grunnskolelærer

Ledige plasser på 23 lærerutdanninger

Rett før studiestart har mange av lærerutdanningene fortsatt ledige plasser. Ved Nord universitet er 131 av 300 plasser ledige.

Mange lærerutdanninger har problemer med å fylle opp studieplassene sine, etter svake søkertall i år.
Publisert

Mange av de som tilbyr grunnskolelærerutdanning har tomme studieplasser, viser tall fra Samordna opptak.

23 av studiene hadde ledige plasser mandag ettermiddag, tretten av dem utdanner lærere for de minste barna i grunnskolen (1.-7. trinn), mens resten utdanner lærere for 5.-10. trinn i grunnskolen.

Fakta

Tomme studieplasser på lærerutdanningene

23 av i alt 66 grunnskolelærerutdanninger hadde mandag ledige studieplasser.

  • Nord universitet har ledige plasser på sju av sine studieprogram
  • Høgskulen på Vestlandet har ledige plasser på fem
  • NLA Høgskolen i Bergen og i Oslo har ledige plasser på fire
  • Høgskolen i Innlandet på tre
  • OsloMet på to (men det ene tilbys på Steinerhøgskolen)
  • Høgskolen i Volda på to

Kilde: Samordna opptak

Ved Nord universitet er 131 av 300 plasser fordelt på sju studieprogram ledige. Det gjelder grunnskoleutdanninger i Bodø, Mo i Rana og Levanger. Dette til tross for at Nord har de mest fornøyde studentene, ifølge årets studiebarometer.

I Bodø er for eksempel bare 14 av 40 plasser på den femårige grunnskolelærerutdanningen for trinn 1.-7. trinn fylt opp, mens for tilsvarende utdanning for 5.-10.trinn er kun 19 av 60 plasser fylt.

Situasjonen er verre enn i fjor og året før. Mens Nord totalt sett har fått 169 ja-svar på tilbudene som er sendt ut, var tilsvarende i fjor 226 ja-svar på samme tidspunkt, mens i 2019 var det 229.

Dekan: Kritisk for samfunnet

Dekan Egil Solli ved Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur er bekymret.

— Generelt er det nedadgående søkertall til grunnskolelærerutdanningene hos oss og nasjonalt. Dette er bekymringsfullt. Regionen vår og landet vårt er helt avhengig av lærere i tiden fremover. Skolene er hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunnene, sier han.

— Utviklingen i søkertallene til grunnskolelærerutdanningene, gjør at det det grunn til å frykte at søkertallene vil forbli lave. Det er kritisk for samfunnet. Det trengs grundige analyser og langsiktige tiltak, både knyttet til utdanningene og yrket, for at vi på sikt skal rekruttere så mange lærerstudenter og lærere som det er behov for i regionen vår og i landet vårt, legger Solli til.

Dekan Egil Solli ved Nord universitet.

Pleier dere å få flere ja-svar etter studiestart, slik at antallet kan øke noe fra 169?

— Ja, det kan skje. Men det vil ikke utgjøre en betydelig økning, sier Solli.

Utviklingen i søkertallene til grunnskolelærerutdanningene, gjør at det det grunn til å frykte at søkertallene vil forbli lave. Det er kritisk for samfunnet.

Egil Solli, Nord universitet

Khrono har også spurt om hva han ser som forklaring på at andelen ledige plasser er høyest i Bodø, som er den største byen.

— Det har vi ingen god forklaring på. Vi scorer godt på studiebarometeret på utdanningene i Bodø og vi har gjennom et eget rekrutteringsprosjekt jobbet spesielt med å rekruttere til disse utdanningene. Det blir enda viktigere fremover at alle som ser viktigheten av god lærerdekning i skolen, jobber sammen for å øke rekrutteringen til lærerutdanningene, sier han.

Ledige plasser på Stord og i Sogndal

Høgskulen på Vestlandet (HVL) utdanner grunnskolelærere i Bergen, Sogndal og på Stord. På utdanningene for de som skal bli lærere for de minste barna (GLU 1-7) var det per 9. august 49 ledige plasser av det totale antallet på 279. Plassene i Bergen er mer enn fylt opp, mens det er ledige plasser i Sogndal og Stord. På Stord er for eksempel kun 14 av 54 plasser fylt opp.

På grunnskolelærer for 5.-10. trinn har HVL derimot fått 303 ja-svar til 281 studieplasser totalt. I Bergen overbookes det og det er studenter på venteliste, mens i Sogndal og Stord er det også på denne utdanningstypen ledige plasser.

Håper på etternølere

Prodekan på Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, Gunn Haraldseid, sier at HVL er bekymret for lave søkertall på lærerutdanningen for de minste barna.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

— Søkingen til grunnskolelærerutdanning 1-7 (GLU 1-7) er dessverre lavere enn på GLU 5-10, slik den nasjonale trenden har vært de siste årene. HVL har allikevel mindre nedgang i søkere til GLU 1-7, høsten 2021, enn flere andre institusjoner, sier hun i en epost.

Hun opplyser at høgskolen neste år vil lyse ut en samlingsbasert lærerutdanning (GLU 1-7) i håp om at det kan rekruttere en annen gruppe søkere og at de på den måten kan fylle studieplassene.

— Totalt sett er HVL godt fornøyd med antall ja-svar vi har fått til nå. Vi gleder oss til å ta imot studentene neste uke og håper at enda noen studenter vil ta imot tilbud om restplasser, sier Haraldseid.

Også NLA Høgskolen i Oslo og Bergen, Høgskolen i Innlandet på Hamar, Universitetet i Stavanger og OsloMet har ledige plasser på grunnskoleærerutdanninger, ifølge Samorda opptaks oversikt.

Restplasser på OsloMet

Ved OsloMet er det ledige plasser på grunnskolelærer 5-10 med norsk, ifølge oversikten. Instituttleder Vibeke Bjarnø ved OsloMet forklarer at det ble lagt ut noen restplasser, fordi man ønsket noen flere ja-svar fra de som ønsker å begynne med norskfaget.

— Det kom raskt inn mange nye søkere, og det er sendt ut ekstra tilbud. Tall fra forrige uke viste at det da var 216 ja-svar på de 190 studieplassene vi har på 5-10-utdanninga, også mange i norsk. Jeg forventer at det tallet går noe opp de siste dagene fram til studiestart, sier Bjarnø.

Framover er det viktig å framsnakke læreryrket, et yrke mange er svært glad i.

Vibeke Bjarnø, OsloMet

Til tross for noe nedgang i pandemiåret er hun ikke bekymret for at det skal komme for få studenter til dem ved studiestart, som er 17. august.

— Dette er likevel en situasjon vi ikke ønsker utarter seg. Det er for oss ønskelig å fortsatt å ha konkurranse om studieplassene våre. Framover er det viktig å framsnakke læreryrket, et yrke mange er svært glad i, sier hun.

Ifølge Samordna opptak har OsloMet også ledige plasser på grunnskolelærer 1-7 med steinerpedagogikk, men disse studentene går på Steinerhøgskolen. OsloMet bistår med opptaket og studentene tar noen emner på OsloMet sent i studieløpet.

Powered by Labrador CMS