utlysning

Lyser ut toppjobben i forskningsinstitutt på nytt

Sittende direktør for Havforskningsinstituttet er fortsatt søker til seks nye år i toppstillingen. Fredag ble stillingen lyst ut på nytt.

— Jeg går fremdeles helhjertet inn for en forlengelse av åremålet, sier sittende direktør ved Havforskningsinstituttet, Sissel Rogne, som nå opprettholder søknaden sin for andre gang i ansettelsesprosessen for seks nye år i stillingen.
Publisert Oppdatert

Saken er oppdatert

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag, fredag, valgt å lyse ut stillingen som direktør for Havforskningsinstituttet enda en gang.

Sittende direktør, Sissel Rogne, sier til Khrono at hun opprettholder søknaden sin:

— Jeg er glad for at assisterende departementsråd, Morten Berg, i går oppfordret meg til å opprettholde søknaden min, og selvfølgelig gjør jeg det. Jeg går fremdeles helhjertet inn for en forlengelse av åremålet, sier hun.

Hadde allerede utsatt frist

Direktøren ved Havforskningsinstituttet ansettes i åremål for seks år om gangen. Sissel Rogne er inne i sitt sjette år i jobben. Åremålet ble lyst ut i mars i henhold til statlige rutiner for denne typen stillinger.

I utlysningen heter det at departementet: «søker en strategisk orientert, samlende og synlig direktør med bred ledererfaring, fortrinnsvis fra kunnskaps- og/eller forskningsvirksomhet, og gjerne fra offentlig sektor og på internasjonalt nivå».

Etter første utlysning valgte Nærings- og fiskeridepartementet å forlenge søknadsfristen til 9. mai. Utsettelsen av fristen blir tolket som at departementet har ønsket å finne motkandidater som er reelle konkurrenter til den sittende direktøren.

Etter den nye fristen kom det inn ni søkere, inkludert sittende direktør Sissel Rogne.

Khrono er kjent med at det har blitt gjennomført flere jobbintervjuer etter forrige utlysning.

Men nå lyses altså stillingen ut på nytt med det som er minstekravet til søknadsfrist i staten, 14 dager. Søknadsfrist er nå 16.juli.

Hvorfor ble stillingen lyst ut på nytt?

Som Khrono tidligere har omtalt, har ikke Nærings- og fiskeridepartementet lyktes med å få mange virkelige konkurrenter til Sissel Rogne som direktør ved Havforskningsinstituttet. Det har også blitt spekulert i hvorvidt departementet faktisk er ute etter et skifte av ledelse nå når ansettelsen trekker ut i tid.

Det har vært bråk rundt ansettelse i toppstillinger departementets område tidligere. Nærings- og fiskeridepartementet har fått kraftig kritikk fra opposisjonen på Stortinget etter at de ansatte nåværende forsvarsminister Frank Bakke Jensen som ny fiskeridirektør. Etter det Dagbladet erfarer vil opposisjonen konkludere med at Bakke-Jensen aldri skulle fått jobben.

Spørsmål til departemnetet

Assisterende departementsråd, Morten Berg, står oppført som kontaktperson for utlysningen.

Vi har stilt han følgende skriftlige spørsmål:

  • Hvorfor er stillingen lyst ut på nytt?
  • Anser dere da sittende direktør, Sissel Rogne, som også har søkt stillingen, som uaktuell for stillingen?
  • Hvorfor er det så kort søknadsfrist?

Berg, svarer dette via kommunikasjonsavdelingen til departementet:

— Havforskningsinstituttet er en viktig bidragsyter i arbeidet vårt med å sikre en god og fremtidsrettet forvaltning av hav- og kystområdene våre. Nåværende direktør er en aktuell kandidat. Samtidig er vi opptatt av å få et bredt søkergrunnlag til direktørstillingen og vi har en forventning om at det er enda flere kandidater som ser på jobben som aktuell. Vi ser det som viktig å få en rask avklaring av hvem som får stillingen. Derfor har vi satt en kort søknadsfrist.

Var fornøyd i juni

I begynnelsen av juni kommenterte Morten Berg utvalget av kandidater slik overfor Khrono:

— Det er jo slik at dette er en spesiell jobb, der det stilles høye krav til ikke bare en type kompetanse. Dermed ender vi ikke opp med hundrevis av søkere. Jeg vil si at vi har en samling på to-tre stykker som vi har gått videre med. Da må vi være fornøyde.

Havforskningsinstituttet har hovedkontor i Bergen og teller rundt tusen ansatte.

Hovedoppgaven er forskning, rådgivning og overvåkning. I tillegg har instituttet avdelinger i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. De har også et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene.

Endringslogg:
Fredag 02.07.21, kl. 18.05 ble saken oppdatert med kommentar fra Morten Berg.

Powered by Labrador CMS