helse

Kvinnelige studenter har mer fysiske helseplager enn mannlige studenter

— Det er nedslående at det skal være slik i dagens Norge, sier SHoT-leder.

Kvinnelige og mannlige studenter opplever forskjeller når det gjelder egen helse. Dette bildet er kun ment som illustrasjon og ingen av personene på bildet kan knyttes til denne saken.

I Studentenes helse- og trivselsundersøkelse for 2022 fremkommer det at nesten dobbelt så mange kvinnelige studenter opplever fysiske helseplager i hverdagen enn det som er tilfelle for mannlige studenter.

Det er Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) som løfter frem dette i en pressemelding.

Behov for tiltak

Ifølge SiO understøtter tallene fra SHoT-undersøkelsen i den ferske rapporten fra Kvinnehelseutvalget, som ble overlevert helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og regjeringen forrige uke.

Rapporten peker blant annet på at kvinnehelse har lav status og liten prioritet, og ifølge leder for styringsgruppen til SHoT-undersøkelsen, Kari-Jussie Lønning, kan funnene i Kvinnehelseutvalgets også relateres til funnene i SHoT-undersøkelsen.

— Tall fra SHoT viser at et er behov for tiltak også når det gjelder studenter og kvinnehelse, sier Lønning i en uttalelse.

I SHoT-undersøkelsen for 2022 oppga 45 prosent av kvinnene, mot 23 prosent av mennene, at de hadde mye eller svært mye helseplager.

— Det er nedslående at det skal være slik i dagens Norge. Vi ser av SHoT at det er ulike helseutfordringer for kvinnelige og mannlige studenter, og kjønnsperspektivet fortjener mer oppmerksomhet innenfor studenthelse, sier Lønning.

Viktig innsikt

Da SHoT ble fremlagt i fjor skrev Khrono om flere av funnene i undersøkelsen, som blant annet viste at flere unge sliter psykisk og at en av tre har vært utsatt for seksuell trakassering.

Studentene rapporterte også om økt ensomhet, søvnproblemer og selvmordstanker i undersøkelsen der nesten 60.000 studenter har levert sine svar, som til slutt har dannet grunnlaget for rapporten.

Generelt opplever likevel studentene egen helse som ganske god, men det er gjennomgående kjønnsforskjeller blant studentene, både når det gjelder helse, smerter og medisinering, fremhever SiO i sin pressemelding.

— Kvinnene opplever gjennomgående egen helse som dårligere enn menn gjør. Denne innsikten er viktig for å forstå hvordan studentene har det, som underlag for å se på hvordan tilbudet til studenter kan forbedres, sier Kari-Jussie Lønning.

Eksempler på kjønnsforskjeller er for eksempel at 55 prosent av kvinnene mot 35 prosent av mennene opplever tretthet, at 27 prosent av kvinnene mot 22 prosent av mennene opplever å ha søvnproblemer og at 24 prosent av mennene mot 10 prosent av kvinnene melder om nakkesmerter.

Powered by Labrador CMS