Nils Rune Langeland møter staten ved Kunnskapsdepartementet i retten i desember, men Forskerforbundet avslår å gi videre økonomisk støtte. Foto: Stella Pictures

Langeland har fått støtte fra Forskerforbundet

Avskjedigelse. Nils Rune Langeland har fått økonomisk støtte fra Forskerforbundet. Forbundet har likevel sagt nei til å støtte ham i den siste runden der han saksøker staten, fordi de mener det er mindre sannsynlig å vinne fram i saken.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert med ytterligere en kommentar fra professor Kristian Gundersen ved Universitetet i Oslo).

Forskerforbundet betalte for advokathjelp til Langeland i forbindelse med avskjedssaken og anken til departementet.

Både generalsekretær Hilde Gunn Avløyp og Langelands advokat Kjell Brygfjeld bekrefter at Langeland har fått støtte fra forbundet sentralt i de innledende faser av saken.

— Langeland har tidligere mottatt støtte fra forbundet i forbindelse med avskjedssaken og anken til departementet. Det er synd at en fagforening nå ikke støtter et medlem i en så vanskelig situasjon som Langeland har havnet i, utover det har vi ingen kommentar til dette avslaget, sier advokat Kjell M. Brygfjeld til Khrono.

Fagforening på UiS bekrefter

Også leder Åge Hultgren i Forskerforbundet ved Universitetet i Stavanger bekrefter den økonomiske støtten overfor Khrono.

— Denne støtten har ikke kommet fra Forskerforbundet lokalt. All økonomisk rettshjelp kommer fra sentralt hold, alt har vært godkjent av generalsekretæren, sier Hultgren.

— Har Forskerforbundet ved UiS signalisert ønske om at forbundet sentralt bør støtte Langeland videre?

...fortjener sin «day in court» når han nå er fratatt sitt levebrød.

Kristian Gundersen

— Nei, vi har ikke signalisert noe slikt ønske fra vår side, svarer Hultgren.

Har saksøkt staten

Tidligere professor Nils Rune Langeland har saksøkt staten for å få avskjedigelsen fra professorstillingen ved Universitetet i Stavanger kjent ulovlig.

Hovedforhandlingen er berammet til oppstart i Oslo tingrett 10. desember, men Forskerforbundet avslår å gi økonomisk støtte til Langelands advokatutgifter i denne runden. Men de vil ikke offentlig begrunne avgjørelsen. Det skrev Forskerforum nylig, og det samme har forbundets generalsekretær, Hilde Gunn Avløyp, bekreftet overfor Khrono.

Det er i forbindelse med denne saken mot staten at Forskerforbundet har avslått Nils Rune Langelands søknad om økonomisk støtte.

Tar sak for kunstprofessor

På samme tid foregår en annen avskjedssak mot en annen professor: Ved Kunsthøgskolen i Oslo har et annet medlem av Forskerforbundet blitt avskjediget etter seksuell trakassering.

Forskerforbundet har tatt ansvar for saken, og deres egen advokat Mariann Helen Olsen har klaget inn avskjedsvedtaket.

I forbundets retningslinjer for juridisk bistand hos Forskerforbundet kan man lese at de som hovedregel ikke dekker utgifter et medlem på egenhånd har pådratt seg til advokater og rådgivere.

Videre står det:

«I forbindelse med oppsigelsessaker og personalsaker, hvor en er bundet av korte frister og hvor det ikke har lykkes medlemmet eller den tillitsvalgte i tide å kontakte sekretariatet, kan Forskerforbundet etter søknad og på bakgrunn av en nærmere vurdering dekke utgiftene som er påløpt for å ta de første nødvendige skritt i saken.»

Begrunner med at sjansen for å vinne er liten

Fredag 17. august 2018 har Nils Rune Langeland selv, etter det Uniforum skriver, valgt å offentliggjøre Forskerforbundets avslag på støtte i den siste runden.

I avslaget skal det ifølge avisen blant annet hete:

«Når det gjelder økonomisk bistand til søksmål, har imidlertid generalsekretæren avslått søknaden. Generalsekretæren ser at dette er en alvorlig sak for Langeland, men har likevel, ut fra en helhetsvurdering, konkludert med avslag. I helhetsvurderingen er det blant annet er lagt vekt på sannsynligheten for å vinne frem med et søksmål og sakens egnethet for avklaring av prinsipielle spørsmål.»

«Endrer bare litt»

Professor Kristian Gundersen har uttalt seg kritisk til Forskerforbundets avslag, før det ble kjent at forbundet allerede har støttet Langeland økonomisk.

Til Khrono melder han at de for ham nye opplysningene om støtte endrer «bare litt» av hans inntrykk av forbundets innsats.

— I det minste har de ydet litt bistand da. Men avskjed er såpass alvorlig at jeg synes fagforeninger skulle ha meget lav terskel for å yte rettshjelp. Sykepleierforbundet har ydet hjelp til medlemmer som er anklaget for voldtekt av pasienter, så jeg skjønner ikke hvorfor forskerforbundets «rettshjelpsforsikring» skal være dårligere, skriver Gundersen.

Fortjener sin «day in court»

— Har du noen kommentar til denne begrunnelsen som nå foreligger?

— Etter det jeg forstår var det dissens i det organet som opprinnelig avskjediget Langeland, og mindretallet mente at arbeidsgiver ikke hadde oppfylt sine forpliktelser etter Akanavtalen. Uten at jeg kjenner sakens detaljer vil jeg anta at det har prinsipiell betydning, svarer Gundersen og legger til:

— Som et mer menneskelig aspekt, synes jeg kanskje også et en mann som til de grader ble forhåndsdømt av pressen med Khrono spissen, og til og med i leserbrev fra en rekke av våre kolleger basert kun på disse oppslagene, fortjener sin «day in court» når han nå er fratatt sitt levebrød.

De tre universitetsavisene På Høyden (UiB), Universitetsavisa (NTNU) og Uniforum (UiO) publiserte nylig en lederartikkel fra Uniforums redaktør der de ber Forskerforbundet betale advokatutgiftene til Langeland.

Fakta

Langeland saksøker staten

Tidligere professor Nils Rune Langeland går til sak mot staten for å få avskjeden fra Universitetet i Stavanger kjent ulovlig.

Langeland ble avskjediget fra UiS i november 2017.

Kunnskapsdepartementet opprettholdt avskjedigelsen i mars 2018.

Avskjedigelsen ble begrunnet med brudd på statsansatteloven paragraf 26, punkt b, c og d:

  • B: Grovt har krenket sine tjenesteplikter
  • C: På tross av skriftlig advarsel gjentatt har krenket sine tjenesteplikter
  • D: Ved utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelsen eller tilliten som er nødvendig for stillingen eller tjenesten.

Avskjedigelsen kom fire måneder etter at Khrono først omtalte grove meldinger Langeland hadde sendt unge kvinner, som så publiserte meldingene på nett.

Langelands advokat har skrevet at det ikke var seksuell trakassering, men situasjoner knyttet til professorens alkoholproblem som utløste personalsaken som endte med avskjedigelse.

Hovedforhandling i saken er berammet til fire dager i Oslo tingrett fra 10. desember 2018.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS