Dekan Knut Patrick Hanevik har deltatt på strategi- og ledersamlinger via rektors ledergruppe, gjennom sine egne ledergrupper ved Fakultetet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) og på felles ledersamlinger for alle lederne ved HiOA. Foto: Tove Lie

Har brukt flest timer med private lederkonsulenter

Dekan Knut Patrick Hanevik er den ved HiOA som har benyttet seg aller mest av høgskolens private lederkonsulenter.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ledelsen ved høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har møtt kritikk etter at Khrono avslørte at de på halvannet år har betalt et privat konsulentselskap 5,8 millioner kroner for å bistå ledelsen ved høgskolen med strategi- og lederutvikling.

Kritikerne stiller spørsmål både ved pengebruken, «det er mye penger» og det faktum at høgskolen selv har egne kompetente miljøer som utdanner ledere i offentlig ledelse på høyt nivå selv. 

LUI har brukt mest av fakultetene

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har brukt flest konsulenttimer til lederutvikling av alle fakulteter ved høgskolen.

Av de timene som konsulentselskapet Agenda Kaupang har spesifisert på sine fakturaer, fra november 2011 til mars 2013, har LUI brukt 428.750 kroner - det vil si 245 timer til en timepris på 1750 kroner. Rektors ledergruppe, som er toppledergruppa ved høgskolen, har brukt 250 timer.

At HiOAs Jan Grund er styreleder gjør situasjonen og prosessen mer krevende.

Knut Patrick Hanevik

Hanevik har fått mest av alle

I tillegg til å være leder ved sitt eget fakultet, sitter også Hanevik i rektors ledergruppe. Han har også deltatt på fellessamlingene for alle ledere ved høgskolen, noe som tilsammen har blitt fakturert med 192 timer, og er dermed den lederen ved HiOA som har vært med på mest strategi- og lederutvikling, tilsvarende kostnader for 487 timer, eller nærmere 13 ukesverk på 16 måneder. 

— Hva har du fått ut av all denne strategi- og lederutviklingen? 

— Det er utviklet gode strategi- og handlingsplaner på LUI som er forankret i ledergruppa og i demokratiske beslutningsorgan. Fakultetet har blitt en bedre integrert enhet, sier Hanevik. 

— Hvor mye tid har du anslagsvis brukt på strategi- og lederutvikling fra november 2011 til mars 2013, og har det gått ut over andre ting?

— Arbeidet med strategi og handlingsplaner har  vært en viktig for å utvikle en felles forståelse i HiOA om hva institusjonen er og skal bli. Strategiprosessen har vært kombinert med lederutvikling. Jeg har sett arbeidet med dette som viktige lederoppgaver og mener prioriteringen har vært fornuftig. Det blir meningsløst for meg å forsøke å telle timer, men et anslag kan være  10 - 15 prosent av arbeidstiden min.

Ikke fakultetets penger som blir brukt 

Hanevik understreker overfor Khrono at kostnadene til strategi- og lederutvikling ikke blir belastet fakultetenes budsjett, men at det er avsatt sentrale midler til dette

— Vi får en forespørsel fra den sentrale administrative ledelsen om hvor mye vi planlegger å bruke på strategi- og lederutvikling og så bruker vi pengene i henhold til tildelte rammer. LUI har så langt brukt noe mindre enn det vi ba om, sier Hanevik. 

— Hvordan har du brukt pengene som fakultetet er tildelt? 

— Vi har brukt pengene på fakultetsledergruppa og på storledergruppa som består av instituttledere, seksjonssjefer, dekanatet og fakultetsdirektøren, nærmere 22 personer, sier han. I hovedsak har det så langt dreid seg om strategiutvikling. 

Spesielle lederutfordringer ved LUI

— Er det spesielle lederutfordringer ved LUI, eller prioriterer dere strategi og lederutvikling høyere enn andre i og med at dere bruker mer penger enn andre fakultet? 

— Nei, det er ikke spesielle lederutfordringer på LUI. Vi har tatt strategiprosessen på alvor og vi har gjennomført konkurrentanalyser. Det har ført til en god samstemthet mellom HiOAs strategi og fakultetets, ledergruppas og personalets syn på strategien. Det var ingen kampvotering om strategi i fakultetsstyret, sier Hanevik. 

Fornøyd med Agenda Kaupang

Han legger til at han er svært fornøyd med Agenda Kaupang og måten de er konsulenter på.

— De har faglig tyngde på strategiutvikling, de overspiller ikke, de setter igang prosesser etter initiativ fra ledelsen, sier Hanevik, som mener at bruken av konsulenter har gjort strategiprosessen mindre konfliktfylt. 

— Det er en sjanse for at vi ville brukt mange arbeidstimer med krangel om strategien uten disse konsulentene. Og det koster også penger, selv om det ikke blir fakturaer av det, sier han. 

Blander kortene i kritikken 

— Men forstår du kritikken som kommer, mot pengebruken og mot at man ikke bruker egne kompetente miljøer til strategi- og lederutvikling? 

— Til en viss grad synes jeg man blander kortene i kritikken, sier Hanevik.

— Det var snakk om to prosesser samtidig, fusjon med nyorganisering og strategiprosess. I nyorganiseringen er det viktig å bygge opp institutter og fakultet. Det var helt greit å få inn eksterne på dette tidspunktet, og jeg er enig med administrerende direktør Wedø i at vi ikke skal bruke egne ansatte til å være prosessledere. De interne kreftene kan komme med faglige innspill og gjerne ha faglige innlegg i prosessen, sier han.

Problematisk med styreleder Grund

-- Hva med kritikken mot at høgskolens professor Jan Grund nå har blitt styreleder i Agenda Kaupang, og ifølge konsulentselskapet er han valgt nettopp fordi han har høy kompetanse på det de driver med: Omstilling og lederutvikling i offentlig sektor?

— Grund var ikke styreleder da avtalen mellom Agenda Kaupang og HiOA ble inngått, så det var ikke noe problem.

— Men kontrakten med konsulentselskapet skal eventuelt fornyes nå i høst?

— Jeg ser at det er en grunn til å problematisere dette. At HiOAs Jan Grund er styreleder gjør situasjonen og prosessen mer krevende. Det diskvalifiserer likevel ikke Agenda Kaupang fra å videreføre kontrakten med HiOA. Men man må være ekstra nøye med saksgangen og håndteringen av prosessen, sier dekan Hanevik. 

Behov for mer lederutvikling ved LUI

Etter at strategiprosessen nå er over ser han absolutt behov for å fortsette med Agenda Kaupang og lederutvikling ved sitt eget fakultet. 

— Jeg vil bruke ressurser på storledergruppa ved fakultetet, og spesielt studielederne og seksjonssjefene framover, sier han, men han regner med at kostnadene vil bli mindre enn det de har vært hittil fordi strategi- og fusjonsprosess er mer krevende enn direkte lederutvikling.

4 - 6 millioner kroner på fire år

I kravspesifikasjonen i den offentlige anbudsrunden heter det at HiOA vil ha bruk for konsulentbistand for et sted mellom fire til seks millioner kroner (eksl.moms) over en fireårsperiode.

Høgskolen har fram til sommeren i år brukt 5,8 millioner kroner (inkl.moms), ifølge administrerende direktør Ann Elisabeth Wedø. Fakturaer som Khrono har gjennomgått viser et forbruk på 5,6 millioner kroner fra november 2011 fram til og med 31.mars i år. 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS