Kinasamarbeid

Stenger ikke dørene for kontroversielt kinesisk stipend­program

Danske universiteter suspenderer opptak av studenter fra kinesisk stipendprogram. Universitetet i Oslo ønsker dem velkommen.

— Vi vil ikke på prinsipielt grunnlag stanse søkere med disse stipendier fordi det i seg selv ikke løser problemet med mulig politisk press på forskere og studenter, skriver viserektor Mette Halskov Hansen ved UiO.

Brussel/Bergen (Khrono): Universitetet i Oslo (UiO) stanser ikke opptak av studenter med stipend fra programmet Chinese Scholarship Council (CSC).

Det opplyser viserektor Mette Halskov Hansen ved UiO til Khrono.

Universitetet følger dermed ikke samme linje som Universitetet i Bergen (UiB), som i februar varslet at det stanser samarbeidet med stipendprogrammet. Det skjedde etter at Khrono fortalte om kontraktene de som deltar i programmet må signere. Der forplikter de seg blant annet til ikke å delta i «aktiviteter» som «skader nasjonale interesser» og «lydig følge pålegg fra ambassadenes ledelse (…)». 

— Kontrakten bekrefter på ny at akademiske utsendinger fra Kina ikke er frie i vår betydning av ordet, sa forfatter og Kina-ekspert Torbjørn Færøvik til Khrono.

Khronos gjennomgang viste at flere norske universiteter og høgskoler hadde stipendiater under programmet, deriblant UiO og UiB.

Dette svarer UiO

UiB-rektor Margareth Hagen var tydelig på at de ville stanse samarbeidet. 

— Dette er ikke forenlig med akademisk frihet, sa hun om innholdet i kontraktene.

Viserektor Halskov Hansen, som også er professor i Kina-studier ved UiO, varslet på sin side at de ville vurdere det.

— Chinese Scholarship Council har sannsynligvis skjerpet sin praksis i de senere år, og vi vurderer å stanse opptak av studenter som kommer for å ta en grad med denne typen finansiering, sa viserektoren til Khrono den gang, og understreket samtidig at de mener at forskningssamarbeid med Kina er veldig viktig. 

Khrono har spurt Halskov Hansen om vurderingen nå er gjort og hva konklusjonen er. Til dette svarer viserektoren ved UiO at de har «vurdert dette opp imot det faktum at alle studenter og forskere som kommer fra Kina er under potensielt politisk press». 

— Vi har få studenter med stipend fra CCS, og alle våre fakulteter og institutter er klar over at de må vurdere nøye om de vil ta imot studenter og forskere som søker seg til UiO med dette stipendet, skriver Halskov Hansen.

— Vi vil ikke på prinsipielt grunnlag stanse søkere med disse stipendier fordi det i seg selv ikke løser problemet med mulig politisk press på forskere og studenter. I øvrig har vi styrket arbeidet for å øke forståelsen blant våre ledere for hva ansvarlig internasjonalt samarbeid innebærer, og vi har stort fokus på dette i organisasjonen.

Suspenderer opptak

Det kinesiske stipendprogrammet har vært kontroversielt i flere land, og det er ikke bare UiB som har stanset opptak av studenter gjennom programmet. I Sverige har blant annet Lund Universitet varslet at de ikke lenger tar imot studenter gjennom programmet. I Nederland har flere universiteter strammet inn.

I Danmark har universitetene nå tatt en felles beslutning om å suspendere opptaket av studenter gjennom stipendprogrammet. 

Avisa Information melder at det for øyeblikket er innskrevet 270 studenter ved danske universiteter, finansiert gjennom CSC. Direktør Jesper Langergaard i Danske Universiteter sier til avisa at universitetene opplever usikkerhet rundt vilkårene for CSC-stipendiatene.

Portrett av Jesper Langergaard
Direktør Jesper Langergaard i Danske Universiteter.

— Det er videre reist tvil om vilkårene i kontraktene er i samsvar med akademisk frihet. Derfor er universitetene blitt tvunget til å suspendere opptak av nye ph.d.-studenter med CSC-stipender, sier han.

Beslutningen om å suspendere opptaket gjelder ifølge avisa fram til det er klarhet rundt vilkårene og universitetene har vurdert om de kan stå inne for dem.

I et notat fra utdanningsdepartementet går det fram at universitetene i Danmark siden vinteren 2020/2021 har forsøk å etablere en dialog med CSC om lønns- og arbeidsvilkår.

Utdannings- og forskningsminister Christina Egelund sier hun forstår universitetene og viser til at det i mai 2022 kom retningslinjer for internasjonalt samarbeid, som nå implementeres på universitetene.

— Jeg tar situasjonen svært alvorlig. Det er viktig at vi fastholder den høye tilliten til dansk forskning, og at universitetene kan så inne for sine internasjonalt samarbeider, sier hun til Information.

Strammer inn i Nederland

Den nederlandske utdanningsministeren Robbert Dijkgraaf sier til Financial Times at han deler universitetenes bekymring. Han sier til avisa at «målrettet bruk av stipendprogrammer for å skaffe staten høykvalitets kunnskap og teknologi er generelt sett uønsket».

Dijkgraaf sier også at han har satt i gang en studie for «å se hvor mange CSC-forskere det er i Nederland og på hvilke felt de er aktive». 

Han sier han skal gi parlamentet en rapport i løpet av året og at det i tillegg forberedes en lov om kunnskapssikkerhet. 

Den nederlandske ministeren understreker samtidig at det ikke er en spesifikk politikk «for å ekskludere kinesiske studenter (...) eller fraråde samarbeid med kinesiske institutter eller forskere på sensitive felt».

Powered by Labrador CMS