Sunniva Myrene Braaten er blant de som har trukket kandidaturene sine til Arbeidsutvalget til Norsk studentorganisasjon. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

To har trukket sine kandidaturer til ledelsen i NSO

#LMNSO. Etter at to har trukket seg i løpet av prosessen er det nå elleve kandidater til ledelsen i Norsk studentorganisasjon.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sunniva Myrene Braaten har ifølge Norsk studentorganisasjon (NSO) sin oversikt publisert fredag, trukket kandidaturet sitt til nestleder. Det betyr at det er totalt elleve kandidater til arbeidsutvalget, og fire av dem stiller til ledervervet.

Braaten sier til Khrono at hun i stedet har takket ja til jobb som kontaktlærer:

— Det var et vanskelig valg å ta, men da jeg fikk jobbtilbudet og veide de to alternativene mot hverandre så kjente jeg at jeg hadde mest lyst til å jobbe som lærer.

Etter at Stein Olav Romslo trakk kandidaturet sitt som fag- og forskningspolitisk ansvarlig i påsken, til fordel for å heller ta gjenvalg til sentralstyret, gjenstår det nå elleve kandidater til toppvervene.

20.-22. april avholdes det landsmøte i Norsk studentorganisasjon (NSO). Der skal blant annet ny ledelse av organisasjonen velges.

Selv om arbeidsutvalget utenom leder og nestleder velges i én bolk og konstituerer seg selv, er det vanlig å stille til bestemte fagspesifikke verv.

Sofie Bergstrøm, Eigil Hole Lønning, William Sæbø, Kine Nossen og David Valen Aadland var de siste som meldte sine kandidaturer.

Kine Nossen tar gjenvalg på fag- og forskningspolitisk ansvarlig, som Jone Trovåg også gjør på internasjonalt ansvarlig. Fam Karine Heer Aas stiller til velferds- og likestillingsansvarlig.

Endelig avkastning

David Valen Aadland (28) er på tredjeåret av fem ved Bergen Arktitekthøgskole, hvor han leder studentorganisasjonen og er representant i høgskolestyret.

Stiller du, eller kjenner du noen som stiller til valg i NSO? Tips oss!

Aadland stiller til velferds- og likestillingsansvarlig i arbeidsutvalget til NSO.

David Valen Aadland vil bli velferds- og likestillingsansvarlig i NSO.

— Jeg har vært aktiv i NSO det siste året som leder lokalt og jeg ser at arbeidet de har fått til de siste årene har gitt stor avkastning. De har fått til veldig mye og vi ser nå endelig positive endringer studentøkonomien og 11 måneder studiestøtte i 2020, sier han, og fortsetter:

— En blir veldig engasjert når en ser at så mange dyktige og engasjerte mennesker klarer å få til noe sammen. Jeg blir desto mer interessert å være med på å skape en bedre studenthverdag.

— Hvorfor velferds- og likestillingsansvarlig?

— Jeg vil fortsette det viktige arbeidet med å bedre studentøkonomien. Det er nå den virkelige jobben begynner og en kan se på å øke grunnsummen og endelig muliggjøre heltidsstudenten.

Han viser til at fristen for å svare på Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) gikk ut i går og mener at dersom den viser samme dystre tall som i 2014 er det viktig å fokusere på studentenes psykiske helse fremover.

— Det neste året mener jeg det viktigste NSO gjør er å øke engasjementet blant studentene. Vi må i større grad nå ut til studentene. Veldig få vet hva NSO er og hva vi jobber for og for å komme i mål med det vi jobber for tror jeg det er viktig å samle de 240.000 studentene vi representerer, sier han.

Resten av livet

Sofie Bergstrøm (24) er ferdig med en bachelor i psykologi ved Høgskolen i Innlandet til sommeren. Hun har sittet som fag- og forskningspolitisk ansvarlig lokalt, etter å ha steget i gradene fra tillitsvalgt på klassenivå.

Bergstrøm vil bli fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig og ikke forskningspolitisk fordi hun mener utdanningen hennes gjør henne bedre kvalifisert til det.

​— Jeg har hatt mindre roller i studentorganisasjonen gjennom hele min studietid, og funnet det veldig givende.

I fjor havnet hun som fag- og forskningsansvarlig i Studentorganisasjonen i Innlandet.

Sofie Carlsen Bergstrøm vil bli fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i NSO.

— Motivasjonen og engasjementet mitt har blomstret, og jeg har funnet at dette er noe jeg har lyst til å holde på med resten av livet. Ved å jobbe innen én institusjon ser man alle sakene på grunnivå, forsøker å fikse dem, og så ser man at det er mer overordnede større ting som ligger bak. Jeg er opptatt av å endre de store systemene og helheten, og derfor ønsker jeg å ta ett skritt oppover i håp om å gjøre hverdagen bedre for alle fra nasjonalt nivå.

Hva som blir viktigst for NSO det neste året har hun tenkt mye på. Saken som først fikk henne inn i studentpolitikken var automatisk tilbakemelding på eksamen.

— Dét og å øke kvaliteten på tilbakemelding og veiledning. Tilbakemelding er ett av temaene som skårer lavest på Studiebarometeret og jeg tror det er dette man må ta tak i nå.

Vil nestlede NSO

Eigil Hole Lønning (28) er snart ferdig med førsteåret på master i pedagogikk ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Han er medlem av Fag- og forskningspolitisk komité i NSO, var politisk nestleder gjennom HVLs fusjonsprosess, hvor han fortsatte som utdanningspolitisk og internasjonalt ansvarlig i arbeidsutvalget.

— Hvorfor vil du bli nestleder eller fag- og forskningspolitisk ansvarlig?

— Jeg har veldig lyst til begge. Fagpolitisk har jeg mest erfaring med, men jeg vil jobbe med bredden i organisasjonen. Jeg mener jeg har bred og god organisatorisk, og ikke minst medmenneskelig erfaring.

Eigil Hole Lønning stiller til nestleder og fag- og forskningspolitisk ansvarlig i NSO. Foto: Kristian Blystad Houge

Lønning mener det er viktig at arbeidsutvalget har «avlastningskompetanse», at en kan samarbeide og støtte opp under hverandre i både tunge tider for enkeltpersoner, men også til daglig når arbeidsfordelingen blir skjev.

— Arbeidsmengden kan variere veldig periodevis, slik er det, men et arbeidsutvalg med bredt fokus og flere med forskjellig kompetanse vil stå sterkt, sier han, og fortsetter:

— Dette året skal universitets- og høgskoleloven revideres, og jeg håper vi får inn læringsmiljøpolitikk der. Jeg gleder meg til saker som den, men også å jobbe med dynamikken innad i arbeidsutvalget.

Tynt om høyere utdanning fra regjeringen

William Sæbø stiller til fag- og forskningspolitisk ansvarlig. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

William Sæbø (27) er tidligere fag- og forskningsansvarlig i Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet), som han også stiller til i NSO. Han har tidligere vært 9.-vara i sentralstyret til NSO, hvor han faktisk møtte en gang. Sæbø har master i nettverk- og systemadministrasjon og tar enkeltemner nå.

— Jeg er motivert for det. Jeg var også motivert da jeg stilte i fjor, men jeg er det kanskje enda mer i år. I ny regjeringserklæring skal blant annet foretaksmodell diskuteres, noe som er en diskusjon NSO burde ta.

— Hva tror du vil være den viktigste saken for NSO det neste året?

— Det avhenger av hvor raskt regjeringen utreder foretaksmodellen, noe som er vanskelig å forskuttere. Kapittelet om høyere utdanning var ganske tynt i regjeringserklæringen, sier Sæbø, og fortsetter:

— Forrige kunnskapsminister gjorde stor jobb med både struktur- og kvalitetsmeldingen, så kanskje det er prioritert ned i denne perioden? Uansett er jo ikke strukturreformen ferdig, annet enn på papiret, så det vil jo fortsatt ta tid.

Ikke ferdig enda

Kine Nossen (27) har master i entreprenørskap og innovasjon fra NMBU, er fag- og forskningspolitisk ansvarlig nå, har sittet i sentralstyret og er tidligere fagpolitisk ansvarlig ved HiOA.

Nossen er ikke ferdig med jobben som fag- og forskningspolitisk ansvarlig i NSO:

— I år har jeg bare vært med på å starte opp ting, føler jeg. Langtidsplanen for høyere utdanning og forskning har vi bare sendt inn en høring på, det er neste år ting begynner å skje der. Så jeg vil være med på å lande prosessene, sier hun.

Kine Nossen på talerstolen på landsmøtet i NSO i 2017. Foto: Ketil Blom Haugstulen

— Og hva vil være viktigst i ditt arbeid det neste året?

— Langtidsplanen er definitivt viktigst, og mer spesifikt er det viktig å få utdanning synlig i den. Utdanning, forskning og innovasjon må ses i sammenheng, uten at de to siste tar en altfor stor plass, sier hun, og spør:

— På samme tid må vi få oversikt over vedlikeholdsetterslepet - hva skal vi gjøre med tingene som råtner på rot.

Fire lederkandidater

Fire lederkandidater har meldt seg, og etter at fristen til å stille gikk ut 28. mars er det som Khrono kjenner til i tillegg sju kandidater til de fem andre vervene i arbeidsutvalget.

Les også om de fire lederkandidatene:

Fam Karine Heer Aas vil bli velferds- og likestillingspolitisk ansvarlig i NSO. Foto: Rebekka Opsal

Nå har også Sofie Bergstrøm, Eigil Hole Lønning, William Sæbø og Kine Nossen stilt.

Fra før har Jone Trovåg stilt til internasjonalt ansvarlig, Sunniva Braaten til nestleder og Fam Karine Heer Aas til velferds- og likestillingsansvarlig.

De tidligere kandidaturene følger under.

Heer Aas vil bli ansvarlig for velferd og likestilling

Fam Karine Heer Aas sitter i dag i arbeidsutvalget i Velferdstinget i Oslo og Akershus, og stiller som velferds- og likestillingspolitisk ansvarlig. Hun vil følge opp arbeidet rundt Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT).

— Som arbeidsutvalgsmedlem i Velferdstinget har jeg jobbet veldig mye med SHoT-undersøkelsen som gjennomføres nå, og resultatene fra 2014, sier hun før hun legger til:

Håkon Randgaard Mikalsen. Foto: Studentersamfunnet i Bergen/Milena Nowak

— Nå jobber jeg mye med å få opp svarprosenten på undersøkelsen, og det har gått opp for meg hvor vanvittig gøy dette er å jobbe med, og hvor mye jeg har lyst til å fortsette det arbeidet når resultatene kommer i september.

Hun tror at studenthelse blir en av de viktigste sakene for organisasjonen framover.

— I tillegg til at studenthelse selvsagt blir viktig framover, så skal regjeringen revidere både kostnadsrammene og tilskuddsordningen til studentsamskipnadene. Der blir det viktig for oss i NSO å være på banen, for å sørge for at samskipandene får muligheten til å bygge videre, sier hun til Khrono onsdag.

​Hvorfor stiller du nå?

— Jeg har fått lov til å jobbe et år i Velferdstinget, og har syntes at det har vært veldig gøy. I tillegg kan det hende at jeg vil vente ett år til før jeg begynner på master, ler hun.

Mikalsen vil bli leder

Leder for studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, Håkon Randgaard Mikalsen, håper at hans engasjement vil smitte over på resten av organisasjonen.

— Først og fremst så kan jeg bidra med engasjement, det er det som driver meg og gir meg lyst til å stille. Jeg tror vi har en viktig jobb og en god mulighet ti lå slippe til med våre perspektiver om hvordan samfunnet skal være, sier han før han legger til,

— Personlig blir jeg veldig engasjert av det. Om jeg får muligheten til å være med å lede NSO, så håper jeg at noe av det engasjementet kan være med å smitte over på andre.

Håkon Randgard Mikalsen vil bli leder i NSO. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Det er ingen tvil om at et styrket lovverk på læringsmiljø er helt nødvendig. Det burde helst kommet på plass i går.

Marte Øien

På spørsmål om hvorfor han vil lede NSO, svarer han:

— Det handler om at NSO har mulighetene til å være min generasjons viktigste premissleverandør og en viktig stemme i debatten, og på den måte være med å påvirke unges framtid, sier Mikalsen, før han legger til,

— I et Norge med blant annet høy arbeidsledighet blant unge og et vanskelig boligmarked, blir vi første generasjon som får dårligere forutsetninger enn generasjonene før oss, for å skape den framtiden vi selv ønsker.

I tillegg trekker han fram at han oppfatter at mange politikere og personer i maktposisjoner ​har veldig høye forventninger til hva kommende generasjoner skal bidra med, spesielt med tanke på Bærekraftsmålene og Parisavtalen.

— Samtidig som alle forventningene ligger der, så har vi fått dårligere forutsetninger enn tidligere generasjon er. Der vil jeg at NSO skal være premissleverandør.

NTNUs Marte Øien. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Øien tar opp kampen

Marte Øien er nylig avgått leder av Studenttinget NTNU, og sitter i dag i Sentralstyret i NSO. Hun har erfaring fra en rekke verv blant annet i NSO, Studenttinget NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Hvorfor vil du bli leder i NSO?

— Jeg føler jeg har fått med meg en bred og god kompetanse for å kunne være med å løfte NSO i tiden framover, sier Øien til Khrono.

Hun vil jobbe for et sterkere lovverk på læringsmiljø, og følge opp metoo-kampanjen.

— Det er ingen tvil om at et styrket lovverk på læringsmiljø er helt nødvendig. Det burde helst kommet på plass i går. Det er en sak NSO har jobbet mye med i det siste, så der tenker jeg det er viktig å holde trykket oppe, sier hun før hun legger til,

— Ellers kommer nok ikke metoo-kampanjen til å bli borte, så der tenker jeg at det er viktig at NSO er på banen. Vi holder god kontakt med både regjeringen og sektoren for å sikre at det finnes gode rutiner for varsling, og sørge for at studentene vet hvem de skal gå til, og at de blir hørt når de sier fra.

Øien stilte til arbeidsutvalget i 2016 også, men trakk seg fra prosessen før selve valget. Hun håper på en god valgkamp.

— NSO har jobbet mye med kulturen rundt valgprosessen i det siste, så jeg håper det blir en morsom, spennende og givende valgkamp for både kandidatene og de som faktisk skal ta valget til slutt.

Sunniva Braaten stiller som nestleder

Sunniva Braaten. Foto: Ketil Blom Haugstulen

(Braaten har nå trukket kandidaturet sitt. Intervjuet under er gammelt)

Tidligere leder i Studentparlamentet på Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet) og universitetsstyremedlem, Sunniva Braaten sier til Khrono fredag at hun har lyst til å bli nestleder.

— Jeg har tenkt lenge på å stille til arbeidsutvalget i NSO. Det gir meg veldig mye å kunne drive med studentpolitikk, og jeg blir veldig inspirert av å få lov til å jobbe med det på fulltid

På spørsmål om hvorfor hun vil bli nestleder, svarer hun,

— Jeg er en person som er veldig fleksibel, og jeg tror at jeg kan fylle ut leder veldig godt i et team. Jeg syns det er veldig viktig at man har en ledelse i NSO som er gode på samarbeid, og kan jobbe godt sammen.

— En sak som blir veldig viktig framover, er studiestøtten. Grunnen til det er at det er varslet at det kan komme en endring der, og da må vi i NSO være tydelige på hva vi mener. Skal vi først bruke ressurser på å endre dette systemet, så må det komme studentene til gode, sier hun til Khrono.

Trovåg stiller til gjenvalg

Jone Trovåg. NSO

— Ja, det har jo nesten blitt tradisjon at internasjonalt ansvarlig stiller til gjenvalg, sier Jone Trovåg til Khrono.

— Det er mange grunner til at jeg vil ta et år til. Jeg brenner veldig for internasjonale spørsmål og har veldig lyst til å gjøre ferdig noen av prosessene jeg har vært involvert i det siste året, sier han, før han utdyper,

— Jeg vil veldig gjerne jobbe videre med blant annet Den globale studentstemmen, og jeg vil jobbe mer for at bærekraftmålene kommer mer inn i høyere utdanning.

Romslo vil inn i arbeidsutvalget

Stein Olav Romslo, NTNU.

(Romslo har nå trukket kandidaturet sitt, og stiller til Sentralstyret i steden)

Tidligere fag- og forskningspolitisk ansvarlig ved Studenttinget NTNU, og sittende sentralstyremedlem i NSO, Stein Olav Romslo lanserte fredag kandidaturet sitt til å bli fag- og forskningspolitisk ansvarlig for alle norske studenter.

NSO har potensiale til å være en premiss-leverandør i debatten om hva vi skal leve av i framtiden.

Kai Steffen Østensen

— Jeg har veldig lyst til å prøve meg nasjonalt, etter at jeg har jobbet mye både på NTNU og i NSO med sentralstyreverv, komiteearbeid også videre, sier han til Khrono.

— Det er veldig mange viktige saker som skal opp framover, som jeg har lyst til å jobbe med, sier han før han legger til,

— For eksempel innføringen av tiltak fra kvalitetsmeldingen, studentombud, som forhåpentlig vis blir vedtatt i Stortinget om en måneds tid, og følge opp prosessen rundt den mulige innføringen av foretaksmodellen i sektoren

Romslo sier til Khrono at han er bekymret for at en eventuell foretaksmodell skal kunne være en trussel mot gratisprinsippet.

— En slik organisering kan føre til mer konkurranse mellom utdanningsinstitusjonene, ettersom det da vil bli mer opp til dem å hente inn egne inntekter. Det kan gjøre det mer aktuelt å hente inn egenbetaling fra studentene. Det er noe NSO har kjempet mot i mange år.

— Skjønt hvor gøy studentpolitikk egentlig er

Kai Steffen Østensen, Agder. Foto: Ketil Blom

Kai Steffen Østensen har vært leder i Studentorganisasjonen i Agder (STA) i to år, og har drevet med politikk i forskjellige organisasjoner de siste fem årene. Blant annet stod han på stortingslista til Arbeiderpartiet i høst.

— Det jeg har lært i løpet av de fem årene jeg har jobbet med politikk, har jeg veldig lyst til å ta med meg inn i NSO. Erfaringene jeg har gjort meg har vist meg hvor avgjørende forståelse av politiske prosesser egentlig er for å få gjennomslag, sier Østensen til Khrono, før han legger til:

Engasjementet har jo fulgt med meg i mange år, og siden jeg ble fag- og lærings-miljøpolitisk ansvarlig i fjor, har det bare vokst seg større og større.

Ida Austgulen

— I løpet av min til som studentleder i Agder, har jeg skjønt hvor gøy studentpolitikk egentlig er.

Østensen trekker ovenfor Khrono fram tre saker han har lyst til å jobbe med framover. Det er å bedre forankre NSOs nasjonale seire i studentmassen, jobbe for mindre frafall, og jobbe for at NSO skal være mer synlige i samfunnsdebatten.

— NSO har potensiale til å være en premissleverandør i debatten om hva vi skal leve av i framtiden, sier han til Khrono.

— Viktig tid for organisasjonen

Ida Austgulen

Ida Austgulen har tidligere vært nestleder i Velferdstinget i Vest og nestleder for studentdemokratiet på Høgskolen i Bergen.

Hun var den første kandidaten som meldte seg til ledervervet.

— Engasjementet har jo fulgt med meg i mange år, og siden jeg ble fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i fjor, har det bare vokst seg større og større. Det er derfor jeg nå har lyst til å være med og lede organisasjonen framover, sier Austgulen til Khrono.Austgulen trekker fram at det er mange store saker som kommer framover.

— Det er en veldig viktig tid for organisasjonen med mange store saker. Blant annet oppfølging av Jeløya-plattformen, sikring av studentenes rettigheter framover, og videre arbeid med å få innført studentombud, så det har jeg veldig lyst til å jobbe videre med, sier hun.

— Lovverket knyttet til studentenes læringsmiljø er for dårlig. Norske studenter har ikke samme rettighetene som verken elever i grunnskolen og videregående opplæring, eller som arbeidstakere. Det gjør at studentene er spesielt utsatt, avslutter hun overfor Khrono.

Håper på en ryddig prosess

Leder av valgkomiteen i NSO, Øystein Parelius, sier til Khrono at han ikke kan kommentere om det er noen som allerede har stilt til valg. Han sier likevel at han håper det blir en god og ryddig prosess.

— Jeg håper at det siste års hendelser gjør at man kan huske på at selv om man driver med politikk så kan man gjøre det på en måte som ivaretar kandidatene. Det er viktig at folk kan føle at de blir både faglig og politisk utfordret, men at det blir gjort på en god måte, sier han til Khrono mandag.

Fristen for å stille til valg, for å bli vurdert av valgkomiteen, er 28. mars.

Fakta

#LMNSO

Landsmøtet i Norsk studentorganisasjon avholdes 20.-22. april i Tønsberg.

Fristen for å melde kandidaturer som skal behandels av valgkomiteen er 28. mars.

Innstillingen skal være ferdig senest en uke før landsmøtet.

Fakta

Kandidatene:

Leder: Ida Austgulen.

Leder: Kai Steffen Østensen.

Leder: Marte Øien.

Leder: ​Håkon Randgaard Mikalsen.

Nestleder: Sunniva Myrene Braaten (trukket seg)

Nestleder: Eigil Hole Lønning.

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig: Stein Olav Romslo (trukket seg), Kine Nossen (gjenvalg), Eigil Hole Lønning og William Sæbø.

Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Sofie Bergstrøm.

Internasjonalt ansvarlig: Jone Trovåg (gjenvalg).

Velferds- og likestillingsansvarlig: ​Fam Karine Heer Aas og David Valen Aadland.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS