Jeg må ta sjølkritikk på at vi ikke har hatt større fokus på å øke kompetansen av ledelse av endring, sier høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø om lederutviklingsprogrammet. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Ønsker mer endringsledelse

HiOA har brukt rundt 7,5 millioner kroner på private lederkonsulenter. Direktøren mener de har gjort for lite av endringsledelse.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Da Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) inngikk en fireårig rammeavtale med konsulentselskapet Agenda Kaupang om lederutvikling i 2011 så de for seg at det skulle bruke mellom fire og seks millioner kroner på fire år. To og et halvt år senere har de brukt seks millioner kroner, eller 7,5 millioner kroner inkl moms. 

Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø er fornøyd med læringsutbyttet av lederutviklingsprogrammet totalt sett, men vil endre fokus fra 2015. 

Sjølkritikk på manglende endringsledelse

— HiOA er en stor og komplisert organisasjon. Jeg må ta sjølkritikk på at vi ikke har hatt større fokus på å øke kompetansen av ledelse av endring i innledningsfasen. Særlig siden både organisasjonen og strategien var ny og vi har stått i, og står i, omfattende endringsprosesser. Men utover dette er HiOA-lederne blitt kjent med hverandre, de har bygd nettverk og vi har fått løftet fram en del viktige temaer, sier Wedø.

Over 100 ledere ved HiOA har deltatt på felles ledersamlinger (bildet under er fra ledersamling ved Holmenkollen hotell i 2013). I tillegg har enkelte ledergrupper både sentralt og på institutter og fakulteter hatt egne samlinger alt etter behov. 

Potensielt kan vi få en stor utskiftning av ledere fra høsten 2015. 

Ann Elisabeth Wedø

— På fellessamlingene nå diskuterer vi mer måloppnåelse, økonomi og kommunikasjon. På siste felles samling var  underveisevalueringen et tema, i relasjon til både struktur, kultur og ledelse, forteller Wedø. 

Mer kompetanse i endring

Hun mener at det kan bli behov for enda mer opplæring i ledelse av endring  fra neste år. Da går åremålene til både høgskolestyret, rektoratet, fakultetsstyrene, dekanene og mange av instituttlederne og studielederne ut. 

— Alle stillingene skal ifølge regelverket kunngjøres eksternt.  Potensielt kan vi derfor få en stor lederutskiftning fra høsten 2015 og da blir det enda viktigere med kompetanse i endringsledelse, sier Wedø, som selv har en åremålsstilling, på seks år, fram til februar 2017. 

Les også: Har betalt 5,8 millioner for lederutvikling

7,5 millioner kroner

Fra november 2011 og fram til juni 2014 har HiOA betalt Agenda Kaupang vel 7,5 millioner kroner, inklusive moms, for.

Dette viser en gjennomgang av betalte fakturaer som Khrono har foretatt etter å ha fått dem oversendt fra økonomiavdelingen ved høgskolen. Sist år er det dermed brukt i underkant av to millioner kroner. 

De totale kostnadene for lederutviklingen er høyere. I Khronos tall ligger bare honorar til private konsulenter. Kostnadene ved hotellopphold ved lederseminarer osv er ikke tatt med. Da Khrono skrev om dette i fjor reagerte flere på at man ikke brukte interne krefter til lederutvikling, all den tid at høgskolen også tilbyr utdanning i nettopp ledelse. 

Les også: Undrer seg over at HiOA ikke bruker egen kompetanse  

Sentral ledelse bruker mest

Det er fortsatt den sentrale ledelsen, rektors ledergruppe og høgskoledirektørens ledergruppe i fellesadministrasjonen, som samlet har brukt mest av pengene sist år. De to ledergruppene har brukt rundt 530.000 kroner det siste året. 

Les også: Slik fordeler summene seg

Av fakultetene er det Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) og Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) som har satset mest på lederutvikling.

LUI med rundt 300.000 kroner og TKD med omlag en kvart million kroner sist år. 

Fornøyd med læringsutbyttet

Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø sier i en kommentar til Khrono at hun samlet sett er fornøyd med læringsutbyttet av lederutviklingsprogrammet. 

— Når det gjelder lederutviklingen samlet sett har vi hatt en klar plan fra vi startet høsten 2011 og ut perioden. I begynnelsen var det behov for å kjøre en del felles seminarer for alle HiOA-lederne i forbindelse med utvikling og implementering av Strategi 2020 , sier Wedø.

Sist år er disse samlingene blitt tonet noe ned og de enkelte fakultetene har selv vurdert behovet for bistand og gjennomført sine egne lederprogrammer. Wedø henviser til at det er lederne ved de ulike fakultetene som kan si noe om hvordan dette har fungert. 

Store lederutfordringer

— Både NIFU-rapporten som evaluerer organisasjonsmodellen og høgskolens egen omdømmeundersøkelse peker på at det er store lederutfordringer ved HiOA, blant annet når det gjelder samarbeid, innovasjon og gjennomføring av strategi og endringer. HiOA når rett og slett ikke de strategiske målene sine. Hvordan skal dere følge opp dette framover? 

— De utfordringene som NIFU påpeker må vi gripe fatt i når vi utarbeider forslag til styret for framtidig organisasjonsdesign. Dette omhandler blant annet ansvars- og myndighetsforhold og hvilke krav som bør stilles til den enkelte lederstilling for å møte disse utfordringene best mulig. Ut i fra dette og hvilken kompetanseprofil de ulike lederne vil ha for neste periode, danner grunnlaget for å kunne konkretisere innholdet i neste lederutviklingsprogram som starter høsten 2015, svarer Wedø.

Kutt i lederutvikling?

— Vil kuttene som er varslet, på 2,5 prosent neste år bl.a. også få konsekvenser for lederutviklingen? 

— Styret avsetter årlig tre prosent av rammen til strategiske tiltak. Midlene til lederutviklingsprogrammet dekkes per i dag over denne rammen. Når vi utarbeider forslag til styret om langtidsplan – og budsjetter, vurderer vi selvsagt helheten i økonomien. Det er derfor for tidlig å si om dette vil få noen konsekvenser for hvor mye som foreslås tildelt til dette formålet, sier Wedø. 

Høgskolen har i inneværende periode signert avtaler om bruk av private konsulenter for rundt 50 millioner kroner. 

Les også: HiOA har konsulentavtaler for over 50 mill.

Høgskolen betaler private konsulenter for medietrening, lobbying, digital rådgivning og strategisk nettarbeid, markedsføring, IT-utvikling, sikkerhetsarbeid, LEAN-prosjekt blant annet. Agenda Kaupangs lederutvikling utgjør bare en del av totalen. 

Agenda Kaupang har Jan Grund, tidligere rektor ved Høgskolen i Akershus og nå ansatt ved HiOA, som styreleder. 

Les også: Høgskolens lederkonsulenter har styreleder fra HiOA

Avtaler med flere universiteter

Agenda Kaupang omsatte for 82,7 millioner kroner i 2013 og hadde et resultat før skatt på 3,1 millioner kroner. Resultatet er en halv million kroner lavere enn året før. 

Konsulentselskapet har også avtaler med de største universitetene.

NTNU har ifølge egne hjemmesider tegnet rammeavtale på konsulentbistand innenfor leder/ledelsesutvikling, teamutvikling og coaching, med Agenda Kaupang. Også universitetene i Bergen og Oslo, samt NMBU i Ås har avtaler med selskapet. 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS