Studieavgift

Lovforslag om skolepenger til Stortinget. SV lover kamp

Tirsdag skal utdanningskomiteen på Stortinget behandle lovforslaget om å innføre skolepenger for internasjonale studenter.

SV kommer til å stemme nei til lovforslaget om skolepenger, forteller partiets Grete Wold.
Publisert Oppdatert

Motstanden mot å innføre skolepenger for internasjonale studenter har nærmest vært unison i sektoren. Men gjennom budsjettavtalen med SV fikk regjeringen flertall for det kontroversielle forslaget om studieavgift for studenter utenfor EU og EØS.

Det må imidlertid også til en endring i universitets- og høgskoleloven. Tirsdag skal utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget etter planen behandle forslaget.

— Det er ingen skam og snu, Ola, sier Rødts Hege Bae Nyholt, som er leder for komiteen.

Hege Bae Nyholt.

Nå oppfordrer hun SV til å stoppe avgiften.

— Man skal være litt forsiktig med å mene noe på vegne av andre. Men primærpolitikken til SV er jo at man skal ha et gratisprinsipp. Så jeg kan jo inderlig oppfordre til at SV bruker sin posisjon og forhandlingsmakt til å stoppe det.

Onsdag la regjeringen fram forslag til revidert nasjonalbudsjett.

— Her burde man virkelig benytte anledningen til å gjøre om på vedtaket fra statsbudsjettet, all den tid at samtlige høringsinstanser er negative, sier Nyholt.

Dette sier SV

SVs Grete Wold i utdannings- og forskningskomiteen gjør det klart at de kommer til å stemme mot lovforslaget om skolepenger.

Men når regjeringspartiene, Høyre og Frp stemmer for, får det flertall uansett.

— Er det ikke litt selvmotsigende å la det gå gjennom i budsjettet, men stemme nei i lovforslaget?

— Nei, egentlig ikke. For når man inngår budsjettforlik betyr at det man må gi og ta. Og selv om man ikke får gjennomslag for en sak i et budsjettforlik, betyr det ikke at man slutter å slåss for den, sier Wold.

På spørsmål om de vil jobbe for å reversere forslaget i budsjettforhandlingene, sier hun:

— Nå går vi inn i forhandlinger, så det er for tidlig å forskuttere det. Men vi vil uansett jobbe hardt for denne saken, for den synes vi er viktig.

— På hvilken måte vil dere jobbe hardt?

— Vi kan ikke gå noe mer inn på det nå, for nå står vi midt i en prosess med prioriteringer og arbeid rundt det.

— Statsråd Ola Borten Moe har uttalt at slaget om denne saken er tapt?

— Ingen slag er tapt før slaget er stått. Og ingen kamper er vunnet en gang for alle. Det vet man i politikken. Ingen vedtak er gyldig lenger enn det neste er fattet.

Wold sier at at SV vil legge inn et subsidiært forslag om at det blir frivillig for universitetene og høgskolene å ta studieavgift. Da må i så fall institusjonene selv subsidiere disse studieplassene. I lovforslaget som ligger på bordet er det ikke valgfritt.

Utdanningsinstitusjonene har vedtatt størrelsen på studieavgiftene. De dyreste studiene vil koste opp mot én million i året.

Ap vil se på pris, unntak og stipend

I Arbeiderpartiets program står det at partiet vil at «at høyere utdanning i Norge skal være gratis, også for internasjonale studenter».

— I trange tider har dette vært et valg regjeringen har gjort. Kompromisser blir gjort når det er harde prioriteringer. Dette er et område der Arbeiderpartiets primære politikk har tapt, sier partiets utdanningspolitiske talsperson Lise Selnes.

Lise Selnes, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

I regjeringserklæringen står det samme som i Arbeiderparties program:

«Høgare utdanning i Noreg skal være gratis, òg for internasjonale studenter.»

Selnes sier hun er opptatt av hvordan studieavgiften rammes inn.

— En ting er å innføre det, men det handler også om hvordan det bygges opp stipendordninger, hvilke unntak vi har og hvordan det prises, sier Selnes, som sitter i utdannings- og forskningskomiteen.

Powered by Labrador CMS