Internasjonalt samarbeid

Varsler faste møter med sikkerhetstjenestene

Ola Borten Moe ber kunnskapsmiljøer være «årvåkne» etter saker i Khrono.

— Kunnskapssamarbeid med Kina er viktig for Norge, men skal ikke foregå på bekostning av akademisk frihet eller sikkerheten til studentene, skriver Ola Borten Moe.
Publisert Oppdatert


Brussel (Khrono): Det er duket for flere møter mellom utdannings- og forskningsinstitusjoner og norske sikkerhetstjenester.

Det varsler forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i svar på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp).

I svaret skriver Borten Moe at departementet det siste året har invitert institusjonene til flere slike møter og at det «vil bli gjentatt på fast basis framover».

UiB stanset samarbeid

Bakteppet for svaret er flere artikler i Khrono nylig, der det kommer fram at en rekke kinesiske forskere og studenter de siste årene har kommet til norske universiteter gjennom et program som krever lojalitet til kinesiske myndigheter. Programmet det er snakk om, er Chinese Scholarship Council (CSC), som drives av det kinesiske regimet og blant annet gir stipender for opphold ved universiteter i andre land.

Det har vært forskere med finansiering gjennom programmet ved flere norske utdanningsinstitusjoner de siste årene.

Som Khrono har skrevet, må forskere og studenter som reiser ut gjennom programmet underskrive på en kontrakt der det blant annet heter at de ikke skal delta i «aktiviteter» som «skader nasjonale interesser».

Kontraktene har vakt debatt også i Sverige og Danmark, etter at de først ble omtalt av svenske Dagens Nyheter. I begge land har universiteter stanset opptak av studenter gjennom programmet.

I Norge har Universitetet i Bergen varslet at de stanser samarbeidet med stipendprogrammet, mens Universitetet i Oslo har sagt at de vurderer å stanse opptak av studenter med finansiering gjennom CSC.

Ber kunnkapsmiljøer være «årvåkne»

I det skriftlige spørsmålet spør Gulati om hva som er statsrådens tanker rundt det Khrono har skrevet og om han vil følge det opp på noen måte.

Borten Moe svarer at «saken reiser flere viktige spørsmål knyttet til kunnskapssamarbeid med land vi ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, og hvor akademisk frihet ikke står like høyt som i Norge».

Om kontraktene Khrono har omtalt, skriver Borten Moe at de «viser hvordan ph.d.-kandidater kan utsettes for ulike former for press og kontroll fra hjemlige myndigheter og bekrefter at dette er en sårbar gruppe i så henseende». Han mener det er viktig at norske vertsinstitusjoner «setter seg inn i hva dette potensielt innebærer, både for de enkeltindividene det gjelder og for institusjonene selv».

«Kunnskapssamarbeid med Kina er viktig for Norge, men skal ikke foregå på bekostning av akademisk frihet eller sikkerheten til studentene», skriver han.

Borten Moe mener det Khrono har omtalt «viser hvor viktig det er at norske kunnskapsmiljøer er årvåkne og tar hensyn til både etiske og sikkerhetsmessige utfordringer ved internasjonale samarbeid» og skriver at han «forventer – og vet – at berørte institusjoner nå foretar en grundig vurdering av samarbeid som involverer China Scholarship Council, både ut fra prinsippet om akademisk frihet og ut fra ulike sikkerhetshensyn».

Retningslinjer på høring

Statsråden skriver videre at de fra regjeringens side støtter sektoren «gjennom flere tiltak for å bidra til økt kunnskap og bevissthet om ansvarlig internasjonalt samarbeid».

Det er her han nevner møtene med sikkerhetstjenestene.

Svaret fra Borten Moe kommer samtidig som det denne uka ble sendt ut på høring «Forslag til retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid» fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og Forskningsrådet.

«Retningslinjene vil være et viktig verktøy for institusjoner, enkeltforskere og studenter som deltar i internasjonalt samarbeid, blant annet ved å sammenstille tilgjengelige ressurser på ulike områder. Dette vil blant annet omfatte eksempler på tiltak som kan vurderes for å verne om sårbare studenter og ansatte og sikre at grunnleggende akademiske verdier og normer ivaretas i internasjonale samarbeid innen høyere utdanning og forskning», heter det i det skriftlige svaret fra Ola Borten Moe.

Powered by Labrador CMS