— Dersom Nokuts styre følger komiteens innstilling i sitt møte i oktober, har Nord universitet nådd en viktig milepæl, sier tilsynsdirektør Øystein Lund i Nokut om universitetets arbeid med kvalitet. Foto: Siri Ø. Eriksen

Nokut-komite med full tillit til Nords arbeid med kvaliteten

Tilsyn. Nokut-komite konkluderer med full tillit til det systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord universitet.— Vi er fornøyd med at Nord universitet har vist at uroen vår var ubegrunnet, sier tilsynsdirektør i Nokut, Øystein Lund.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kun noen måneder etter at statsråd Iselin Nybø og tilsynsdirektøren i Nokut, Øystein Lund begge besøkte styret ved Nord universitet og i tur og orden «snakket alvor» om de store kvalitetsutfordringene ved universitetet, kommer nå Nokuts sakkyndig komite som har ført tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord og sier at de har full tillit til og roser arbeidet med kvalitet ved universitetet.

Vi er fornøyd med at Nord universitet har vist at uroen vår var ubegrunnet.

Øystein Lund

«De sakkyndige har tillit til at institusjonens systematiske kvalitetsarbeid sikrer og videreutvikler utdanningskvaliteten.», skriver komiteen, ledet av professor Frode Eika Sandnes (OsloMet), og med medlemmene Geir Egil Dahle Øien (NTNU), Birgitte Ashorn Quelle(Universitetet i Århus) og Christina Eide, Norsk studentorganisasjon.

Nokut-direktør er beroliget

Tilsynsdirektør i Nokut, Øystein Lund, sa så sent som i januar i år i et intervju med Khrono om Nord universitet at:

— Våre erfaringer til nå gjør at vi mener å ane konturene av en institusjon som ikke makter, eller har tilstrekkelig interesse for kvalitetsarbeid.

Øystein Lund sa til Khrono at han reiste til Nords styremøte i Levanger for å fortelle styret i klartekst at Nord har kvalitetsutfordringer.

— De trenger å jobbe med kvalitetskulturen, og derfor sa jeg ja til å komme da rektor og styreleder spurte, sa Lund.

I dag roser Nokuts sakkyndige komite kvalitetsarbeidet ved Nord, og tilsynssjef Lund er også litt mer beroliget:

— Vi er fornøyd med at Nord universitet har vist at uroen vår var ubegrunnet. Tilsynet viser at institusjonen arbeider meget bra med sine prosesser. Vi har et berettiget håp om at eksempler på kvalitetssvikt vil bli rettet opp. Utfordringene er tilstede, men Nord universitet viser evne og vilje til å gjøre noe med det, sier Lund i en kommentar til Khrono.

Kan ha nådd en viktig milepæl

— Dersom Nokuts styre følger komiteens innstilling i sitt møte i oktober, har Nord universitet nådd en viktig milepæl, sier tilsynsdirektør Lund om innstillingen fra sakkyndigkomiteen når det gjelder rammeverket for kvalitetsarbeidet ved universitetet.

— Det at vi nå vet at universitetet har et godt rammeverk og system for å jobbe med kvalitet, gjør at vi kan gi dem litt mer tid til å levere på volum og innhold, som tilstrekkelig forskningsproduksjon, andel førestkompetanse, gjennomstrømming og så videre, sier Lund.

Tilsynsdirektøren gjør oppmerksom på at revideringen av doktorgradsprogrammet som er under arbeid, er en egen vurdering,uavhengig av de andre tilsynene. Rapporten fra ph.d.-komiteens revisjon skal være klar i august.

Lund sier videre til Khrono at Nokut må ta indikasjoner på kvalitetsutfordringer på alvor, og har erfaring med at det å peke på mulige utfordringer i seg selv kan gi god effekt. Det er likevel først i vedtakene at Nokuts vurderinger blir slått fast.

Tilsynsprosessene er utformet for å kunne gi svar på om kravene er oppfylt.

Utdanningskvalitet står høyt på agendaen ved Nord

— Nå har en sakkyndig komité vurdert en omfattende mengde dokumenter om kvalitetsarbeidet ved Nord universitet og gjennomført en rekke intervjuer med sentrale personer i kvalitetsarbeidet, og på bakgrunn av dette gjort en grundig vurdering opp mot kravene i regelverket, sier Lund, og fortsetter:

— De sakkyndiges vurdering viser at utdanningskvalitet og kvalitetsarbeid står høyt på agendaen både hos ledelsen og for alle de som er involvert i utdanning ved Nord universitet, og at universitetet har etablert en kultur med ambisjoner om kvalitet og vilje til forbedring gjennom et systematisk kvalitetsarbeid.

Uro i innledende tilsyn

Under det innledende tilsynet med kvalitetsarbeidet i 2016, varslet en annen sakkyndig komite, satt sammen av Tom Colbjørnsen (BI), Torunn Lauvdal (Universitetet i Agder) og Kathrine Skretting (Høgskolen i Innlandet) at det var mange varsellamper som ringte for kvaliteten ved Nord universitet. Dette tilsynet handlet om innholdet, så som andel førstekompetanse og forskningsproduksjon - og ikke om arbeidet med et rammeverk for kvalitetsarbeidet, som det handler om i dag.

Nokuts styre vedtok derfor i desember i 2016 dette:

1. Det innledende tilsynet med Nord universitet viser at universitetet har store utfordringer med å oppnå kvalitet på linje med sammenlignbare universiteter. Tilsynet viser også at Nord universitet har iverksatt prosesser for utvikling av områder som er viktige for å opprettholde status som universitet.

2. NOKUT vil følge opp universitetet gjennom tilsyn med universitetets systematiske kvalitetsarbeid i 2018.

3. NOKUT vil dessuten vurdere om det er behov for å revidere universitetets akkreditering som universitet etter at tilsynet med det systematiske kvalitetsarbeidet er gjennomført.

Det er punkt 2 som nå er gjennomført og som berømmer systematikken i kvalitetsarbeidet.

Sammenheng strategi og kvalitetsarbeid

Den sakkyndige komiteen som nå har levert sin rapport roser også at universitetet, i avgåtte rektor Bjørn Olsens periode, har fått til et systematisk arbeid for kvalitet som henger godt sammen med strategien til Nord universitet.

«Komiteen anser at Nord universitet både i prosedyrer og i handling tydelig viser at resultater fra kvalitetsarbeidet inngår som en sentral del av kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk utvikling av den samlede studieporteføljen. Universitetets prosedyrer og dokumenterte strategiske arbeid med studieporteføljen siden fusjonen viser at universitetet ikke kompromisser på kvalitet, men at de tar nødvendige grep i form av nullopptak eller omarbeiding og nedlegging av studietilbud dersom de vurderer at kvaliteten ikke er god nok».

Vi ønsker å legge til rette for kontinuerlig forbedring, derfor er satsing på kvalitetsarbeid et gjennomgående tema i universitetets overordnede strategi.

Levi Gårseth-Nesbakk

Prorektor Levi Gårseth-Nesbakk sier i en pressemelding at universitetet har jobbet systematisk og målrettet for å utvikle en sterk kvalitetskultur blant sine ansatte og studenter.

— Vi ønsker å legge til rette for kontinuerlig forbedring, derfor er satsing på kvalitetsarbeid et gjennomgående tema i universitetets overordnede strategi.

— Ett av tiltakene vi har gjort for å skape en god kvalitetskultur er å etablere felles møteplasser der utdanningskvalitet står i fokus, og dermed skape lav terskel for å melde fra om forbedringspunkter, sier han.

Fornøyd med Innlandet også

I tillegg til en generell positiv vurdering kommer komiteen også med forslag til forbedringer av kvalitetsarbeidet, blant annet knyttet til internasjonalisering og studentdemokrati.

— Nord universitet vil ta med seg disse forslagene i arbeidet med å videreutvikle kvalitetsarbeidet ved institusjonen, sier prorektor Gårseth-Nesbakk.

Tilsynssaken vil bli endelig behandlet i NOKUTs styremøte i oktober.

Der vil tilsynsrapportene både fra arbeidet med kvalitet ved Høgskolen i Innlandet, Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskulen på Vestlandet (HVL) behandles.

Førstnevnte - Høgskolen i Innlandet - har fått samme stempel på sitt kvalitetssystem, som Nord.

Prorektor for utdanning, Stine Grønvold ved Høgskolen i Innlandet , er glad for beskjed om at den sakkyndige komiteen fra Nokut konkluderer med at høgskolens kvalitetssystem tilfredsstiller alle krav.

Det slett ikke alle som får godkjent det systematiske kvalitetsarbeidet sitt ved første forsøk. I 2013 fikk NTNU kritikk for mangelfullt system for kvalitetsarbeid fra Nokut og i 2014 fikk daværende Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet) stryk for sitt kvalitetssystem. Begge har siden forbedret kvalitetsarbeidet og fått godkjent etter dette.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS