— Jeg føler at dette har vært et regelrett angrep på meg, sier lederkandidat til NSO, Lars Føleide (39). Foto: Amanda Schei

Fikk mistillit i februar, nå vil han bli leder av Norsk studentorganisasjon

#LMNSO. Det sittende arbeidsutvalget i NSO fremmet mistillit mot komitémedlem, Lars Føleide, i februar. Sentralstyret stilte seg bak mistilliten. Nå vil Føleide bli leder av hele organisasjonen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det sittende arbeidsutvalget i Norsk studentorganisasjon (NSO) har hemmeligstemplet mistilliten mot Lars Føleide (39). Arbeidsutvalget ved leder Håkon Randgaard Mikalsen fremmet forslaget etter at de fikk inn et anonymt varsel i november i fjor.

Det gjaldt Føleides verv som medlem av Velferds- og likestillingspolitisk komité. Dette kommer fram i dokumenter som Khrono har fått tilgang til.

På grunn av Føleides oppførsel finner arbeidsutvalget det ikke forsvarlig at han fortsetter som medlem av velferds- og likestillingspolitisk komite.

Arbeidsutvalget i NSO

Sentralstyret støttet mistillitsforslaget 15. februar. Begrunnelsen skal blant annet ha vært store samarbeidsproblemer. Føleide ble, etter det Khrono kjenner til, anbefalt å trekke seg fra vervet frivillig, men ønsket ikke det.

— Jeg føler at dette har vært et regelrett angrep på meg basert på særdeles svake og vage anklager, sier Lars Føleide til Khrono.

Dårlig samarbeid

På NSOs landsmøte i 2018 ble Føleide valgt som medlem av Velferds- og likestillingspolitisk komité.

Komiteen mente at de ikke klarte å utføre oppgavene de var satt til, på grunn av «veldig dårlig samarbeid innad i komitéen», og de var omforente om at årsaken til dette var Føleide.

Varselet er uten grunnlag.

Lukas Krondorf

Protokollen fra sentralstyremøtet 15. februar i år, hvor det ble vedtatt mistillit mot ham, viser at saken er unntatt offentlighet.

Leder av Norsk studentorganisasjon, Håkon Randgaard Mikalsen, fikk Lars Føleide kastet som komitémedlem i NSOs velferds- og likestillingspolitiske komité i februar. Foto: Siri Øverland Eriksen

I desember i fjor hadde Føleide en telefonsamtale med NSO-leder Håkon Randgaard Mikalsen, etter at NSO hadde mottatt et anonymt varsel mot ham i november. Ifølge Føleide snakket de sammen i 76 minutter, og det anonyme varselet ble lest opp til han to ganger.

I et brev Khrono har fått tilgang til, signert leder av Norsk studentorganisasjon, Håkon Randgaard Mikalsen, orienteres Føleide om at arbeidsutvalget fremmer forslag om mistillit til ham som medlem av velferds-og likestillingspolitisk komité på sentralstyremøte den 15. februar, med hjemmel i vedtektenes §16.4 (se faktaboks).

Ifølge de hemmeligstemplede dokumentene i saken har arbeidsutvalget blant annet begrunnet mistilliten slik:

  • Føleide har opptrådt på en måte som har virket meget forstyrrende for arbeidet i velferds-og likestillingspolitisk komite.
  • Han har ikke vist forståelse for medlemmenes opplevelser, og heller ingen interesse for å korrigere sin atferd.
  • Hans oppførsel og aggressive tone har skapt stor utrygghet for komitemedlemmene og vært særdeles ødeleggende for komiteens arbeidsforhold.
  • Videre omtaler Føleide personer og organer i NSO på en svært nedlatende og krenkende måte, samtidig som han utviser manglende respekt for mandatet som er vedtatt for komiteen.
  • På grunn av Føleides oppførsel finner arbeidsutvalget det ikke forsvarlig at han fortsetter som medlem av velferds- og likestillingspolitisk komite.

Leder av NSO, Håkon Randgaard Mikalsen ønsker ikke å kommentere saken overfor Khrono. Khrono har vært i kontakt med flere personer som ikke ønsker å kommentere mistilliten.

Uten grunnlag

— Mye i denne saken skulle aldri ha skjedd, sier Føleide selv.

— Jeg mener det bør ligge alvorlige grunner bak et mistillitsforslag. Sakspapirene prøvde også å sette meg i et dårlig lys. Det var ikke en saklig framstilling, sier Føleide.

— Er det noe du vil ta kritikk på ved din oppførsel?

— Som komitémedlem har ikke jeg noe ansvar. Jeg har vært delaktig, sier han.

Fakta

Vedtektene til NSO § 16.4 om mistillit

Forslag om mistillit til tillitsvalgte kan fremmes av et organ eller tillitsvalgte i organisasjonen, eller av medlemmene.

Forslag om mistillit skal begrunnes skriftlig og forelegges arbeidsutvalget. Sakspapirer i mistillitsaker er unntatt offentligheten.

Alle forslag om mistillit til tillitsvalgte valgt på landsmøtet eller av sentralstyret behandles av sentralstyret og vedtas med 3/4 kvalifisert flertall. Arbeidsutvalget utarbeider saksdokumenter og legger saken fram for sentralstyret. Dersom forslaget gjelder et arbeidsutvalgsmedlem skal kontrollkomiteen utarbeide saksdokumentene og legge fram saken for sentralstyret. Sakens dokumenter sendes ut i henhold til gjeldende frister til sentralstyrets medlemmer. Møtet skal som hovedregel lukkes under behandling av saker om mistillit, men kan kreves åpnet dersom den saken gjelder krever dette. Krav om åpning av møtet kan overprøves av sentralstyret med 3/4 flertall. Den saken gjelder, har rett til å forklare seg overfor sentralstyret før beslutning fattes.

Alle forslag om mistillit til tillitsvalgte valgt av andre valgforsamlinger enn landsmøtet eller sentralstyret behandles av de respektive valgforsamlingene og vedtas med 3/4 kvalifisert flertall. Arbeidsutvalget utarbeider saksdokumenter og legger saken fram for valgforsamlingen. Den saken gjelder, har rett til å forklare seg overfor valgforsamlingen før beslutning fattes.

Lukas Krondorf, som var med på mistillitsmøtet som støttespiller for Føleide, mener Føleide har blitt urettferdig behandlet.

— Varselet er uten grunnlag. Det har vært mangel på informasjon og det virker som om man har gjort alt for å beskytte varsleren, sier han.

— Det er vanskelig for Lars å kjempe mot noe slikt som dette, når det er så dårlig grunngitt. Det føles som et personlig angrep for å prøve å få ut Lars, legger han til.

Sentralstyremedlem mener saken ikke burde vært unntatt offentligheten

Ifølge vedtektene til NSO er mistillitssaker unntatt offentligheten. En av dem som mener at saker som denne ikke burde være hemmeligstemplet, er sentralstyremedlem og tidligere leder av Studentparlamentet ved OsloMet, Rune Keisuke Kosaka.

Jeg mener helt oppriktig at saker som denne ikke burde være unntatt offentligheten.

Rune Keisuke Kosaka

— Jeg mener helt oppriktig at saker som denne ikke burde være unntatt offentligheten fordi dette er personer som er valgt av landsmøtet og landsmøtet burde få vite når slike ting skjer, sier Kosaka til Khrono, og fortsetter:

— Dette er ikke personalsaker i klassisk forstand. Dette er personer valgt til verv for å representere, og handler om mistillit, sier han.

Jobber med mastergrad tre, fire og fem

I 2009 saksøkte Føleide en medstudent etter at han hadde blitt bitt i øyet, og forlangte 36 millioner kroner. Han begrunnet det høye pengekravet med at han kanskje ikke ville klare å gjennomføre sitt masterstudium og få en godt betalt lederjobb i næringslivet.

— Hva tenker du om begrunnelsen din for dette?

— Jeg vil si jeg har hatt et reelt inntektstap. Med min utdanning kunne jeg forventet å tjene over 1 million, sier han.

Føleide har vært student siden 1999. Han har to mastergrader og jobber nå med mastergrad tre, fire og fem.

— Hvordan jobber du med alle mastergradene samtidig?

— Det er mye repetisjon, men med litt annen vinkling. Jeg har høy arbeidskapasitet - og den vil jeg ta med meg inn i NSO, hvis jeg blir valgt, sier han.

Fakta

Norsk studentorganisasjon

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interresseorganiasjon som jobber for en bedring av studentenes rettigheter.

NSO ble til da Norsk studentunion (NSU) og Studentenes landsforbund (Stl) slo seg sammen i 2010.

Helgen 4. - 7. april avholder organisasjonen landsmøte på Quality hotell Tønsberg.

Valgkomiteens innstilling legges fram 1. april.

landsmøtet skal de blant annet velge ny ledelse av organisasjonen.

Føleide begynte også på en PhD på BI, som han ikke fullførte. Han planlegger å ta en PhD i noe annet ved en senere anledning.

Ble lederkandidat etter mistilliten

Tre uker etter at sentralstyret vedtok mistilliten, blir det kjent at Lars Føleide stiller til leder av Norsk studentorganisasjon.

4.-7. april har NSO landsmøte i Tønsberg, og ny ledelse skal velges. På mandag legges innstillingen fra valgkomiteen fram.

I år er det fem lederkandidater: Maya Sol Sørgaard, Truls Einar Johnsen, Marte Øien, Susann Andora Biseth-Michelsen og Lars Føleide.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS