samordna opptak

Ledige studieplasser på 63 av 70 tilbud. Oppfordrer alle til å takke ja til lærer­­utdann­­ingen

På 63 av 70 utdanningstilbud for grunnskolelærere er det ledige studieplasser allerede før søkerne har begynt å takke nei.

Steffen Handal, leder Utdanningsforbundet i et panel under Arendalsuka i 2017.
Publisert Oppdatert

Da søkertallene ble offentliggjort i april viste det seg at studietilbudene for grunnskolelærerutdanningen hadde stor nedgang over hele landet, og også i de store byene. 

Nå foreligger den første oversikten fra Samordna opptak over hvor det er ledige studieplasser (Oversikten er lagd før søkerne har begynt å takke nei til studieplass). Dette er utdanninger der man ikke har klart å fylle opp plassene ut ifra søknadene som kom i vår.

Fakta

Samordnet opptak

 • 17-19.juli får søkerne får beskjed om hva de har kommet inn på.
 • Onsdag 19.juli publiseres dert en oversikt over ledige studieplasser på samordnaopptak.no.
 • Torsdag 20.juli kl. 9.00 kan studenter søke på disse ledige studieplassene. Her er det først til mølla-prinsippet, så lenge du oppfyller opptakskravene.
 • Svarfrist på studietilbud er 24.juli.
 • Ca. 29.juli er det suppleringsopptak. Det betyr at søkere på venteliste kan få nytt tilbud.
 • For noen studier kan lærestedene også etterfylle studieplasser fra ca. 4.august og utover.

Kilde: HK-dir og samordna opptak

Totalt er det 507 utdanningstilbud som ikke har klart å fylle opp studieplassene, 63 av disse er for master for grunnskolelærere, viser en opptelling Khrono har gjort. På 33 studietilbud for grunnskolelærer trinn 1-7 og 30 for trinn 5-10 annonserer er det ledige studieplasser. 

Dette viser oversikten fra Samordna opptak som ble publisert onsdag 19. juli. Disse kan man begynne å søke på fra torsdag 20. juli klokken 9.00, og det er førstemann til mølla som gjelder.

På samme tidspunkt i fjor var det ledige studieplasser på rundt 40 studietilbud for grunnskolelærere. Totalt er det om lag 70 ulike utdanningstilbud på 11 universiteter og høgskoler for grunnskolelærere.

— Takk ja til studieplassen din

Leder av Utdanningsforbundet Steffen Handal er dypt bekymret for lærerekrutteringen. Han oppfordrer alle søkere som har fått plass på en lærerutdanning til å takke ja til studieplassen de har fått tilbud om.

Oppfordringen kommer i forbindelse med opptakstallene fra Samordna opptak til blant annet lærerutdanningene, som kommer på mandag.

— Jeg håper at alle som nå tilbys en plass takker ja og blir lærerstudenter til høsten. Vi trenger absolutt alle, enten de har søkt seg til barnehage-, grunnskole eller en lærerutdanning som kvalifiserer for jobb i videregående skole, sier Handal.

Også utfordringer for barnehagelærere

Søkertallene, som kom i april, var et alvorlig varsko om at vi går mot en alvorlig lærerkrise dersom ikke flere søker.

Handal melder også at rapporter fra tillitsvalgte i Utdanningsforbundet tyder på at det er store utfordringer med å rekruttere nok barnehagelærere til ledige jobber i barnehagene.

— ­Derfor er det viktig at de studentene som nå får tilbud om en studieplass takker ja til plassen og blir tatt godt imot på studiestedet. Det er også helt nødvendig at de erfarer å få en god og relevant utdanning som gir nødvendig kompetanse for å stå i jobben. Studentene må oppleve et godt studietilbud med nok og relevant praksis, mener Handal.

Handal understreker at både lærerutdanningene og lærerne på praksisstedene må gjøre en jobb for å vise studentene de fantastiske mulighetene som ligger i yrket.

— Kommunene må gjøre mer

— Så må kommunene gjøre mye mer for å rekruttere de ferdigutdannede lærerne med denne ettertraktede kompetansen til jobber i skolen eller barnehagen etter endt utdanning. Hvis ikke vil denne kompetansen ikke bli brukt på en måte som tjener samfunnet best, sier Handal.

Handal forventer at det nå kommer strengere krav i opplæringsloven, som slår fast at man må ha lærerutdanning for å få jobbe som lærer i skolen.

Han er også opptatt av at alle som jobber for og har ansvar for at lærerens arbeidsvilkår skal bli bedre, virkelig anstrenger seg for at det skjer.

— Jeg håper også at de nyutdannede som starter i ny lærerjobb i skolen eller barnehagen etter sommeren, tas vel imot, slik at de kan oppleve læreryrket som et godt og meningsfullt yrke der man kan få brukt kompetansen sin til beste for elevene i mange år, sier Handal.

25 studier trukket

Fram til i slutten av juni kan institusjonene trekke utdanningstilbud som er satt opp gjennom samordna opptak, hvis søkertallene eksempelvis er svært små.

Totalt 25 slike tilbud ble trukket innen fristen, sju av tilbudene skulle det vært undervis i ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Universitetet har iverksatt et studieporteføljeprosjekt som vurderer hvilke studier som skal tilbys i framtiden og dimensjoneringen av dem.

Rektor Petter Aasen forteller at prosjektet avsluttes inneværende år og vil få konsekvenser for tilbudene som gis fra 2024 og framover. Bakgrunnen for prosjektet er for mange tilbud med lav rekruttering. 

— Med utgangspunkt i styrets behandling av budsjettet for 2023, ba jeg imidlertid styret om fullmakt til å trekke innmeldt studietilbud allerede fra opptak høsten 2023 basert på søkningen til tilbudet i 2023, søkerutviklingen over tid og prognoser for opptaket høsten 2023, sier Aasen. 

Han legger vekt på at tiltaket var med andre ord ledd i et strategisk arbeid for å sikre at USN har et økonomisk handlingsrom i de kommende årene, og at USN ønsker at den studieporteføljen de tilbyr er etterspurt regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og rekrutterer godt.

— Da søkertallene for studieåret 2023—24 forelå i april, vurderte dekanene og jeg med dette som utgangspunkt flere faktorer: Prognoser for møtt-tall i det enkelte studietilbud, hvorvidt det berørte fagmiljøer knyttet til studier med lav rekruttering kunne benyttes i andre aktiviteter (f.eks. EVU), om trekk av tilbud åpnet mulighet for å ta inn flere studenter på studietilbud hvor det er ventelister, om det var ønskelig å videreutvikle studietilbudene og hvordan et potensielt trekk påvirket campusene.

Disse sju utdanningene ble trukket fra USN:

 • Barnehagelærer, Notodden
 • Engelsk, Bø
 • Instrumentmaking
 • Lærer, 1. — 13. trinn, kroppsøving og idrettsfag
 • Norsk, Bø
 • Kunst og håndverk
 • Språk og litteratur, Bø
Powered by Labrador CMS