styremøte

Må få ned kostnader og midlertidighet

Universitetet i Stavanger må kutte budsjettet med 200 millioner innen 2028, ifølge rektor Klaus Mohn. Torsdag skal styret orienteres om status for omstillingen.

Rektor Klaus Mohn har lagt fram en omstillingsplan som skal få ned. kostnadene med 200 millioner innen 2028. Torsdag skal styret orienteres om hvordan det går med omstillingen.
Publisert

Torsdag 7. desember er det styremøte ved Universitetet i Stavanger (UiS). Status for omstillingsarbeidet, arbeidet med å få ned midlertidigheten og en ny digitaliseringsplan er blant sakene på dagsordenen.

Møtet kan følges nederst i denne saken fra kl. 10.

Rektor Klaus Mohn viser i styrepapirene til at statsbudsjettet for 2023 innebar et svekket økonomisk handlingsrom for UiS på cirka 150 millioner kroner i perioden 2023—28. Statsbudsjettet for 2024 innebærer en ytterligere svekkelse på cirka 40 millioner og i tillegg kommer reduserte inntekter på grunn av frafall av internasjonale studenter.

Totalt er behovet for omstilling dermed på cirka 200 millioner kroner innen 2028, eller 10 prosent av rammebevilgningen fra Kunnskapsdepartementet i 2024. Torsdag vil styret få en orientering om hvordan det går med omstillingen.

Styret får også på bordet en tiltaksplan for å få ned midlertidigheten. Per 1. oktober i år var midlertidigheten ved UiS på 13,02 prosent, godt over nivået i arbeidslivet ellers, som ifølge SSBs arbeidskraftundersøkelse for 3. kvartal er på 8,6 prosent.

På sakskartet

 • Status revisjon av Strategi 2030
 • Status for omstillingsarbeidet på UiS
 • Endelig budsjettfordeling 2024
 • Digitaliseringsplan ved UiS
 • Arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern 2023
 • Årsrapporter 2023 fra studentombud, personvernombud og vitenskapsombud
 • Utsatt sensur høsten 2023
 • Navneendring Handelshøgskolen ved UiS
 • Tiltaksplan for redusert midlertidighet — statusrapport 2023
 • Rekrutteringsstrategi og -prosesser
 • Fullmaktssaker til styremøte 7. desember 2023
 • Orienteringssaker til styremøte 7. desember 2023
 • Eventuelt

Sakspapirene ligger her

 

 

 

Powered by Labrador CMS