kultirhistorisk museum

Ligger an til mer permanent stenging av museum ved UiB

— Det snart 100 år gamle bygget mangler universell utforming, og klima tilfredsstiller ikke dagens krav til sikker oppbevaring av gjenstander, ifølge rektor Margareth Hagen.

Selv om kulturhistorisk museum trolig nå stenger, slår rektor Margareth Hagen fast at det er universitetets plikt å sørge for at kulturarven blir bevart for fremtidige generasjoner.
Publisert Oppdatert

Saken er oppdatert med kommentar fra Margareth Hagen.

I mai ble de kulturhistoriske samlingene ved universitetsmuseet i Bergen midlertidig stengt. Dette er det som på folkemunne kalles kulturhistorisk museum ved Haakon Shetelig plass 10. Da Khrono stilte spørsmål rundt dette, var svaret for dårlig sikkerhet og for dårlig brannsikkerhet.

Sakspapirene før neste styremøte ved Universitetet i Bergen (UiB) gir et mer utfyllende bilde. Det var bekymringsmeldinger fra ansatte ved museet som førte til den midlertidige stengingen.

Trengs en totalrehabilitering

Etter at museet ble stengt i mai, har det blitt gjennomført «ytterligere vurderinger», og universitetsledelsen anbefaler at museet holdes stengt inntil totalrehabilitering er mulig. Det er dette de foreslår at styret vedtar.

«I mellomperioden må gjenstander og bygg sikres, arbeid med konservering av gjenstander og tømming av bygget må påbegynnes og formidlingen av kulturhistorie må ivaretas andre steder. UiB vil også starte planlegging av totalrehabilitering av bygget,» heter det i styrepapirene.

Det foreslås også at arbeidet med å planlegge totalrehabilitering av bygget intensiveres og at dette innarbeides i revisjon av UiBs egen «masterplan for areal».

Tilfredsstiller ikke dagens krav

På spørsmål om dette kan bli dyrt, og om andre områder ved UiB da vil bli lavere prioritert svarer rektor Margareth Hagen dette:

— Man må alltid gjøre prioriteringer i budsjetter. Vi er nødt til å bruke penger på dette. Vi starter nå arbeidet som forbereder en totalrenovering av bygget. Vi får ikke startet dette før vi har flyttet ut objektene, og det får vi ikke gjort før nødvendig konserveringsarbeid er gjort i museet. Vi klarer ikke å holde åpent og samtidig gjøre dette, sier hun.

Hagen forteller at det er planer om å bruke deler av bygget der naturhistorisk museum ligger til formidling av kulturhistorie.

— Kan du si noe om tidshorisont? Når tror du dere vil kunne åpne igjen?

Det tør jeg ikke å si noe om. Det blir nok noen år.

En gul, erverdig bygning. På bildet er det sommer og blå himmel.
Kulturhistorisk museum, UiB

På sin Facebook-side skriver Hagen at UiB har et lovfestet og «særskilt nasjonalt ansvar for å bygge opp, drive og vedlikeholde museer med vitenskapelige samlinger og publikumsutstillinger». Og hun skriver at universitetsmuseet har en av landets største arkeologiske og etnografiske samlinger.

— Det borglignende anlegget Kulturhistorisk museum stod ferdig i 1927 og er totalfredet. Det snart 100 år gamle bygget mangler universell utforming og klima tilfredsstiller ikke dagens krav til sikker oppbevaring av gjenstander. Det branntekniske er heller ikke tilfredstillende. Et større sikringsprosjekt ved UiB har pågått siden 2018, der materiale som ligger i magasinene er flyttet ut av museet til sikker lagring.

— Vi vil de neste årene arbeide med en formidlingsplan og sørge for skiftende utstillinger i museumsbygget som huser naturhistoriske samlinger. Et kulturhistorisk museum er et sted for kunnskap og undring over det menneskeskapte og vår fortid. Det er vår plikt å sørge for at kulturarven blir bevart for fremtidige generasjoner.

Endringslogg: Kl. 13.5o ble saken oppdatert med kommentar fra Margareth Hagen

Powered by Labrador CMS