Kamp om plasser

Leier ut «vindusplass i tredje etasje med gode lysforhold» 

Kamp om plassen i Kina: Utleie av lesesalsplasser fra ordinære studenter til «sommerstudenter» har økt enormt de siste årene.

Utleiemarkedet for studieplasser blir større og større i Kina.

I Kina er det vanlig at man får tildelt en egen skrivebordsplass når man starter på en høyere utdanning. Plassen følger som oftest studenten gjennom studietiden, for eksempel i tre år eller fem år dersom man tar en bachelorgrad eller mastergrad.

De siste årene har antall studenter som ønsker å studere ekstra og ta eksamener på nytt etter at de egentlig er nyutdannet økt voldsomt. 

Grunnen til dette er at konkurransen om de beste jobbene har blitt hardere og hardere, og dersom man ikke har toppkarakterer i de fleste fagene, kan man se langt etter de mest ettertraktede stillingene, skriver Times Higher Education (THE).

Studentene er egentlig ferdige med utdanningen, og har således mistet skrivebordsplassene sine, noe som har ført til at en trend som først dukket opp for noen år siden – nemlig utleie av skrivebordsplasser – har skutt skikkelig fart.

«Vindusplass i tredje etasje»

På Weibo og andre kinesiske sosiale medier legger studenter som er midt i studieløpet sitt ut annonser om at de leier ut skrivebordsplassen sin gjennom sommeren. Samtidig er det mange som legger ut meldinger der de etterspør plasser å leie.

«Vindusplass i tredje etasje, med gode lysforhold både dag og natt», er et eksempel på hvordan en skrivebordsplass-annonse kan se ut.

Spesielt ved Henan University ogf Science and Technology i Luoyang har utleietrenden skutt fart, ifølge THE.

Trenden er etter hvert blitt så populær at eksterne aktører nå har begynt å spekulere i å kjøpe skrivebordsplasser fra universitetsbiblioteket, for så å leie dem ut til studenter. Universitetene selv har også begynt å eksperimentere med å klargjøre egne studierom som de vil leie ut til studenter som ikke lenger har sin faste skrivebordsplass.

Reaksjoner

Trenden med utleie av skrivebordsplass har skapt reaksjoner i flere ulike kretser, og det stiller spørsmål til om ikke universitetsbiblioteker og studieplasser skal være åpne for alle, og ikke bare for dem som har råd til å betale for en egen plass.

Mange mener at det hele er i strid med rettferdighetsprinsippet.

Trenden er blir uansett sett på som såpass godt etablert at man mener det blir vanskelig å endre praksisen med det første. Flere studenter gir faktisk uttrykk for at de liker ordningen, og at de foretrekker å leie skrivebordsplasser eller studierom på universitetsbiblioteket fremfor å betale mye mer for en kontorplass i et kontorbygg, skriver THE.

Powered by Labrador CMS