norsk studentorganisasjon

Mangler over 15.000 studentboliger

Norsk studentorganisasjons årlige studentboligundersøkelse er klar. — Pilene peker feil vei, sier Maika Marie Godal Dam.

Leder i NSO, Maika Marie Godal Dam, er ikke fornøyd med at mangelen på studentboliger øker.
Publisert Oppdatert

Norsk studentorganisasjon (NSO) sin årlige studentboligundersøkelse viser at 14,6 prosent av landets studenter får tilgang til en studentbolig.

NSO har et mål om at 20 prosent av studentene skal ha tilgang til studentbolig i Norge. Samtidig viser undersøkelsen at mangelen har økt på ett år. Undersøkelsen som kom i 2021 viste en mangel på 14.342 studentboliger for å nå det målet. I den nye rapporten er antallet økt til 15.038 boliger.

Her kan du se hele undersøkelsen (PDF)

— Pilene peker feil vei! For å få opp dekningsgraden er vi nødt til å bygge enda flere nye studentboliger og ta vare på de boligene vi allerede har, sier NSO-leder Maika Marie Godal Dam i en pressemelding.

Mindre enn 15 prosent

— Vi mangler nå over 15 000 studentboliger for å nå målet om at 1 av 5 studenter skal ha muligheten til å bo utenfor det private leiemarkedet. Vi har sett en historisk satsning på studentboligbygging fra regjeringene de siste årene. Likevel får mindre enn 15 % av studentene tilgang på studentbolig, sier Dam.

Hun ber myndighetene bygge flere boliger.

— Studentboliger sikrer studenter tryggere og rimeligere steder å bo. Det er ikke en selvfølge med dagens boligmarked. Vi må derfor satse mer på studentboliger, sier Godal Dam.

Oslo er blant byene som kommer dårlig ut i undersøkelsen. Der viser undersøkelsen en dekningsgrad på 12,58 prosent. Undersøkelsen har vurdert dekningsgraden ved 57 studiesteder. Ti steder, deriblant Oslo, får betegnelsen svak dekningsgrad. 15 får middel, og 20 steder blir beskrevet som god på dekningsgrad.

Best i Finmark

Studentsamskipnaden i Indre Finmark og Studentsamskipnaden i Ås har den beste dekningsgraden, med henholdsvis 32,88 prosent og 34,12 prosent.

I de store byene med de store universitetene ligger dekningsgraden rundt samme nivå hos alle. Bergen har 12,80 prosent, Stavanger 14,39 prosent og Trondheim 14,42 prosent. Av de mindre byene med mange studenter kommer Fredrikstad godt ut, med høyere andel enn målet til NSO. Plankebyen kan vise til 21,41 prosent dekningsgrad.

— Må legge til rette for med tomter

Lillestrøm er blant studiestedene som kommer dårlig ut i dekningsgrad for studentboliger. Av 3227 studenter er det 8,95 prosent av de som får plass i studentboliger i kommunen.

— Dette er en dekningsgrad som vil bli enda dårligere når OsloMets fremtidige campus på Lillestrøm blir større. Vi ved OsloMet skal gjøre det attraktivt å studere ved campus Kjeller og framtidig campus Lillestrøm. Samtidig må det være rimelig og attraktivt å bo der, det mener jeg er kommunens oppgave, sier Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng, leder for studentparlamentet ved OsloMet.

Han ønsker at kommunen legge til rette for tomter som kan brukes til fremtidige studentboliger. I dag er det 203 studentboliger i Åråsen studenthus på Kjeller. Til høsten står det 310 nye boliger klare i Lillestrøm studentby som erstatter studentbyen på Åråsen som blir lagt ned. De nye er ikke en del av undersøkelsen til NSO.

— Studentboliger er et rimeligere alternativ for studentene, det mener vi kommunene som har studiested må legge til rette for med tomter, sier studentlederen.

Regjeringen bestemte i mai at deler av OsloMet skal til Lillestrøm. Da ble det slått fast at minst 20 prosent av universitets aktivitet skal være i Lillestrøm. Til høsten står det nye studentboliger klare.

– Lillestrøm kommune og Lillestrøm by skal bli Norges kuleste studentby. Da må flest mulig av studentene bo i byen, for å ta del av alle de mulighetene som byen har. Jeg tenker på kulturlivet, utelivet, idretts-mulighetene, tilgjengeligheten til naturen også videre. Alt ligger til rette for at vi på sikt skal bli Norges kuleste studentby, sa ordfører Jørgen Vik til Romerikes Blad under en befaring av de nye boligene i mai.

Til samme avis utelukket ikke Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) at det kan komme flere studentboliger i Lillestrøm.

– Vi opplever at dialogen med kommunen er god. Lillestrøm er i en spennende utvikling som studentby, og vi følger utviklingen nøye for å vurdere om kapasiteten skal styrkes ytterligere på sikt, sa Gunn Kiersti Løkka til RB tidligere i juli.

I tillegg til campus på Kjeller har OsloMet campus i Pilestredet i hovedstaden. Både Lillestrøm og Oslo får merknad for svak dekningsgrad av studentboliger i NSOs undersøkelse. Oslo har en dekningsgrad på 12,58 prosent av studentboliger til byens studenter.

— Det er synd at studenthovedstanden er med på å trekke ned landsnittet. Når det er få studentboliger tilgjengelig så presses man over på private leiemarked. Der møter man ofte høyere priser og utrygge leieforhold, sier Dretvik Nyeng.

Lange ventelister

Tidligere i sommer ble det meldt at over 13.000 studenter står i kø for å få studentbolig. Dette var før samordna opptak sendte ut svar til studentene. I august vil det komme nye offisielle tall.

— Samtidig som vi får flere studenter så er dekningsgraden for studentboliger lav. Det et problem der flere har ansvar. Regjeringen og stortinget må ta ansvar for å legge pegger til grunn, kommunene må ta ansvar for flaskehalser i byggingen og studentsamskipnadene ta sitt ansvar for at det blir bygget flere boliger, sa Dam til Khrono den gang.

I forbindelse med studentboligundersøkelsen gjentar hun dette. Undersøkelsen tar for seg boliger som sto ferdigstilt og var disponibelt i mai 2021.

— Vi er ikke fornøyde med at det på over halvparten av studiestedene i Norge fremdeles mangler studentboliger. Vi forventer nå at stat, kommune og studentsamskipnadene samarbeider om å få satt spadene i jorda, sier hun nå.

(Oppdatert 28.07.2021 kl 11.45 med sitater fra OsloMets studentleder og tall fra storbyene)

Powered by Labrador CMS