Benedicte Borchgrevink, kommunikasjonsrådgiver i Lånekassen, sier at studenter med fulltidstillitsverv kan få lån og stipend i tillegg til honorarer, men det er på visse vilkår. Foto: Lånekassen

Tillitsvalgt student på fulltid? Ikke søk permisjon fra studiene!

Studiestøtte. Som tillitsvalgt på fulltid har du krav på lån og stipend selv om du ikke står på eksamen. Men du må være oppmeldt. Flere heltids tillitsvalgte er ikke klar over ordningen.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta

Rett til studiestøtte gjennom Lånekassen som tillitsvalgt

Studenter kan søke om studiestøtte fra Lånekassen.

40 prosent av denne kan bli omgjort til stipend dersom man står på eksamen, og man ikke har en inntekt på mer enn 182.575 (sats for 2019).

En student som har hatt tillitsverv på fulltid i minst tre måneder i en landsomfattende elev- eller studentorganisasjon, eller i tilknytning til utdanningsinstitusjon eller studentsamskipnad, kan ha rett til omgjøring av lån til stipend, selv om studenten ikke har bestått eksamener.

Dette er forskriftsfestet i Lånekassens forskrift om tildeling av utdanningsstøtte, §27-2(d).

Det er likevel slik at de øvrige vilkårene for støtte gjelder, f.eks. at studenten må bo borte fra sine foreldre i den aktuelle perioden for å ha rett til slik omgjøring.

Videre må studenten være tatt opp til en støtteberettiget utdanning, og Lånekassen har som krav at studenten minst er oppmeldt til 50 prosent deltidsutdanning, som er den minste studiebelastningen det kan gis støtte til i Norge.

Studenten kan ikke ha langvarig permisjon (mer enn seks uker) fra utdanningen, for da faller retten til støtte (og dermed omgjøring til stipend) bort.

Det er ikke noe krav at studenten faktisk tar eksamener i den perioden han/hun har tillitsverv.

Man kan også få slettet renter som har løpt på lånet i en periode du har et studenttillitsverv.

Kilde: Lånekassen

Tillitsvalgte studenter som går til det steget å utsette studiene til fordel for engasjementet sitt, har krav på fullt lån og stipend ved siden av.

Hvis studenten har langvarig permisjon fra utdanningen, i mer enn seks uker, faller retten til studiestøtte bort.

Benedicte Borchgrevink

Dette er noe som er definert i Lånekassens forskrift om tildeling av utdanningsstøtte, men det har et viktig forbehold: Man må være registrert som aktiv student, og meldt opp til eksamener som gir minst 15 studiepoeng i semesteret.

— Lånekassen vil gjerne understreke at det er viktig at man ikke søker permisjon fra studiene, sier kommunikasjonsrådgiver Benedicte Borchgrevink i Lånekassen, og fortsetter:

— Studenter med fulltidstillitsverv kan få lån og stipend i tillegg til honorarer, men det er på visse vilkår.

Ifølge Lånekassen må vervet må ha en varighet på minst tre måneder, organisasjonen må være landsomfattende eller tilknyttet utdanningsinstitusjon eller studentsamskipnad, og studenten må være oppmeldt til minst 50 prosent deltidsutdanning.

Videre gjelder også de øvrige vilkårene for omgjøring av studielån til stipend, som krever at man bor borte fra foreldrene sine i perioden og har inntekt og formue under de satte grensene. Mange fulltidstillitsvalgte sitter imidlertid på studieår, og får dermed honoraret eller lønnen sin fordelt på to kalenderår.

— Og hvis studenten har langvarig permisjon fra utdanningen, i mer enn seks uker, faller retten til studiestøtte bort, sier Borchgrevink.

Få er klar over reglene

Av seks arbeidsutvalg som Khrono har snakket med er bare en av lederne klar over hva man har krav på hos Lånekassen.

Bjørn Harald Hegreberg Garborg, leder av Studentparlamentet på OsloMet, sier at det varierer hva arbeidsutvalgsmedlemmene gjør der, men at man er klar over muligheten. Han har selv søkt støtte, men kan ikke si noe om arbeidsutvalget hans.

Susann Andora Biseth-Michelsen, leder for Studentparlamentet på Universitetet i Oslo, forteller at arbeidsutvalget der tar permisjon fra studiene når de sitter på fulltid.

— Og jeg var ferdig med bachelor og da midt mellom bachelor og master, og da ferdig som student når jeg ble leder.

— Men er du klar over at dere som sitter på fulltid har krav på studiestøtte og stipend?

— Nei, det visste jeg ikke. Kan hende jeg har hørt om det, men så lagt det fra meg siden vi får honorar for arbeidet, sier Biseth-Michelsen.

— Har ikke vurdert det

Cecilie Bjørnsdotter Raustein. Foto: Studenttinget NTNU

Leder for Studenttinget på NTNU, Cecilie B. Raustein, sier at alle som sitter på fulltid der tar permisjon og dermed pause fra studiene.

— Så dere er ikke klar over at dere har krav på studiestøtte selv om dere ikke studerer?

— Nei, det har ikke jeg hørt i alle fall.

Kim Hellevammen er organisatorisk nestleder i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge og forteller at hos dem tar alle permisjon fra studiene, og at ingen der var klar over at de hadde krav på studiestøtte.

Parlamentsleder Nikolai Klæboe på Universitetet i Bergen viser til at de er fulltidslønnet og at ingen tar lån ved siden av.

— Men dere som sitter på fulltid har krav på studiestøtte og stipend uten å trenge å ta studiepoeng?

— Åja, det var jo ny informasjon. Jeg kjenner til at man kan få slettet rentene som opparbeider seg mens man sitter på fulltid, men å søke studiestøtte har ikke vært vurdert engang.

Bjørn Olav Østeby. Foto: Studenttinget på Vestlandet

Studenttingsleder Bjørn Olav Østeby på Høgskulen på Vestlandet kjenner heller ikke til muligheten, og opplyser at de som sitter på fulltid der tar permisjon fra studiene.

— Men hvordan blir det med grensen for hvor langt bak man kan ligge faglig før man ikke lengre får mulighet til støtte på grunn av det, spør Østeby.

Ja, blir man forsinket i studiene?

Kun kalendermessig. Lånekassens regelverk tillater inntil 60 studiepoeng forsinkelse - altså er du faglig forsinket med 60 studiepoeng eller mindre, får du fortsatt studiestøtte.

Borchgrevink i Lånekassen eksemplifiserer:

En sykepleierstudent som akkurat har fullført første året på sykepleien velger å påta seg et fulltids tillitsverv andre året, og består ikke fagene det året. Altså blir hen i praksis 60 studiepoeng forsinket. Men hvis hen sender inn dokumentasjon på tillitsvervet, og oppfyller de andre gjeldende vilkårene, får hen omgjøring for perioden, og vil ikke være faglig forsinket. Hvis hen ønsker, kan hen søke om og få støtte til tredje året.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS