Mange søker midler til desentraliserte studier

17 universiteter og høgskoler har levert inn i alt 60 søknader om midler for å utvikle fleksible studietilbud utenfor campus.

Statsråd Henrik Asheim er fornøyd med antall søknader for å utvikle tilbud som kan gi kompetansepåfyll til folk utenfor campus.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen har satt av 90 millioner til å utvikle fleksible studietilbud, som gir folk anledning til å skaffe seg kompetansepåfyll selv om de ikke kan være på campus. Da søknadsfristen gikk ut i mars hadde 17 universiteter og høgskoler søkt.

Fakta

Fleksible studetilbud

  • ·Disse kan søke om midler: Akkrediterte universiteter, høyskoler og vitenskapelige høyskoler
  • Dette kan de få støtte til:

- Utvikling og/eller drift av studietilbud der det ikke er campus

- Tilby fleksibel og relevant utdanning for studenter, som på grunn av bosted eller livssituasjon ikke har anledning til å studere fast ved en universitets- eller høyskolecampus.

Det kom inn søknader fra 17 institusjoner.

  • Litt over halvparten av prosjektene det søkes om har en fagsammensetning på under 60 studiepoeng
  • 11 av utdanningstilbudene er bachelorgrader
  • Tre av prosjektene er mastergrader.
  • Komitéen som vurderer søknadene består av 12 personer fra universitets og høyskole-sektoren. Flere har erfaring med å utvikle fleksible utdanningstilbud.
  • ·Tildelingen skal etter planen være klar i juni.

Kilde: Kunnskapdepartementet

— Det kommer en tid etter den krisen vi nå står i, og hvor flere arbeidstakere trenger litt ekstra påfyll. Vi må gå bort fra et system hvor vi først utdanner oss og jobber etterpå, og over til å jobbe og utdanne oss hele livet. For å klare det må vi ha flere fleksible og desentraliserte tilbud som er bedre tilpasset voksne i jobb med familie og boliglån. Det har den siste tiden vist enda tydeligere, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i en pressemelding.

Les også: 20 korona-millioner til universiteter og høgskoler

Asheim: Fornøyd med responsen

De 17 universitetene og høgskolene har sendt inn rundt 60 søknader med et samlet beløp på 177 millioner kroner, skriver Kunnskapsdepartementet i pressemeldingen.

Summen det er søkt om er nesten dobbelt så mye som Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) har av midler til denne utlysningen.

— Det har vært en enorm respons på det oppdraget vi har lyst ut. Det vitner om at universitetene og høyskolene har mange klare planer på hvordan utdanningene kan bli mer tilgjengelige og fleksible. Disse prosjektene er gode bidrag for å gjøre utdanningssystemet enda bedre tilrettelagt for livslang læring, sier Asheim.

Det kommer en tid etter den krisen vi nå står i, og hvor flere arbeidstakere trenger litt ekstra påfyl

Henrik Asheim, statsråd

I 2020 er tverrfaglige studietilbud som dekker behov knyttet til grønt skifte, teknologi og helse prioriterte områder prioritert, ifølge departementet. Flertallet av søknadene som har kommet er videreutdanningstilbud.

— Det er både nyttig og positivt at universiteter og høgskoler ønsker å tilby utdanningstilbud med ulike størrelser og fagsammensetninger. Det tror jeg gjør det enklere for folk å finne et tilbud som passer det behovet de har, sier Asheim.

Powered by Labrador CMS