Bergen Arkitekthøgskole

Må rette opp mangler for å bli godkjent som høgskole

Bergen Arkitekthøgskole blir foreløpig ikke godkjent som høgskole. Først må mangler i kvalitetsarbeidet rettes opp.

Bergen arkitekthøgskole har fått frist til 1.juli 2024 med å rette opp mangler i sitt kvalitetssystem. Etter dette kan den få akkreditering som høgskole, ifølge Nokut.
Publisert

Bergen Arkitekthøgskole søkte for et år siden om å bli akkreditert som høgskole.

Styret i Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) behandlet søknaden 14. februar og ifølge vedtaket gjenstår noe før akkrediteringen er i boks. 

Konkret handler det om at Bergen Arkitekthøgskole (BAS) ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert at ordninger for systematisk å kontrollere at alle studietilbud tilfredsstiller krav i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling.

BAS er en privat høgskole som tilbyr master i arkitektur. Den er i dag ikke akkreditert som høgskole og har derfor ingen fullmakter til å akkreditere studietilbud selv.

Har hatt tilsyn

Bergen Arkitekthøgskole har vært gjennom et periodisk tilsyn med sitt kvalitetsarbeid, samtidig som søknaden om akkreditering som høgskole var til behandling hos Nokut. Av praktiske grunner har dette vært organisert som en felles prosess, melder Nokut.

— For å kunne akkrediteres som høgskole må institusjonen vise at den oppfyller alle nødvendige krav i henhold til studiekvalitetsforskriften og studietilsynsforskriften. Ett av vilkårene for akkreditering er godkjent systematisk kvalitetsarbeid, og her må Bergen Arkitekthøgskole rette opp enkelte mangler, sier Nokut-direktør Kristin Vinje.

Alt annet er oppfylt

Ifølge vedtaket i Nokuts styre må BAS dokumentere at dette er rettet opp før den kan akkrediteres som høgskole. Alle de andre kravene til akkreditering er oppfylt.

— Dersom Bergen Arkitekthøgskole viser at manglene i kvalitetsarbeidet er rettet opp innen fristen, vil den bli akkreditert som høgskole, sier Vinje.

I en uttalelse til konklusjonen fra Nokuts sakkyndige komité sier rektor Emma Nilsson at BAS allerede har ordninger for systematisk kontroll av kvaliteten på plass og at dokumentasjon på dette er sendt til Nokut.

— Når vi leser innstillingen fra tilsynet med det systematiske kvalitetsarbeidet, med komiteens begrunnelse, ser det ut som om konklusjonen er basert på en feiltolkning av vår supplerende dokumentasjon av 16.november 2023, skriver Nilsson.

Nå har BAS fått frist til 1. juli 2024 med å sende inn ny dokumentasjon som Nokut kan godta.

Powered by Labrador CMS