universiteter og høgskoler

Lanserte ny strategi for digital omstilling

Vektlegger at studentene skal bli bedre forberedt på et digitalisert arbeidsliv.

Statsråd Henrik Asheim lanserte strategi for digital omstilling i Ås i dag.
Statsråd Henrik Asheim lanserte strategi for digital omstilling i Ås i dag.
Publisert Oppdatert

Khrono (Ås): Fredag var det tid for å lansere ny digital strategi for universiteter og høgskoler, og forsknings- og høgere utdanningsminister Henrik Asheim hadde valgt seg det splitter nye læringssenteret i veterinærbygget på NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) som arena.

Fakta

Seks satsingsområder i ny digital strategi

Fredag 10.september lanserte regjeringen ny digital strategi for universiteter og høgskoler, meds eks satsingsområder:

  • Utdanning skal bli mer tilgjengelig for folk
  • Bedre undervisning og læring
  • Digitale temaer, metoder og kompetanse skal inn i alle fag, og studietilbudene innen IKT må dimensjoneres etter hva studentene og arbeidslivet etterspør
  • Forskningen skal bli mer åpen og bidra til flere forskningsmuligheter
  • Universiteter og høyskoler må dele data og kunnskap seg imellom
  • Universiteter og høyskoler skal jobbe med ledelse og kultur for digital omstilling.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Fokuserer på studentenes digitale kompetanse

— Vi må på den ene siden utruste morgendagens studenter med den kompetansen de trenger, men også tilby påfyll til dem som allerede står i jobb, sier Asheim (H).

Han legger også til:

— Under koronakrisen har både ansatte og studenter blitt kastet inn i en digital hverdag. Nå må universitetene og høgskolene bygge videre på det som fungerte godt. Digital undervisning handler om mer enn å flytte den tradisjonelle forelesningen over på nett. Det handler om å gjøre undervisningen mer aktiv og gjøre utdanning mer tilgjengelig, sier Asheim.

Vektlegger digitale tilbud for distriktene

Departementet legger vekt på at et hovedmål med den nye strategien er at universiteter og høgskoler i enda større grad skal bidra med den kompetansen som folk, bedrifter og det offentlige trenger for å lykkes med den digitale omstillingen. De skal også utvikle ny kunnskap om hvordan digitaliseringen påvirker samfunn og enkeltmennesker.

Kunnskapsdepartementet trekker videre frem at universiteter og høgskoler må ha studietilbud som kan gi relevant digital kompetanse for de fleste yrker.

— Vi må både utdanne IKT-spesialister på grunnlag av hvilke studier studentene etterspør og arbeidslivets behov, samtidig som vi sørger for at digital kompetanse ikke bare er forbeholdt digitale yrker, sier Asheim.

Asheim understreker også at regjeringen ønsker at det legges bedre til rette for nettbaserte tilbud.

— Vi har store ambisjoner om å gjøre utdanning tilgjengelig for flere uavhengig av hvor de bor eller hvilken livssituasjon de er i. Det arbeidet er allerede godt i gang både gjennom penger vi har gitt, og tilbud som har kommet på plass. Men vi skal videre og blant annet legge bedre til rette for nettbaserte tilbud, sier Asheim.

God stemning da Henrik Asheim besøkte NMBU fredag og la fram strategi for digital samhandling ved universiteter og høgskoler. Sammen med Solve Sæbø og universitetsdirektør Lars Atle Holm.
God stemning da Henrik Asheim besøkte NMBU fredag og la fram strategi for digital samhandling ved universiteter og høgskoler. Sammen med Solve Sæbø og universitetsdirektør Lars Atle Holm.
Powered by Labrador CMS