oecd-rapport

Lavere andel med yrkesfag i Norge enn i OECD-land

Norge har en lav andel som har fagbrev eller fagskole som høyeste fullførte utdanning, sammenlignet med OECD, ifølge ny rapport.

I Norge har 21 prosent fagbrev eller fagskole som høyeste fullførte utdanning. Det er langt under snittet i OECD, viser den ferske indikatorrapporten fra OECD.
Publisert Oppdatert

I Norge har 21 prosent av 25-34-åringene yrkesfaglig utdanning på videregående eller fagskolenivå som sin høyeste utdanning.

Snittet i OECD er 32 prosent, går det fram av OECD-rapporten Education at a glance 2023, som ble offentliggjort denne uken.

I Finland er andelen med yrkesfag som høyeste fullførte utdanning på 38 prosent, mens Danmark (26 prosent) og Sverige (23 prosent) også har høyere andel fagarbeidere eller fagskolekandidater i aldersgruppen enn Norge.

«Education at a Glance» er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren. Rapporten sammenligner OECD-landene på blant annet bruk av ressurser til utdanning, deltagelse i utdanning og resultater av utdanning.

Flere med høyere utdanning

Når det gjelder høyere utdanning, fra bachelor og oppover, er andelen høyere i Norge enn i snittet av OECD-landene, ifølge rapporten.

I aldersgruppen 25—64 år er andelen med universitets- og høgskoleutdanning 48 prosent i Norge, mot 40 prosent i snitt i OECD-landene.

Blant unge voksne i alderen 25—34 år er andelen med universitets- og høgskoleutdanning høyere, henholdsvis 47 prosent for menn og 66 prosent for kvinner i Norge. Dette sammenlignet med OECD-snitt på 41 prosent for kvinner og 54 prosent for menn.

På OECD-snitt i master

Blant de yngre voksne er andelen med master som høyeste fullførte utdanningsnivå i Norge rett over OECD-snittet, men godt under snittet i EU. I aldersgruppen 25—34 år har 16 prosent i Norge fullført mastergrad, det vil si samme andel som i Sverige, mens i Danmark er andelen 20 prosent og i Finland 15. Gjennomsnittet for OECD er 15 prosent og i EU 19 prosent.

I aldersgruppen 25—64 år, ligger Norge helt på OECD-snittet. Her er andelen som har master som høyeste utdanningsnivå i denne aldersgruppen på 14 prosent, som er det samme som på snittet for OECD på 14 prosent, ifølge rapporten.

Her er det flere av våre naboland som har en høyere andel med master. I Sverige er andelen 17 prosent, Finland 16 prosent og Danmark 15 prosent.

Flest på bachelor

I høyere utdanning er bachelorprogrammene, naturlig nok, de som tiltrekker seg flest nye studenter. I gjennomsnitt i OECD er andelen 76 prosent av de nye studentene, mens i Norge er andelen 81 prosent.

I rapporten skriver OECD at, kanskje overraskende, er andelen internasjonale studenter i høyere utdanning i mange av OECD-landene ikke blitt påvirket særlig negativt av covid-19-pandemien. Enkelte land opplevde riktig nok en tosifret nedgang, ifølge rapporten, men Norge er ikke blant dem og her holdt andelen seg stabilt på 4 prosent av alle mellom 2019 og 2021, ifølge rapporten.

Blant andre funn i rapporten er at Norge har relativt få unge utenfor arbeid og utdanning. 7,1 prosent av unge i alderen 18—24 i Norge sto utenfor utdanning og arbeid i 2022, mens snittet i OECD-landene er 14,7 prosent.

Powered by Labrador CMS