stilt et skriftlig spørsmål til utdanningsministeren om Sverigedemokratenes innflytelse på utnevningene.

SD oppgir til Dagens Arena at de ikke har vært involvert i dette. Avisa har ikke lykkes med å komme i kontakt med regjeringa.

Powered by Labrador CMS