varsling ved UiT

Kvinnelig student varslet på høyesterettsdommer da han var professor ved UiT

Tilsynsutvalget for dommere er bedt om å vurdere et varsel mot høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy da han var ansatt ved Universitetet i Tromsø (UiT). — Varselet er ferdigbehandlet, sier UiT-ledelsen.

En tidligere varsklingssak mot høyesterettsdommer Jens E. Skoghøy, da han var ansatt ved UiT Norges arktiske universitet, er sendt over til Tilsynsutvalget for dommere.
Publisert Oppdatert

Høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy gikk nylig ut i media med anklager om at hans kone hadde forgiftet ham, noe kona avviste på det sterkeste.

På lille julaften, 23. desember, sendte høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie en henvendelse til Tilsynsutvalget for dommere. Hun ønsket en vurdering av om dommeren har brutt det etiske regelverket, skriver VG, som først omtalte saken.

I brevet, som Khrono har tilgang til, står det:

«Den umiddelbare bakgrunnen er hans opptreden og uttalelser den senere tid, men jeg nevner også en varslingssak ved Universitetet i Tromsø fra 2020.»

Overnattet hos Skoghøy

Det var en kvinnelig jusstudent som sendte inn varselet etter at hun ble med Skoghøy hjem, ble tilbudt alkohol og overnattet. Jusstudenten mente det skjedde en seksuell handling, noe den daværende jussprofessoren nektet for.

Skoghøy ble utnevnt som høyesterettsdommer i april 2020 og tiltrådte i oktober samme år. Da kom han fra stillinga som professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø. I slutten av februar i 2020 var han på jobbintervju og Innstillingsrådets innstilling var klar i mars 2020.

Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie skriver til tilsynsutvalget:

«Domstolsadministrasjonens direktør orienterte meg 4. november 2020 om at det hadde vært en varslingssak mot Skoghøy mens han var ved Universitetet i Tromsø. Det var varsleren som informerte DA om saken og DA hadde deretter kontakt med vedkommende»

Varselet gjaldt den omtalte hendelsen, som skjedde 19. januar 2020, altså før han tiltrådte som dommer og mens han var professor ved UiT.

— Grovt brudd

Arbeidsgiver UiT konkluderte i oktober 2020 og ga ham en skriftlig advarsel. Der står det, ifølge VG, at hans framferd denne kvelden var «et grovt brudd på den tillit som vi forventer av ansatte i toppstillinger ved UiT.»

Jusstudenten anmeldte også forholdet høsten 2021. Politiet konkluderte med at det som ble beskrevet, ikke var straffbart. Kvinnen klaget, men også denne ble avvist.

I brevet til tilsynsutvalget skriver høyesterettsjustitiarius Øie at hun ikke ble orientert om saken i perioden etter jobbintervjuet. Hun er heller ikke kjent med at han informerte innstillingsrådet eller dets sekretariat.

12. november 2020 hadde justitiarius Øie et møte med dommer Skoghøy, der han ble forelagt saken og fikk forklare seg.

«Jeg formidlet da tydelig at forholdet, med det faktum UiT hadde lagt til grunn, ikke er akseptabel adferd for en som nå var dommer i Høyesterett, og minnet ham om de høye etiske krav som gjelder for høyesterettsdommere», skriver hun.

Der og da vurderte Øie det slik at det ikke var grunnlag for å iverksette ytterligere prosesser, først og fremst fordi hendelsen skjedde før Skoghøy tiltrådte.

Øie viser til den omfattende mediedekninga som nylig har vært av sider ved Skoghøys privatliv. I brevet konkluderer hun:

«Jeg anmoder Tilsynsutvalget for dommere om å vurdere disse forholdene opp mot de etiske krav som stilles til dommere».

Skoghøy: — Alle frister er for lengst ute

Jens Edvin A. Skoghøy skriver i en tekstmelding til Khrono:

— Varselet ble ferdigbehandlet ved UiT i oktober 2020. Høyesterett og DA ble kjent med dette og UiTs behandling kort tid etter og la saken død.

Videre peker han på at forholdet ble anmeldt i 2021.

— Uten at anmeldelsen ble forelagt for meg, ble saken henlagt både av polititet og statsadvokaten fordi det ikke forelå noe straffbart. Ytterligere kommentarer finner jeg ikke å gi nå, skriver Skoghøy.

Til NTB sier Skoghøy at han mener alle frister i saken er ute, og at han stusser over at saken nå er sendt Tilsynsutvalget.

I advarselen beskrives ifølge VG framferden som «et grovt brudd på den tillit som vi forventer av ansatte i toppstillinger ved UiT».

– Jeg stusser litt over det, sier Skoghøy til NTB når han blir bedt om å kommentere at Tilsynsutvalget for dommere skal behandle saken.

Han viser til at det dreier seg om en varslingssak som arbeidsgiveren ble orientert om i oktober 2020, og hevder det er en frist på tre måneder i saker av denne typen.

Hvis utvalget tar saken på eget initiativ, er det en absolutt frist på ett år, ifølge Skoghøy.

– Så alle frister er for lengst ute, hevder høyesterettsdommeren.

Hadde samtaler med partene

Rektor Dag Rune Olsen var ennå ikke tilsatt ved UiT da behandlinga av varselet fant sted. Til Khrono sier han:

— Det er jo slik at vi er avhengige av at studentene både har tiltro og tillit til oss, og at de skal bli godt ivaretatt på en institusjon som vår, så slike saker skulle vi helst vært foruten. Nå er dette en personalsak vi har ferdigbehandlet og den er avsluttet.

— Har UiT gjort alt riktig i denne saken?

— Ja, jeg har ikke grunnlag for å se det annerledes. Det ble gjort en god og riktig vurdering og saken er ferdig fra vår side.

— Saken er ferdig fra vår side, sier rektor ved UiT, Dag Rune Olsen.

Odd Arne Paulsen, som er organisasjons- og økonomidirektør ved UiT, sier til Khrono at UiT valgte å behandle klagen fra studenten som en varslingssak med påfølgende prosedyrer som da gjelder.

UiT innhentet opplysninger fra kvinnen som varslet og gjennomførte samtaler med henne. De hadde også samtaler med ham det ble varslet på, altså Skoghøy. Dette skjedde 4. mars, noen dager etter at varselet var mottatt.

Behandlinga gikk sin gang i 2020. 9. oktober 2020 hadde arbeidsgiver sin siste samtale med Skoghøy.

— Saken ble avsluttet 19. oktober ved at det ble gitt en skriftlig tjenestemessig reaksjon, sier Paulsen.

Ulike versjoner

— Var det ulike versjoner fra jusstudenten og Skoghøy?

— Ja, det var ulike fortellinger. Noe av beskrivelsene var de samme. De hadde vært sammen den aktuelle natta, men hva som faktisk skjedde er det uenighet om. Vi har ingen andre kilder enn de aktuelle partene.

— Hva er din erfaring med varsler der det er påstand mot påstand. Er det vanskelig å konkludere?

— Generelt er det slik i alle saker at med påstand mot påstand at det er vanskelig å slå fast hva som er korrekt faktum. UiT har derfor ikke konkludert med hva som faktisk skjedde. Vi har ingen måte å finne det ut på med sikkerhet når vi har ulike fortellinger om hva som skjedde.

Det UiT ga Skoghøy en skriftlig reaksjon på, var at han hadde invitert henne hjem, gitt henne alkohol og latt henne overnatte.

— Hvor kraftig vil du si at en tjenestemessig reaksjon er?

— Det er en mild form for tjenestemessig reaksjon. Den får ikke andre konsekvenser for arbeidstaker enn å være en reaksjon der og da. Skulle det oppstå flere kritikkverdige forhold, så kan det være skjerpende at det er gitt en slik reaksjon tidligere.

— Hvis konklusjonen om at Skoghøy skulle få en skriftlig advarsel hadde vært klar, ville dere opplyst om den overfor Innstillingsrådet da de sjekket referanser?

— Det er det vanskelig å svare på siden den vurderinga aldri ble gjort. Forespørselen kom før vi hadde en sak. Vi kunne vanskelig opplyse om en sak som ikke fantes. Men vi ser det ikke som utelukket at vi hadde lagt vekt på at ny arbeidsgiver har behov for å kjenne til forhold knyttet til hans ansettelsesforhold ved UiT.

Powered by Labrador CMS