Innreiserestriksjoner

Letter ikke på innreise­kravene for forskere

Koronafaste internasjonale forskere må fortsatt vente med å komme inn i Norge.

Arbeiderpartiets forskningspolitiske talsperson, Nina Sandberg, har i flere runder denne våren etterspurt innreise-lettelser for internasjonale forskere.
Publisert

Norske universiteter og høgskoler har denne våren fortvilt over de strenge innreisereglene til Norge.

Flere hundre internasjonale forskere sitter fremdeles koronafast i utlandet i påvente av å få komme inn i landet og til sine nye arbeidsplasser.

For bare noen få har siden 14. april fått unntak fra reglene.

Også NTNU-rektor Anne Borg rykket ut i Khronos spalter og mente at denne situasjonen vil kunne gi negative konsekvenser i lang tid fremover.

Ingen lettelser

Mot slutten av mai sendte Arbeiderpartiets Nina Sandberg et skriftlig spørsmål til forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og spurte om lettelser.

Sandberg lurte på når regjeringen ville justere på innreisereglene, på en måte som bedre ivaretar utenlandske akademiske arbeidstakere. Det samme stilte hun spørsmål om i månedsskifte mars/april.

Svaret fra Asheim kom onsdag:

Det blir ingen lettelser i innreisereglene for internasjonale forskere nå.

Minner om unntaksordning

Eventuelle lettelser vil først vurderes i forbindelse med trinn 3 i gjenåpningsplanen, som dersom hovedregelen følges og smittesituasjonen tilsier det, iverksettes 17. juni.

«Da vil det blant annet vurderes ytterligere lettelser for arbeidsreisende, som f.eks. utenlandske akademiske arbeidstakere, familie, kjærester og internasjonale studenter og elever», skriver Asheim i svaret sitt.

Statsråden minner også om muligheten universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter har til å søke om unntak fra innreiserestriksjonene for utenlandske ansatte.

For gjennom Sjøfartsdirektoratets søknadsbaserte ordning, har personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller bedrifter siden 14. april kunnet få unntak for reglene.

Men svært få har fått unntak gjennom denne ordningen. Universitetet i Oslo-forsker Ana Theresa Capucho, som Khrono har snakket med, er blant de få.

Tilpasses sektoren

Asheim skriver i sitt svar til Sandberg at han har vært i kontakt med næringsministeren for å sikre at denne ordningen er tilpasset sektoren.

«Ordningen er snever og skal tolkes strengt, men tilbakemeldinger jeg har fått fra sektoren viser at enkelte utenlandske forskere har fått innvilget unntak fra innreiserestriksjonene. Dette betyr at personer som blir ansett for å være strengt nødvendig for å opprettholde aktiviteten i for eksempel forskningsprosjekter slipper inn», skriver han videre.

Powered by Labrador CMS