Konstituert Nord-rektor Hanne Solheim Hansen har mye på programmet om dagen. Onsdag og torsdag kommer Nokuts sakkyndige komité for å sjekke universitetets kvalitetsarbeid. Foto: Nord

Nokut til Nord 8. og 9. mai

Kvalitet. Nord universitet får besøk av Nokuts sakkyndige komité 8. og 9. mai som en del av tilsynet med universitetets kvalitetsarbeid.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nord universitet er et av fire universiteter og høgskoler der Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) er i gang med et ordinært tilsyn med det systematiske kvalitetsarbeidet.

I samme pulje er Universitetet i Sørøst-Norge, Høgskolen i Innlandet og Høgskulen på Vestlandet, som alle, i likhet med Nord, er ganske nyfusjonerte. Mens Nord får besøk av sakkyndig komité 7. og 8. mai, fikk de tre andre i denne puljen besøk i begynnelsen av april.

Besøket ved Nord kommer midt oppe i mediestormen rundt studiestedsstrukturen og mulig nedlegging av studiesteder.

Nokut er også i gang med en revisjon av et av Nord universitets fire doktorgradsprogrammer, PhD i profesjonspraksis, men dette er en separat prosess, som ikke har noe med det ordinære tilsynet med kvalitetsarbeidet å gjøre.

Les også: Nord kan miste PhD-program

Fakta

Nokuts tilsyn med systematisk kvalitetsarbeid

Tentativ oversikt over tilsyn

Pilotprosjekt 2017–2018 ved sju vitenskapelige høgskoler

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
 • Det teologiske menighetsfakultet (MF)
 • Handelshøyskolen BI (BI)
 • Norges Handelshøyskole (NHH)
 • Norges idrettshøgskole (NIH)
 • Norges musikkhøgskole (NMH)
 • VID vitenskapelige høgskole (VID)

Resultat: BI og NiH fikk ikke godkjent og går inn i ordinært tilsyn. AOH har foreløpig ikke fått godkjent.

Prosjekt 1 – 2018/2019

 • Høgskolen i Innlandet (HINN)
 • Høgskulen på Vestlandet (HVL)
 • NORD universitet (NORD)
 • Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Pågår. Institusjonsbesøk våren 2019, styrebehandling i NOKUT til høsten

Prosjekt 2 – 2019/2020

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • OsloMet – storbyuniversitetet (OsloMet)
 • Universitetet i Agder (UiA)
 • Universitetet i Stavanger (UiS)

Tilsynet er i startfasen.

Det blir også fem prosjekter til med tilsyn hos flere universiteter og høgskoler fram mot 2024.

Kilde: NOKUT

Ledes av OsloMet-professor

Leder av den sakkyndige komitéen som vurderer kvaliteten ved Nord er Frode Eika Sandnes, professor i informatikk ved OsloMet. De andre medlemmene er Geir Øien, professor i elektronikk og telekommunikasjon ved NTNU, Birgitte Quelle, som er sjef for ledelse og strategi ved VIA University College i Danmark og Christina Eide, som er student ved Universitetet i Oslo.

Professor Frode Eika Sandnes ved OsloMet leder den sakkyndige komiteen som undersøker Nord universitets kvalitetsarbeid. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Komitéen har plukket ut dokumentene og utdanningene de ønsket å undersøke og Nord hadde frist til 15. februar med å levere skriftlig dokumentasjon.

Under institusjonsbesøket skal komiteen vil ha møter med styremedlemmer, ledelse og kvalitetsansvarlige sentralt og på programnivå, ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, studenter med og uten tillitsverv, og personer i styrende og rådgivende organer.

Etter besøket skal sakkyndig komité utarbeide en rapport, som blir sendt til Nord for korreksjon av eventuelle faktafeil i juni. Endelig vedtak om godkjenning av det systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord vil bli gjort i Nokuts styre i oktober.

Innlandet har hatt besøk

Høgskolen i Innlandet hadde besøk av sin sakkyndige komité 9. og 10. april.

Komitéen ledes av Harald Walderhaug, professor og visedekan for utdanning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet vedUniversitetet i Bergen. De andre meldemmene er Maria Knutson Wedel, professor og viserektor ved Chalmers tekniska högskola i Gøteborg og Johnny Roar Sundnes, som er seniorrådgiver ved seksjon for forvaltning av forskning og utdanning ved Universitetet i Oslo.Studentrepresentanten er Yngve Mannsåker Hereide, som studerer rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Høgskolen regner med å få den foreløpige rapporten i mai for å gi sine kommentarer, før endelig rapport ventes ferdig i juni. I likhet med Nords rapport, skal Innlandets opp til godkjenning i NOKUTs styre i oktober.

HVL og USN også

Også Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskulen på Vestlandet (HVL) er med i samme pulje.

HVL sendte over dokumentasjon til Nokut i februar og ettersendte mer i slutten av mars. I likhet med de andre gjelder dokumentasjonen både overordnet på institusjonsnivå, samt på konkrete studieprogram som den sakkyndige komiteen har plukket ut. 1. og 2. april hadde HVL besøk av Nokuts sakkyndige komité.

Universitetet i Sørøst-Norge hadde også besøk 1. og 2. april, i Vestfold og i Drammen.

Alle får tilsyn

Nokut skal gjøre tilsyn ved alle universiteter og høgskoler fram mot 2024. Et tilsyn hos sju vitenskapelige høgskoler er på det nærmeste ferdig. I prosjekt 1 er de fire nyfusjonerte med (HiNN, USN, Nord og HVL), mens i pulje 2 står OsloMet, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og NMBU for tur.

Deretter følger fem puljer til med universiteter og høgskoler som skal få sjekket sitt systematiske kvalitetsarbeid.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS