Prorektorene Nina Waaler og Morten Irgens (t.h.) står bak kvalitetsrapporten som styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus får på bordet 9. mars. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Rødt lys for lite utveksling og lav tidsbruk blant studentene

Altfor hjemmekjære studenter er et av de største problemene Høgskolen i Oslo og Akershus har, ifølge kvalitetsrapporten for 2015.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bare 323 av i alt 19.800 studenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus dro på utvekslingsopphold i utlandet i minst tre måneder ifjor. Det var 25 prosent færre enn året før.

Derimot økte antallet utenlandske studenter som valgte å komme til høgskolen på utveksling med 17 prosent, men det betyr bare at antallet økte fra 225 til 263 fra 2014 til 2015.

Bruker trafikklys

Ifølge kvalitetsrapporten som høgskolestyret får på bordet på møtet 9. mars, er manglende internasjonalisering et av punktene det lyser rødt på, ifølge trafikklysmodellen som prorektorene Nina Waaler og Morten Irgens bruker i rapporten. Rødt lys betyr ikke stopp, som i trafikken, men at tiltak må settes i verk. Gult lys betyr at arbeid er i gang, mens grønt lys betyr at arbeidet er godt i rute.

Lavt antall studenter på utveksling er en av grunnene til det røde lyset på internasjonalisering. Andre grunner er for lite engelsk språk i det som kalles «HiOAs orientering, undervisning og infrastruktur». Videre står det at internasjonalisering skal integreres bedre i programplanene, at HiOA må ha en infrastruktur for å ta i mot studenter og ansatte fra hele verden, og at også ansatte bør ha internasjonal erfaring.

Datagrunnlaget viser at HiOA fortsatt har noen utfordringer knyttet til utdannings-kvalitet.

Nina Waaler og Morten Irgens

Les også: Satser på mer bruk av engelsk

Studerer for lite

Et annet punkt det lyser rødt på er studentenes tidsbruk, det vil si hvor mye tid de bruker på studiene. Ifølge Studiebarometeret for 2015 bruker HiOA-studentene 30,2 timer per uke på studier, noe som er en nedgang på 1,5 timer fra året før og 3 timer lavere enn snittet for landets studenter. Samtidig bruker høgskolens studenter 2,1 timer mer en landsgjennomsnittet på betalt arbeid per uke. Ifølge kvalitetsrapporten må studentene ved HiOA oppfordres til økt innsats i studiene.

Les også:

På den rødlysende listen står også lav søkning til masterprogrammene og enkelte doktorgradsprogrammer, bedre opplegg for mottak av nye studenter, kvalitetsutfordringer i enkelte utdanninger, og for dårlig sammenheng mellom undervisning og forskning. Blant annet er det, ifølge rapporten, for få studenter som deltar i forskningsprosjekter.

Den årlige kvalitetsrapporten baserer seg på fakultetenes kvalitetsrapporter, HiOAs egne studentundersøkelser, data fra Norsk senter for forskningsdata (NSD), samt NOKUTs studiebarometer. Den er en del av HiOAs kvalitetssystem, som ble godkjent av NOKUTs styre i desember 2015.

Les også: HiOA fikk godkjent på kvalitet fra NOKUT

Varsellampe

På listen over punkter det lyser gult ved står forenkling og forbedring av kvalitetssystemet på topp. Blant annet er det for få emner og studieprogrammer som blir evaluert, og rapportene fra fakultetene må bli mer presise og ha riktig nivå, står det.

Gult lys er det også på digitalisering, der det er stort behov for å øke bruken av digitale verktøy og nye læringsformer. Videre lyser det gult på praksis, som er viktige i mange av HiOAs utdanninger. Bedre organisering og kvalitetssikring av praksis trengs, ifølge rapporten.

Ellers lyser det gult på undervisningsrom, der det ifølge rapporten jevnt over er misnøye. Et annet punkt er å sørge for bedre helhet og sammenheng i studieprogrammene, bedre informasjon til studentene og bedre administrative tjenester.

Mye går bra

På den grønne listen, der HiOA ifølge rapporten er godt i rute, vises det til at høgskolen har hatt framgang på flere av indikatorene det måles på i NOKUTs studiebarometer. Det gjelder undervisning, læringsmiljø, medvirkning, eksamen og læringsutbytte. Det lyser også grønt ved punktet som gjelder utdanningenes relevans for arbeidslivet. Her viser HiOAs undersøkelser at kandidatene kommer raskt ut i jobb og at 9 av 10 får en jobb de er utdannet for.

Les også: Ni av ti får relevant jobb

Det er generelt også god søkning til bachelorutdanningene ved HiOA. Ifølge kvalitetsrapporten ligger HiOA på andreplass etter Universitetet i Oslo når det gjelder antall søkere per studieplass på bachelorutdanningene.

På den grønne listen står det også at HiOA har enkeltutdanninger som er «forbilder» som utmerker seg med svært gode resultater i flere undersøkelser. Det gjelder spesielt sykepleieutdanningen på Kjeller og utdanningen i produktdesign samme sted. Videre står økningen i stipendiatstillinger på HiOA på den grønne listen.

Les også: Vil sette inn nye tiltak på sykepleiestudiet

Ser resultater

Rapporten er undertegnet prorektorene Nina Waaler og Morten Irgens. Deres oppsummering er at arbeidet med å ta i bruk kvalitetssystemet har hatt effekt, og at fakultetene arbeider godt og systematisk for å bedre kvaliteten.

«Legger man resultatene fra Studiebarometeret 2015 til grunn, der HiOA har gått opp på 5 av 7 indekser, er det grunn til å tro at kvalitetsarbeidet har gitt gode resultater», skriver de.

«Datagrunnlaget viser imidlertid at HiOA fortsatt har noen utfordringer knyttet til utdanningskvalitet», legger de til.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS