nmbu

Må ta stilling til om etter­følgeren etter Curt Rice skal ansettes for to, fire eller seks år

Universitetsstyret skal diskutere prosess for ansettelse av ny rektor i Ås.

Styret ved NMBU skal i neste uke diskutere prosessen videre for å ansette ny rektor.
Publisert Oppdatert

Universitetsstyret ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskaplige universitet) har styremøte torsdag 15. juni. En av sakene på dagsordenen er håndteringen av ansettelse av ny rektor.

Fakta

NMBU-styret 2021-25

 • Siri Fjellheim, konstituert rektor, møtesekretær.
 • Faste medlemmer:

 • Hanne Refsholt Eksternt medlem - styreleder
 • Tone Ikdahl Eksternt medlem
 • Stein Eggan Eksternt medlem
 • Birger Svihus Representant for Fast vitenskapelig ansatt
 • Siri Ellen Hallstrøm Eriksen Representant for Fast vitenskapelig ansatt
 • Vincent Eijsink Representant for Fast vitenskapelig ansatt
 • Carl Henrik Knutsen Eksternt medlem
 • Eivind Norum Representanter for teknisk- administrativt ansatte
 • Crystal Turnbull Midlertidig vitenskapelig ansatt
 • Eirik-Mathias Bjørnø Rummelhoff Studentrepresentant
 • Gina Marie Granheim Studentrepresentant

Styret skal ta stilling til om man skal ansatte rektor for perioden som Rice hadde igjen, det vil si to år, eller om ny rektor skal ansattes for fire eller seks år.

NTNU fikk ja fra departementet

Da Gunnar Bovim trakk seg tilbake fra sin rektorstilling før tiden var ute ved NTNU, ble Anne Borg ansatt som rektor ut hans periode pluss en rektorperiode til, som da ble 5,5 år.

Kunnskapsdepartementet sa den gangen om det å tillate et lengre åremål enn det normale på fire år:

«Vi legger til grunn at hensikten med bestemmelsen er at departementet kan gjøre unntak fra hovedregelen for å sørge for at rektors åremålsperiode ikke kommer i 'utakt eller i et uønsket forhold til styrets funksjonsperiode».

Lager letegruppe

Rektorstillingen ved NMBU er ikke utlyst enda.

Styret skal i tillegg nedsette en lete-etter-ny-rektor-gruppe og inviteres til å gjøre følgende vedtak:

«Universitetsstyret nedsetter et arbeidsutvalg for rekrutteringen av ny rektor. Styret vedtar i møtet hvilke personer som skal være med i utvalget og vedtaket formuleres i henhold til dette.»

Curt Rice sin avgang fra NMBU ble offentlig 20. april. En sentral sak som medførte hans avgang, var en prinsipiell debatt om overføring av midler fra fakultetene til det universitetets sentrale budsjett. Den debatten tilspisset seg med styremøtet 9. mars, og fortsatte på et ekstraordinært møte 27. mars.

Professor Siri Fjellheim er konstituert som rektor inntil ny rektor er ansatt.

Powered by Labrador CMS