Nokut

Kvalitetsarbeidet ved Kunsthøgskolen i Oslo er godkjent

Kunsthøgskolen i Oslo har måttet jobbe med kvaliteten. Nå er systemene godkjent av styret i Nokut.

Kunsthøgskolen i Oslo, har fått godkjent sitt system for kvalitetsarbeid.
Publisert Oppdatert

Nokut har godkjent det systematiske kvalitetsarbeidet ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). Manglene som ble funnet i det forrige tilsynet med kvalitetsarbeidet, er nå rettet opp.

Det går fram av en nyhetsmelding fra Nokut, etter styremøtet torsdag 14. desember.

I vedtaket som Nokut som ble gjort høsten 2021, gikk det fram at KHiO hadde vesentlige mangler i det systematiske kvalitetsarbeidet, og høgskolen fikk et år på å rette opp manglene.

Nytt tilsyn

Opprettingsåret har gått, og Nokut har gjennomført et nytt tilsyn. Den sakkyndige komiteen vurderer nå at KHiO har rettet opp i de manglene komiteen pekte på i 2021, og at det systematiske kvalitetsarbeidet ved KHiO dermed er tilfredsstillende. 

Torsdag 14. desember vedtok styret i Nokut, i tråd med tilrådingen til komiteen, og godkjente kvalitetsarbeidet ved høgskolen.

— At KHiO nå får godkjent kvalitetsarbeidet, viser at høgskolen har tatt tak i utfordringene. Det går også fram av tilbakemeldingene fra den sakkyndige komiteen i tilsynsrapporten. KHiO har blant annet revidert kvalitetssystemet, satt i gang med periodiske evalueringer og fått på plass en ny strategi. Det er tydelig at de ansatte ved KHiO har jobbet hardt og fått gode resultater på kort tid, sier Nokut-direktør Kristin Vinje, ifølge nyhetsmeldingen.

— Veldig fornøyd

Marianne Skjulhaug, rektor ved KHiO sier de er svært fornøyde og at hun som ny rektor må bare takke for å kunne komme til ´dekket bord´. 

— Her er det gjort mye bra arbeid ved KHiO, ledet av prorektor for utdanning Heidi Marian Haraldsen, sier Skjulhaug.

Skjulhaug sier det er svært gledelig at Kunsthøgskolen har fått godkjent. 

— Det er også gledelig at Nokut formidler at KHiO har hatt en svært god utvikling siden forrige tilsyn. Komiteen roser KHiOs ledelse og våre ansatte som har jobbet hardt for å få synlige resultater på kort tid. Vårt arbeid for å framme kvalitetskultur og et godt læringsmiljø er vi også glade for at blir lagt merke til og trukket positivt frem av komiteen, sier Skjulhaug.

— Vi har nå et godkjent internt kvalitetssystem som tilfredsstiller krav i lov og forskrift og som gir støtte og gode rammer til det videre kvalitetsarbeidet. Vi har også fått gode råd med på veien om videre kvalitetsutvikling som vi skal følge opp fremover, legger KHiO-rektoren til.

Dette var tilbakemeldingene i 2021

Nokut avdekket vesentlige mangler ved hvordan Kunsthøgskolen jobbet for å ivareta kvaliteten i utdanningene de tilbyr, og de avdekket mangler på flere punkt:

  • Selve systembeskrivelsen, der høgskolen selv beskriver for sine ansatte hvordan man skal ivareta kvaliteten, vurderer Nokut at ikke fungerer som et godt nok verktøy for Kunsthøgskolen selv.
  • Arbeidet med studentenes læringsmiljø.
  • Gjennomføring av periodiske evalueringer av studietilbudene.
  • Det systematiske arbeidet med å fremme en kvalitetskultur blant ansatte og studenter.
  • Bruk av kunnskap fra kvalitetsarbeidet til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke eventuelt sviktende kvalitet.

«Manglene er av en slik art at institusjonen må gjennomføre omfattende tiltak for at de sakkyndige skal ha tillit til at institusjonens systematiske kvalitetsarbeid sikrer og videreutvikler utdanningskvaliteten», het det i innstillingen.

Powered by Labrador CMS