studentidrett

Lange ventelister hos studentidrettslagene. Dette er årsaken

Studentidrettslagene ønsker å utvide tilbudet, men har ikke mulighet som følge av sprengt hall- og anleggskapasitet. I Bergen oppfordres studentene til å prøve andre idretter.

Det er kanskje ingen nyhet at anleggskapasiteten i norsk idrett er sprengt i store deler av landet. De mange populære studentidrettslagene møter store utfordringer i forbindelse med å få tildelt nok tid på parketten, her representert ved idettshallen på Studentsenteret i Bergen.
Det er kanskje ingen nyhet at anleggskapasiteten i norsk idrett er sprengt i store deler av landet. De mange populære studentidrettslagene møter store utfordringer i forbindelse med å få tildelt nok tid på parketten, her representert ved idettshallen på Studentsenteret i Bergen.

— Studentidrett er svært viktig for studentenes psykiske og fysisk helse, slår Torstein Vikse Olsen fast.

Han er leder av Bergen studentidrettslag, som nå teller rundt 2700 medlemmer. Nøyaktig hvor mange som står på venteliste har han ikke noe nøyaktig tall på. Men at det er flere enn han skulle ønske, er det ingen tvil om.

— Særlig når det kommer til de største idrettene, for eksempel fotball og volleyball, blir vi nødt til å si nei til mange. Men vi er opptatt av å følge hver og en av dem opp, og oppfordrer de som får nei til å utvide horisonten og prøve noen av de andre idrettene der kapasiteten er større, forteller Vikse Olsen.

BSI-leder Torstein Vikse Olsen er ikke den eneste studentidrettslag-lederen i landet som bekymrer seg over manglende kapasitet.
BSI-leder Torstein Vikse Olsen er ikke den eneste studentidrettslag-lederen i landet som bekymrer seg over manglende kapasitet.

Khrono har spurt flere av landets studentidrettslag om status når det gjelder pågang og ventelister. Alle utenom ett melder tilbake det samme: Pågangen er stor, og de har lange ventelister.

Årsaken er også den samme over alt: Anleggs- og hallkapasitet.

1000 på venteliste i Oslo

Forrige uke skrev Universitas om Oslostudentenes idrettsklubb, som har rundt 1000 studenter på venteliste. Med 3000 medlemmer, betyr det at en relativt stor andel av de som ønsker det, ikke får plass.

Idrettsklubbens leder Truls Vestnes trekker fram plasskapasitet som hovedårsak til at ventelisten er såpass lang, og Universitas har intervjuet flere politikere som har vidt forskjellige forklaringer på hvorfor det ikke er bedre kapasitet for hovedstadens idrettsglede studenter.

Også leder Torstein Vikse Olsen i Bergen studentidrettslag mener politikerne bør ha større fokus på hvor viktig studentidretten er når de bevilger penger til idrettsanlegg. Han ber om at det blir prioritert å sette av mer halltid til studentidrettslagene.

— Veldig mange studenter har idretten som sin viktigste sosiale arena i studenthverdagen. Mer midler til studentidretten vil få ned tallene på ensomme studenter, det er jeg helt sikker på. Det vil på sikt føre til at flere fullfører utdannelsen, sier Vikse Olsen.

Studentidrettslaget i Bergen tilbyr 29 idretter, alt fra fotball og håndball til sportsfiske og rumpeldunk.

— Vi er glade for å kunne tilby så mange ulike idretter og dekke flest mulig forskjellige interesser. Samtidig har vi lyst til å utvide tilbudet. Flere lavterskel volleyball-lag er noe vi vet ville vært populært, men det finnes det ikke hallkapasitet til, sier lederen.

20.000 medlemmer hos NTNUI

Jenny Hunvik er leder for Norges desidert største studentidrettslag, NTNU idrettsforening (NTNUI). Med over 20.000 medlemmer er det nesten vanskelig å forstå at enda flere vil inn, men i likhet med resten av landet, er det også slik ved NTNUI.

— Vi har ventelister innenfor mange av idrettene, men noen idretter er verre enn andre, sier Hunvik til Khrono.

Bærumskvinnen Jenny Hunvik leder Norges største studentidrettslag.
Bærumskvinnen Jenny Hunvik leder Norges største studentidrettslag.

Hun trekker fram fotball, volleyball, håndball og dans som noen av de mest populære idrettene der det ikke finnes tilstrekkelig kapasitet.

— Allerede ved semesterstart i sommer hadde 450 studenter meldt seg på uttaket til volleyball. Så mange har vi ikke muligheten til å ta imot. Det handler om først om fremst om areal, understreker Hunvik, som legger til at NTNUI kontinuerlig arbeider med å gjøre tiltak for å øke kapasiteten.

For liten kapasitet i Tromsø

Tromsøstudentenes idrettslag (TSI) har tett opptil 2000 medlemmer. Leder Lisell Bang forteller til Khrono at det er lang venteliste også hos dem, men at hun ikke har noe konkret tall. TSI tilbyr 29 ulike idretter.

— Anleggskapasiteten er for lav. Spesielt fotball er populært, men her er vi ikke i nærheten av å kunne ta inn alle, sier Bang.

I Kristiansand har de foreløpig ikke oversikt over hvor mange medlemmer som skal delta på de 17 ulike idrettene Kristiansand studentidrettslag tilbyr, men leder Vilde Apneseth Bjørgo forteller til Khrono at det ikke finnes kapasitet nok til å si ja til alle som vil være med.

— Vi jobber konstant med å utvikle oss og starte opp nye idretter slik at vi kan gi et tilbud til flest mulig. Det er komplekse grunner til at vi ikke kan si ja til alle. Det handler både om økonomi, mangel på hall- og banetid og mangel på nok studenter som vil drive større lag, sier Apneseth Bjørgo.

Ingen venteliste i Stavanger

Blant de Khrono har sjekket, er Universitetet i Stavanger Idrettslag (UiSI) det eneste studentidrettslaget som melder tilbake at de faktisk ikke har venteliste i det hele tatt. UiSI har et sted mellom 500 og 600 medlemmer fordelt på 19 idretter.

— Det er vanskelig å gi noe eksakt medlemstall da det er mange som både slutter og starter ved semesterstart, men vi har i hvert fall ingen ventelister hos oss, sier informasjonsansvarlig ved UiSI, Ole-Kristian Johansen, til Khrono.

Powered by Labrador CMS