styremøte

Lyser ut rektor­stillingen ved UiT

Utlysning av rektorstillingen for neste fireårsperiode er en av sakene på UiTs styremøte torsdag.

Portrett av Dag Rune Olsen
Dag Rune Olsen tok fatt på jobben som rektor ved UiT 1. august 2021 og åremålet utløper neste sommer. Nå skal stillingen utlyses på nytt.
Publisert

Styret ved UiT Norges arktiske universitet har møte 23. mai. Styremøtet foregår digitalt og kan følges her fra kl. 12. 

Ifølge sakskartet skal det aller meste av møtet foregå bak lukkede dører, bortsett fra en sak om utlysning av rektorstillingen ved UiT og en orientering om hvilke saker rektor har avgjort på fullmakt siden siste styremøte.

Åremålsperioden til rektor Dag Rune Olsen utløper 31. juli 2025 og styret skal vedta utlysningstekst for stillingen og hvordan innstillingskomiteen skal settes sammen.

De samme kvalifikasjonskrav og ønskede personlige egenskaper som ved utlysningen i 2020 skal gjelde nå også, men kravet om å ha «bred erfaring fra ledelse innenfor større kunnskapsorganisasjoner» er foreslått endret til «ha gode resultater fra ledelse innenfor større kunnskapsorganisasjoner».

Kravet til å være bedømt som professor- eller dosentkompetent er foreslått videreført.

Vanskelig rekruttering

I en evaluering av ordningen med ansatt rektor ved UiT sier konsulentselskapet KPMG at rekrutteringen til rektorstillingen kan være utfordrende og at det ikke forventes mange søkere når stillingen lyses ut i år.

Utfordringene skyldes blant annet mangel på kandidater med relevant erfaring i Norge, offentlige søkerlister og UiTs beliggenhet, ifølge evalueringen.

Blant saker behandlet på fullmakt er en av sakene at rektor har ansatt sin stabsdirektør Julia Holte Sempler i en fast, hundre prosent stilling som avdelingsdirektør ved Avdeling for forskning, utdanning og formidling.

Rektor har også godkjent en handlingsplan for bærekraft for UiT. Sakene som tas på fullmakt er løpende saker som bør avgjøres før neste ordinære styremøte, og som ikke er viktige nok til at ekstraordinært møte innkalles, går det fram av sakspapirene.

På sakskartet

  • Utlysningstekst og innstillingsmåte for stilling som rektor ved UiT
  • Klage på vedtak om oppsigelse, unntatt offentlighet
  • Rektors muntlige orientering, unntatt offentlighet
  • Orientering fra Riksrevisjonen om revisjonsberetning for 2023, unntatt offentlighet
  • Saker behandlet av rektor på fullmakt 27.02.2024 — 13.05.2024
  • Styrets halvtime, unntatt offentlighet

Sakspapirene kan leses her.

Powered by Labrador CMS