søknadsfrist

Lund vil bli ny Nokut-sjef

Khrono har tatt pulsen på ryktebørsen om hvem som bør og kan bli ny sjef for kvalitet i utdanningene. Søknadsfristen går ut i dag.

Tilsynsdirektør Øystein Lund (i midten), vil være en av søkerne for å overta etter adm.dir Terje Mørland (t.v.)
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Torsdag 30. april går søknadsfristen på stillingen som ny direktør i Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) ut. Terje Mørland har gjort seg ferdig med to åremålsperioder på seks år hver, og er klar for å starte i ny jobb som avdelingsdirektør hos Unit, Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, allerede i juni.

Flere er nå spente på hvem som vil stå på søkerlisten for å bli den nye nasjonale kvalitetssjefen for utdanningene. Etter planen skal Nokut-styret ansette den nye direktøren på sitt junimøte, alternativt i september.

Fakta

Nokut

  • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - Nokut - har hatt Terje Mørland som toppsjef i 12 år.
  • Nå går straks hans andre åremålsperiode ut, og i juni forlater han Nokut til fordel for Unit.
  • Direktørjobben er lyst ut, og fristen for å søke er 30. april.
  • NOKUTs samfunnsoppdrag, oppgaver og faglige uavhengighet er definert i universitets- og høyskoleloven og nærmere spesifisert i forskrifter.
  • Nokuts egen strategi for 2020–2025 gir føringer for hvordan vi prioriterer ressursene våre.
  • I tillegg utfører Nokut tilsyns- og forvaltningsoppgaver etter delegasjon fra departementet.
  • Styret er øverste beslutningsorgan, styreleder er Lise Iversen Kulbrandstad.
  • Nokut har rundt 150 ansatte og holder til på Lysaker i Bærum kommune.

Kilde: Nokut.no

Khrono har snakket med flere og tatt tempen på ryktebørsen rundt potensielle søkere. Mange navn blir nevnt, men så langt er det bare en av «snakkisene» som bekrefter at han vil søke.

Lund er motivert for jobben

Dagens tilsyndirektør i Nokut, Øystein Lund (53), bekrefter overfor Khrono at han vil være en av søkerne og at han er sterkt motivert for lederoppgaven.

Lund er utdannet ved MF vitenskapelig høgskole, og har også jobbet der i to perioder, den siste som studiedekan. Siden 2014 har han vært tilsynsdirektør i Nokut. Han har særlig markert seg det siste året i saken med doktorgradsprogrammet og kvaliteten ved Nord universitet.

Øystein Lund sitter også i styret for den europeiske sammenslutningen for kvalitetssikringsorganer i høyere utdanning – ENQA.

Så langt Khrono kjenner til er det ingen flere interne kandidater til toppjobben.

Flere av kildene Khrono har snakket med minner om at toppstillingen i Nokut handler om mer enn høyere utdanning, men understreker likevel at det er viktig at den nye direktøren har forståelse og god dialog med akademia. Og flere av navnene det snakkes om befinner seg også ved landets universiteter og høgskoler.

En opplagt kandidat ifølge kilder, er fungerende prorektor for utdanning ved NTNU, Berit Kjeldstad. Men hun avviser at hun er kandidat, og har også tidligere gjort det klart at hun ikke ønsker flere tunge lederjobber.

Kjeldstad var også prorektor for utdanning ved NTNU fra 2009 til 2017. Og hun har vært direktør og leder for Avdeling for utdanningskvalitet ved NTNU.

I januar i fjor ble hun tildelt Nokuts første og hittil eneste ærespris.

— Jeg håper det blir mange søkere som kjenner og har erfaring fra/eller har hatt tett samarbeid med universitets- og høgskolesektoren på en eller annen måte. Det er en veldig viktig stilling som krever strategisk blikk og klokskap, skriver Kjeldstad i en kommentar til Khrono.

Krogh, Gornitzka og Vinje

Andre kandidater fra universitets- og høgskolesektoren som nevnes, er blant andre: prorektor ved Høyskolen Kristiania, Christen Krogh. Han har også flere år bak seg i Forskningsrådet, og en periode som forskningsdirektør ved daværende Høgskolen i Oslo og Akershus. Men han sier til Khrono at han ikke er søker til jobben.

Berit Kjeldstad håper på mange søkere

Åse Gornitzka, viserektor ved Universitetet i Oslo og tidligere utdanningsforsker ved Nifu, er et annet navn som nevnes. Også hun avviser overfor Khrono at hun er aktuell.

«Ingen kommentar», er svaret på melding fra Kristin Vinje, dekan ved Høyskolen Kristiania og tidligere visedekan ved UiO og stortingspolitiker fra Høyre, da Khrono tar kontakt for å høre om hun er aktuell søker.

Aasen og Lekve ikke aktuelle

Av andre tidligere utdanningspolitikere som kunne vært potensielle kandidater til ny kvalitetssjef for utdanninger i Norge, nevnes også Marianne Aasen (Ap), som nå er leder for Simula-skolen etter at hun takket nei til renominasjon til Stortinget i inneværende periode.

Kristin Vinje, vil ikke kommentere om hun søker toppjobben i Nokut eller ikke.

Hennes kollega og partifelle i Simula, tidligere statssekretær for daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV), Kyrre Lekve, er en annen kandidat som blir nevnt av flere.

— Søker ikke. Da trenger du ikke ringe..., svarer Lekve i en tekstmelding til Khrono.

Astrid Birgitte Eggen, prorektor ved Universitetet i Stavanger og tidligere Universitetet i Agder, blir også nevnt som kandidat. Hun skrev blant annet et kritisk innlegg i Khrono om Nokuts studiebarometer tidligere i år.

På spørsmål fra Khrono om hvem hun synes bør bli ny Nokut-direktør, og at hun selv nevnes som mulig kandidat, svarer hun på sms:

— Ser dine henvendelser. Beklager, men jeg har ingen kommentarer om dette.

Kyrre Lekve i Simula søker ikke.

Samdal: Attraktiv stilling

Flere har også nevnt viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen, Oddrun Samdal.

— Jeg har ikke søkt, og jeg kommer nok heller ikke til å søke. Må være ærlig å si at jeg ikke har tenkt så mye over denne søknadsfristen. Men det er en interessant og attraktiv stilling, og ikke minst en viktig stilling for sektoren, sier Samdal til Khrono.

Hun mener det vil være viktig at den nye Nokut-sjefen har god kjennskap til høyere utdanning og hvordan sektoren fungerer.

Spenningsforhold til departementet

Innimellom kan forholdet mellom Kunnskapsdepartementet og deres underliggende organer, som det uavhengige Nokut, være noe spent. Nokut er ikke et direktorat, og flere i høyere utdanningssektoren er skeptiske til direktoratisersingen som pågår.

Kunnskapsdepartementet lager forskriftene og Nokut sørger for at de blir fulgt, er hovedregelen. Men når det gjelder godkjenning og akkreditering av utdanninger er Nokut suverene og enerådende.

Etter det Khrono har grunn til å tro, er det flere i Nokut som ikke nødvendigvis ønsker seg en ny sjef rekruttert fra departementet. Men det finnes også aktuelle og gode kandidater der.

Ekspedisjonssjef Anne Line Wold i Kunnskapsdepartementet er en av snakkisene.

En som blir nevnt av flere er jurist og leder for juridisk avdeling i Kunnskapsdepartementet, Lars Vasbotten. Han har ifølge flere kilder en høy standing, og flere års ledererfaring fra departementet.

— Jeg står ikke på søkerlisten, sier Vasbotten til Khrono, men legger til:

— Det er likevel hyggelig å bli nevnt i en slik sammenheng.

Han trekker fram at det er kjempespennende og viktige oppgaver Nokut har ansvar for.

Et annet navn i departementbyråkratiet som blir nevnt som en svært kompetent kandidat, er ekspedisjonssjef Anne Line Wold. Hun overtok i fjor jobben etter Toril Johansson som hadde hatt den i 15 år.

Wold sier til Khrono at hun ikke skal søke, og har heller ikke vurdert det.

Krevende posisjon

Regjeringen og kunnskapsdepartementet foretok en reorganisering av underliggende forvaltningsorgan i 2018. Dette som et resultat av forslagene som Gjedrem-utvalget la fram sin rapport «Kunnskapssektoren sett utenfra» i januar 2016.

Opprinnelig foreslo Gjedrem ett stort direktorat, men departementets løsning ble tre ulike forvaltningsorganer:

Ett med hovedkontor i Oslo (NOKUT), ett i Trondheim (Uninett+CERES+Bibsys) og ett i Bergen (SIU med sine nye oppgaver, som nå blir Diku).

Dermed fikk sektoren to organ med kvalitet i navnet sitt. Og der Nokut kanskje budsjettmessig har blitt stående på stedet hvil har Diku stadig fått økt både budsjetter og oppgaver.

Og det har også vært konfliktlinjer i nyetableringen.

Les også:

Det er styret i Nokut som skal ansette den nye direktøren. Ifølge styreleder Lise Iversen Kulbrandstad ser styret etter en på jakt etter en direktør med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, som er flink til og blir inspirert av å lede høykompetente medarbeidere og som har god forståelse av offentlige og politiske beslutningsprosesser. Dette sa Kulbrandstad i et intervju med Khrono i slutten av mars.

Skretting: — Må kjenne sektoren svært godt

Kathrine Skretting er rektor ved Høgskolen i Innlandet. Hun har i forbindelse med prosessen rundt Innlandets søknad om å bli universitet hatt usedvanlig tett og mye kontakt med Nokut de siste månedene.

— Hva bør styret vektlegge av kompetanse og egenskaper når de skal ansette ny direktør?

Rektor ved Høgksolen i Innlandet mener den nye Nokut-sjefen bør kjenne uh-sektoren godt.

— Jeg tenker vel at det er svært viktig at vedkommende må forstå og kunne utdannings- og forskningssektoren ordentlig, ha kunnskapssektoren litt i under huden om du vil, sier Skretting.

Hun legger til:

— Noen ganger kan det jo være fint å få inn eksterne krefter også, men akkurat her tror jeg det er veldig bra om vedkommende har de faglige verdier og tenkemåter i sektoren i ryggraden.

Skretting trekker også fram gode kommunikasjonsevner som veldig viktig:

— Man skal huske på at her er det saker som svært mange har jobbet med i årevis med å få til og det handler om kjempeviktige mål for mange. Så god evne til kommunikasjon er også av stor betydning, sier Skretting.

Powered by Labrador CMS