metoo-sak ved uib

Leide inn ekstern advokat som anbefalte oppsigelse

Universitetets egne jurister mente det ikke var grunnlag for oppsigelse etter metoo-anklager mot en ansatt. Universitetsledelsen leide da inn ekstern advokat som kom til motsatt konklusjon.

Helge Dahle er dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet. Fakultetsstyret ved fakultetet har nå varslet at en ansatt vil bli oppsagt. Den ansatte har klagerett.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En vitenskapelig ansatt ved Universitetet i Bergen har blitt sagt opp. Årsaken er det rektor Dag Rune Olsen mandag sa til Khrono var «uakseptabel oppførsel, som kan karakteriseres som innenfor metoo».

Forskerforbundet ved UiB, ved leder Steinar Vagstad, sa at fagforeningen ikke er enig, og truer med å ta saken til retten.

Saken er ikke dagsfersk, det bekreftet Olsen.

Etter det Khrono erfarer skal den ansatte ha fått en advarsel for et par år siden. Nå skal det ha dukket opp nye opplysninger i saken, men ingen nye tilfeller.

Khrono har bedt om innsyn i dokumentene i saken, men har foreløpig ikke fått svar fra universitetet.

UiB-jurister anbefalte ikke oppsigelse

Tillitsvalgt ved Forskerforbundet i Bergen, Helge Holgersen og en jurist fra Forskerforbundet sentralt, deltok på deler av det ekstraordinære fakultetsstyremøtet fredag 12.juni. Resultatet fra møtet ble at den ansatte ble oppsagt fra stillingen sin. Ordlyden i styrevedtaket er ennå ikke offentliggjort.

Holgersen forteller at universitetets egne jurister skal ha innstilt på at det ikke var grunnlag for å si opp vedkommende. Men UiB-ledelsen ønsket å få inn en ekstern vurdering, og leide derfor inn en ekstern advokat, som kom til motsatt konklusjon.

Helge Holgersen i Forskerforbundet ved UiB er sterkt kritisk til ledelsens håndtering av oppsigelsen av en av forbundets medlemmer. Foto: Joar Hystad

Kritisk til saksgang

— Vi stiller oss undrende til en saksgang hvor UiBs egne HR-advokater ikke innstiller på oppsigelse hvorpå et lokalt fakultetsstyre leier inn privatpraktiserende advokater for å få undersøkt om de likevel kan få en ansatt oppsagt. Utover dette vil jeg ikke kommentere saksinnholdet, sier Helge Holgersen.

Fagforeningen har allerede varslet at de vil klage på vedtaket i fakultetsstyret.

Helge Dahle, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, ønsker ikke å bekrefte hva innstillingen fra HR-avdelingen var.

— Jeg kommenterer ikke interne prosesser, sier han.

Men Dahle bekrefter at det har vært gjort en juridisk vurdering fra eksterne jurister.

— Det ble bestemt mellom fakultetet, HR-avdelingen og UiB sentralt.

— Hvorfor ønsket dere en ekstern vurdering?

— Jeg vil ikke gå inn i konkrete vurderinger, sier Dahle.

Ønsket ekstern gjennomgang

Heller ikke HR-direktør Sonja Dyrkorn vil si noe om hvilken vurdering som ble gjort.

— Jeg ønsker ikke å gjøre det så lenge saken er i prosess, og jeg skjønner også på Forskerforbundet at de ønsker å klage. HR-avdelingen har gjort en vurdering og overlevert denne til fakultetet. Så var det en vurdering fra ledelsen, gjort sammen med fakultetet, at man ønsket en ekstern gjennomgang. Det synes også vi kan være fornuftig i en sak av slik karakter, sier Dyrkorn.

Hun sier at de vurderingene HR-avdelingen foretok fulgte med saken til fakultetsstyret.

— Hva er vanskelig når man skal vurdere slike saker juridisk?

— Generelt i saker om metoo-anklager er det noen som har varslet og noen som er varslet om. Det er sjelden at disse to er enige om hva som har skjedd og hendelsesforløp, slik at man får to versjoner.

Mener rektor kommenterer

Rektor Dag Rune Olsen sa mandag til Khrono at det har vært iverksatt tiltak knyttet til den ansatte på et tidligere tidspunkt — men at disse ikke i tilstrekkelig grad har gitt ønsket effekt. Dekan Dahle viste mandag til at det er rektor som skal uttale seg i saken, men tirsdag kom beskjeden om at dekanen likevel skal gjøre det.

— Dahle, hvorfor kommer denne saken opp akkurat nå?

— Det er tidligere gitt en advarsel, men nå er det kommet nytt varsel og ny informasjon.

— Nytt varsel, betyr det at det er flere personer som nå har varslet om vedkommende?

— Jeg ønsker ikke å gå inn i konkrete vurderinger, sier dekanen.

Reagerer på rektors uttalelser

Holgersen og Forskerforbundet reagerer på rektors uttalelser om saken i Khrono.

— Før saken er formidlet til oss i Forskerforbundet eller til den gjelder mener jeg at han ikke bør gå ut på den måten. Vi mener det som blir sagt om at tidligere tiltak ikke har hatt ønsket effekt ikke er korrekt, og da er det problematisk at rektor går inn i sakskomplekset, sier Holgersen, og viser til at rektor er styreleder i universitetsstyret - som er klageinstans i oppsigelsessaken.

Holgersen sier at Forskerforbundet ikke har mottatt noe skriftlig fra fakultetsstyremøtet.

— Vi synes det fremstår noe hult å gå ut i media og fortelle om hvordan alle parter ivaretas, før den det gjelder formelt har mottatt avgjørelsen. Gjennomgående har jeg ikke notert meg et eneste ivaretakende tiltak for vårt medlem.

Rektor Dag Rune Olsen sier at det er viktig at universitetsstyret er habilt.

— Jeg gjør ikke vurderinger, men kommer med faktuelle opplysninger. Nå har fakultetsstyret gjort en vurdering, som vil følge saken videre.

Ordinært styremøte onsdag

I fjor kom rapporten der 18 ansatte ved universitet og høgskoler sa at de hadde vært utsatt for et seksuelt overgrep det siste året. UiB opplyste i den sammenheng at de hadde håndtert en alvorlig sak knyttet til seksuell trakassering. Men det er ikke samme sak som nå er til behandling.

— Etter at vi fikk de første varslene i denne siste saken har oppmerksomheten rundt metoo vært større, både i vår sektor og i samfunnet ellers, sier Dyrkorn.

Det matematisk naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen avholder ordinært fakultetsstyremøte i dag, onsdag. Så langt Khrono kan se, står ikke den omtalte saken på dagsorden der.

Powered by Labrador CMS