NMBU

Lyser ut dekanstilling i Ås

NMBU mistet en av sine dekaner til Forskningsrådet. Nå lyses stillingen ut.

Ekstraordinært styremøte ved NMBUvedtok å lyse ut dekanstilling.
Publisert Oppdatert

Rett før jul ble den nye toppledelsen i Forskningsrådet offentliggjort. Som områdedirektør for bærekraftig samfunnsutvikling hentet Mari Sundli Tveit inn Eva Irene Falleth. Falleth var en av to eksterne som fikk jobb i toppledelsen.

Dekan forlater NMBU; Eva Falleth.

Falleth kommer fra stillingen som dekan ved Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU og stillingen lyses nå ut. Saken ble behandlet på et ekstra styremøte ved NMBU i forrige uke.

Orienterte om økonomi

Det ble i møtet også gitt en overordnet orientering om hvordan det arbeides med budsjett og økonomi.

— En helhetlig gjennomgang vil gjøres når årsregnskapet er ferdigstilt og blir lagt frem i styremøtet i mars, heter det i styrepapirene.

Nytt styremedlem

Rett før jul fikk NMBU oppnevn et nytt eksternt styremedlem. Det er Carl Henrik Knutsen. Han erstatter Per Holten-Andersen og Knutsen er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet ut perioden til 31. juli 2025.

Knutsen er professor ved Institutt for statsvitenskap ved universitetet i Oslo.

Powered by Labrador CMS