Rektor Marit Boyesen leder ansettelsesutvalget som avskjediget professor Nils Rune Langeland fredag ettermiddag. Foto: Siri Øverland Eriksen

Universitetet i Stavanger har avskjediget professor Langeland

Avskjed. Ansettelsesutvalget ved Universitetet i Stavanger har vedtatt mot én stemme, avskjed av professor Nils Rune Langeland. Vedtaket vil bli påklaget til Kunnskapsdepartementet, sier Langelands advokat.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert med protokoll og merknaden fra ansatterepresentanten som stemte mot avskjed, samt kommentar fra Langelands advokat Kjell M. Brygfjeld).

Styret ved Universitetet i Stavangers (UiS) ansettelsesutvalg vedtok fredag ettermiddag å avskjedige professor Nils Rune Langeland.

Ansattrepresentant Svein Erik Tuastad stemte ifølge en protokolltilførsel mot avskjed fordi han mente at det er tvil om det juridiske grunnlaget for avskjed er sterkt nok, og at UiS kan ha brutt AKAN-kontrakten som var inngått med Langeland.

Les hele protokollen her: Protokoll avskjed

Dette er det samme argumentet som blant annet Langelands advokat har brukt i en pressemelding tidligere denne uka:

Langelands advokat, Kjell M. Brygfjeld, sier til Khrono fredag kveld at de nå vil påklage vedtaket om avskjed til Kunnskapsdepartementet.

Vi vil påklage saken til departe-mentet, og så se hva som skjer der.

Kjell M. Brygfjeld

— Vi vil påklage saken til Kunnskapsdepartementet, og så se hva som skjer der. Eventuelt vil jeg anbefale den videre i rettssapparatet, sier Brygfjeld.

De tre andre i ansettelsesutvalget, rektor Marit Boyesen, eksternt styremedlem Eskild Holm Nielsen og studentrepresentant Sverre Daniel Gaupås stemte for avskjed.

UiS viser ellers til statsansattelovens vilkår for avskjed, og at styrets ansettelsesutvalg har funnet at vilkårene er oppfylt.

UiS skriver på sine nettsider at avskjedsvedtaket behandles som en pågående personalsak og vil derfor ikke kommentere bakgrunnen for og forholdene rundt avskjeden nærmere nå.

Varsel i oktober

​Det var 9. oktober i år at Universitetet i Stavanger forhåndsvarslet professor Nils Rune Langeland om avskjed. Det kommer fram i sakspapirene som På Høyden har bedt om innsyn i og som de har delt med Khrono.

Professor Nils Rune Langeland.

Ifølge papirene som er sterkt sladdet og utgjør 54 sider, med vedlegg, mener universitetet at grunnlaget for avskjed ligger i § 26 b, c og d i statsansattloven.

I loven heter det blant annet at en statsansatt kan avskjediges når vedkommende...

...

b) grovt har krenket sine tjenesteplikter

c) på tross av skriftlig advarsel gjentatt har krenket sine tjenesteplikter, eller

d) ved utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelsen eller tilliten som er nødvendig for stillingen eller tjenesten.

I framstillingen fra dekan og universitetsdirektør heter det også:

«Det er et grunnvilkår for avskjed at arbeidstaker har utvist subjektiv skyld. Arbeidsgiver gjør gjeldende at dette vilkåret er oppfylt».

Fikk advarsel

I dokumentene som er grunnlag for ansettelsesutvalgets behandling fredag kommer det også fram at arbeidsgiver hadde gitt Langeland en advarsel 30.juni 2017, etter «krenkende ytringer på sosiale medier og uakseptable adferd overfor kollegaer».

Dette var kun få dager før flere kvinner la ut skjermdumper fra grove private meldinger som professoren hadde sendt dem. Blant annet med tilbud om å kjøpe trusene til en av kvinnene.

Manet til forsiktighet

Ansattrepresentant, Svein Tuastad, som deltok i avskjedssaken fredag, ønsker ikke å kommentere saken ytterligere. I en sms til Khrono skriver han at det er avtalt at rektor Marit Boyesen skal uttale seg. Hun ønsker ikke å si noe mer utover det som allerede er laget ut på universitetets hjemmesider.

Tuastad advarte allerede i sommer mot overreaksjon i Langelandsaken.

Til Stavanger Aftenblad (bak betalingsmur. red. anm) minnet Svein Erik Tuastad, som er representant for de faglige ansatte i styret ved Universitetet i Stavanger, om at det må være en saklig kobling til jobben for at noe skal være en arbeidsgiversak.

Les også: Maner til forsiktighet

— Dette er en sak hvor man må avklare hva som er jobbanliggende, og hva som tilhører privatsfæren, sier Tuastad, og han legger til overfor Aftenbladet at til å gjøre denne vurderingen har universitetet en profesjonell organisasjon og gode ledere.

Brygfjeld: Ingen grunn til avskjed

I dokumentene ligger også et sterkt sladdet tilsvar fra Langelands advokat Kjell M. Brygfjeld, datert 26.oktober 2017, som bestrider at paragrafen og punktene det henvises til kan danne grunnlag for avskjed av Langeland.

Advokat Kjell M. Brygfjeld. Foto: Magnus Stokka

Han viser til at avskjed innebærer at en arbeidstaker må fratre sin stilling med umiddelbar virkning og er en av de mest alvorlige reaksjonsformer en arbeidstaker kan kan ilegges. Han viser også til at «Det skal mer til at forhold begått utenfor tjenestene kan begrunne avskjed enn forhold begått i tjenesten».

Dagen før, 25.oktober, skrev Brygfjeld i et innlegg i Khrono at det ikke var noen Langelandsak ved Universitetet i Stavanger, og reagerte på det han mente var en kampanje mot professoren i Khrono.

Ingen Weinstein på UiS

— Vi har ingen Weinstein gående løs ved Universitetet i Stavanger, skrev Brygfjeld.

Les også: Det er ingen «Langelandsak» ved UiS

Khrono har stilt en rekke spørsmål til Langelands advokat i saken, blant annet om Akan-avtalen.

Søndag kveld bekreftet han at det er snakk om en avskjedssak mot hans klient Langeland:

— Hei. Du kan sitere meg på at det er en avskjedssak, at det etter min mening åpenbart ikke er grunnlag for avskjed og at en eventuell avskjed vil bli påklaget og tatt til retten, skrev Kjell M. Brygfjeld i en tekstmelding til Khrono.

Dagen etter fulgte han opp med en pressemelding sendt til Forskerforum, et medlemsblad til Forskerforbundet. Der orienterte advokaten om at Langelands avskjedssak i hovedsak skyldtes et alkoholproblem, samtidig som han bekreftet at sommerens meldinger til ulike kvinner i sosiale medier også var en del av saken.

— Det er ingen tvil om at det har vært en voldsom kampanje mot Langeland i enkelte medier. Det har bidratt til å bygge opp presset rundt universitetet til å avskjedige Langeland, sier advokat Brygfjeld til NRK.

Les mer om Langelandsaken her.

Fakta

Langelandsaken

 • Langelandsaken Nils Rune Langeland (53) er professor i historie ved Universitetet i Stavanger.
 • Langeland har doktorgrad fra Universitetet i Bergen i 1997 med avhandlingen Myten om det politiske herredømet.
 • Han har gitt ut flere faglitterære bøker, og var i årene 1998–2002 redaktør for tidsskriftet Syn og Segn.
 • 2.juli 2017 la flere kvinner ut flere grove meldinger med seksuelt innhold som Langeland hadde sendt dem, enten privat eller skrevet på facebook. Flere medier omtalte saken.
 • Universitetsledelsen så alvorlig på meldingene, og kalte Langeland inn til samtale.
 • Pedagogstudentene i Stavanger har også klaget ham inn.
 • Lørdag 8.juli beklaget Langeland saken, uten forbehold, via en sms til NRK.
 • I august i år ble det kjent at Langeland ikke skulle undervise dette året, men kun forske.
 • I slutten av september skrev UiS på sine hjemmesider at Langelandsaken var avklart, men fortsatt var en pågående personalsak.
 • I begynnelsen av oktober orienterte ledelsen Langeland om at han ville bli avskjediget.
 • 25.oktober skrev Langelands advokat Kjell M. Brygfjeld et innlegg i Khrono under tittele: Det er ingen Langelandsak ved UiS
 • 24.november kom avskjedssaken opp i Styrets ansettelsesutvalg ved UiS.
 • Utvalget ledes av rektor Marit Boyesen. De andre medlemmene er eksternt styremedlem Eskild Holm Nielsen, ansattrepresentant Svein Erik Tuastad og studentrepresentant Sverre Daniel Gaupås.
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS