Tilsynsdirektør Øystein Lund i NOKUT kommer på styremøtet ved Nord universitet torsdag for å fortelle i klartekst at universitetet må jobbe med kvalitetskulturen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

NOKUT: Nord trenger å forstå alvoret

Kvalitet. NOKUTs tilsynsdirektør møter hos Nord universitets styre torsdag for å fortelle at Nord har kvalitetsutfordringer som de er nødt til å ta på alvor.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret ved Nord universitet møtes i Levanger torsdag morgen. Dit kommer også tilsynsdirektør i NOKUT, Øystein Lund.

Ifølge sakslisten skal han snakke om NOKUTs revidering av akkrediteringen doktorgradsprogrammet «Studier av profesjonspraksis». NOKUT vedtok i månedsskiftet oktober/november å se nærmere på om programmet holder kvalitetsmålene og følger vedtatte forskrifter, og ikke minst om de også oppfyller de nye og strengere forskriftene til doktorgradsprogram som trer i kraft fra 1.januar 2019.

Våre erfaringer til nå gjør at vi mener å ane konturene av en institusjon som ikke makter, eller har tilstrekkelig interesse for kvalitetsarbeid.

Øystein Lund

Dette er et av fire doktorgradsprogrammer ved Nord og universitetet er avhengig av å få det godkjent for å kunne beholde sin universitetsstatus.

I tillegg har NOKUT hatt et innledende tilsyn med kvalitetsarbeidet på Nord og følger nå opp med et nytt tilsyn med universitetets systematiske kvalitetsarbeid.

Klartekst fra Lund

Øystein Lund sier til Khrono at han reiser til styremøtet i Levanger for å fortelle styret i klartekst at Nord har kvalitetsutfordringer.

— De trenger å jobbe med kvalitetskulturen, og derfor sa jeg ja til å komme da rektor og styreleder spurte, sier Lund.

Gjelder kvalitetsutfordringene bare dette doktorgradsprogrammet eller gjelder det generelt på universitetet?

— Vi har foreløpig ikke nok holdepunkter til å si om det gjelder generelt. Vi er i gang med et tilsyn av hele kvalitetsarbeidet ved Nord universitet, og vi er spente på resultatene av dette. Våre erfaringer til nå gjør at vi likevel mener å ane konturene av en institusjon som ikke makter, eller har tilstrekkelig interesse for kvalitetsarbeid. Det er en samlet utfordring som Nord er nødt til å ta på alvor, sier Lund.

Inga Bostad leder sakkyndig komité

I styrepapirene til møtet torsdag slå det fast at revisjonen er svært alvorlig for Nord og at det er avgjørende at den blir gjennomført uten at sakkyndig komité gir universitetet merknader.

Universitetet har fått frist til 1. mars 2019 med å levere egenrapport og svare på spørsmål fra sakkyndig komité. Komiteen ledes av professor Inga Bostad ved Universitetet i Oslo og ellers er lektor Kirsten Frederiksen ved Universitetet i Aarhus, professor Hans Rystedt ved Gøteborgs universitet og stipendiat Stephen Sirris ved VID medlemmer. Komitéen kommer på besøk til Nord 7.-10. juni for å få utdypet, verifisert og nyansert skriftlig dokumentasjon gjennom intervjuer.

Deretter skal komitéen ha sin rapport ferdig 15. august og NOKUTs styre skal avgjøre om doktorgradsprogrammet får godkjentstempel i desember 2019.

Hvis komiteen har merknader, kan NOKUT gi universitetet inntil to år fra desember 2019 for å rette opp eventuelle merknader.

«God dialog med NOKUT»

Prorektor for forskning ved Nord universitet, Reid Hole, sier at de har hatt en god dialog med NOKUT om revisjonen av doktorgradsprogrammet «Studier i profesjonspraksis».

— Dialogen har vært god i forkant av at vi fikk brevet med dokumentasjonskrav fra NOKUT 13. desember. Med brevet følger det mal som skal fylles ut, inkludert en solid veiledning, så forholdene er lagt godt til rette for oss, sier han.

Etter at rapporten fra Nord er levert 1. mars, blir det en periode fram til 7. juni før sakkyndig komité og NOKUTs saksbehandlere kommer på besøk.

— Vi skal jobbe godt i den perioden også, sier Hole.

Mener alvoret er forstått

Dere skriver jo i styrepapirene at det er kritisk for Nord at det ikke kommer noen merknader fra sakkyndig komitè. Hvordan er forståelsen for alvoret hos de berørte på universitetet?

— I går hadde jeg møte med de som er tilknyttet doktorgraden. Teamet tar dette på alvor og er opptatt av at vi sammen skal arbeide for å nå målene vi har satt oss med å beholde akkrediteringen og unngå merknader fra NOKUT, sier Hole.

Prorektor Reid Hole ved Nord universitet. Foto: Arne Finne/Nord

— Hva er den største utfordringen med programmet?

— Det viktigste vi må gjøre nå, er å lage en god og helhetlig beskrivelse av programmet, der vi får frem bredden og dybden innen fagområdet. Vi beskriver dette programmet i forhold til tilstøtende program og hvordan det er posisjonert i en internasjonal kontekst. Vi skal vise at dette er er et fagområde som har vært i utvikling etter akkrediteringen (i 2009, red.mrk.) og som har et utviklingspotensiale, sier han og legger til:

— Profesjonene har forandret seg på grunn av digitalisering, robotisering, «the internet of things» og kunstig intelligens, så aktualiteten i å studere og forske på profesjonene er enda større en før, sier han.

Tror dere at revisjonen vil føre noe bra med seg?

— Det tror vi, både for dette og for de andre doktorgradsprogrammene. Det ligger mye læring i denne prosessen, sier Hole.

Sjekker kvalitetssystemet

NOKUT skal også gjøre tilsyn med Nords systematiske kvalitetsarbeid. Dette er et tilsyn som også skal gjøres ved Universitetet i Sørøst-Norge, Høgskulen på Vestlandet og Høgskolen i Innlandet.

Professor ved OsloMet, Frode Eika Sandnes, leder NOKUTs sakkyndige komité for dette tilsynet hos Nord. I tillegg sitter Geir Øien, professor i elektronikk og telekommunikasjon ved NTNU, i komiteen sammen med Birgitte Quelle, som er sjef for ledelse og strategi ved VIA University College (VIA) i Danmark og student Christina Eide ved Universitetet i Oslo.

Komiteen skal besøke Nord universitet 8. og 9. mai 2019 i Bodø, og vil også møte styret eller deler av styret. Ferdig tilsynsrapport vil foreligge i august 2019 og blir behandlet av NOKUTs styre i oktober 2019.

Forlenger styreperioden

På grunn av utfordringene ved Nord universitet har Kunnskapsdepartementet bestemt å forlenge styreperioden for dagens styre med to år, fram til 31. juli 2021.

I et brev til Nord viser departementet til at NOKUT er i gang med å revidere akkrediteringen av doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis, og viser også til oppfølging av etatsstyringen i 2018 og utviklingsavtalen. Departementet sier at det er flere utfordringer ved Nord, inkludert arbeidet som pågår med å vurdere antall campuser ved universitetet og kompetansen til faglig ansatte.

Styreleder Vigdis Moe Skarstein og rektor Bjørn Olsen Imidten) ved Nord universitet. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Ifølge universitets- og høgskoleloven kan departementet i spesielle tilfeller forlenge styrets funksjonsperiode.

«På bakgrunn av de utfordringer Nord universitet står overfor, mener departementet at det er ønskelig med kontinuitet og stabilitet.»

I brevet fra departementet står det at beslutningen ble tatt etter et møte med Nords styreleder Vigdis Moe Skarstein 27. november.

Skarpe reaksjoner

Forlengelsen skaper skarpe reaksjoner hos fagforeningene ved Nord, som har skrevet et felles brev til departementet.

Leder for den største fagforeningen ved Nord universitet, Ole Jakob Sørensen i Forskerforbundet, sier til NRK Nordland at det er to grunner til at de reagerer på beslutningen.

— For det første er det lurt å bytte ut et styre, og dette er en demokratisk prosess som blir brutt. For det andre så mener vi at beslutningen er ulovlig, fordi en forlengelse må diskuteres med styrets medlemmer. Og det har ikke skjedd her, sier han.

Sørensen mener dette er et brudd på universitets- og høyskoleloven, og at de er blitt fratatt muligheten til å bytte ut styremedlemmer på demokratisk vis.

Styreleder Vigdis Moe Skarstein sier til NRK at hun ikke kjenner til at det skal være opprørsstemning blant de ansatte og fagforeningene, eller at hennes tillit skal være svekket.

— Det er ingen som har signalisert for meg at jeg bør trekke meg som styreleder. Jeg får min tillit fra statsråden. Det er statsråden som oppnevner de eksterne styremedlemmene og styreleder, sier hun.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS