lokaliseringsdebatt

Campus Romerike skal være i Lillestrøm

Regjeringen har bestemt at OsloMets Romerike-campus skal etableres i Lillestrøm og få betydelig flere studenter enn universitetet har på Romerike i dag.

Deler av OsloMet skal til Lillestrøm. Her er rektor Christen Krogh, Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i Lillestrøm sentrum tirsdag formiddag..
Publisert Oppdatert

(Saken oppdateres)

Lillestrøm (Khrono):Aktiviteten i Lillestrøm skal økes – det planlagte nivået er for lavt, mener regjeringen, som med dette avslutter lokaliseringsdebatten på Romerike. Minst 20 prosent av OsloMets totale aktivitet skal være i Lillestrøm.

– Nå avslutter vi lokaliseringsdebatten og slår fast at et fullverdig campus på Romerike skal legges til Lillestrøm. I tillegg får OsloMet beskjed om at minst 20 prosent av virksomheten skal være på Romerike. Det er en betydelig satsing og et løft for Lillestrøm som universitetsby, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Overleverte beskjed til OsloMet

Tirsdag formiddag, i småregn utenfor Lillestrøm rådhus, overleverte Borten Moe et brev til OsloMet-rektor Christen Krogh, der direktivene fra regjeringen står beskrevet.

— Vi ønsker å trekke mer av OsloMets virksomhet ut av Oslo sentrum og håper at det vil gjøre Lillestrøm til et enda mer attraktivt studiested, sa han til Krogh og ordfører i Lillestrøm, Jørgen Vik (Ap).

— Nå må vi bare få fart på prosessen, ingen kjipe reguleringsprosesser, sa Borten Moe til ordføreren, som kunne forsikre at prosessen har topp prioritet hos dem.

Kan få minst 4400 studenter

OsloMet har i dag i overkant av 22.000 registrerte studenter, noe som skulle tilsi at Lillestrøm-campusen skal få minst 4400 studenter.

Nøyaktig hvor stor campus Lillestrøm vil bli er likevel ikke klart.

Borten Moe sier til Khrono at han først og fremst har tenkt på studenttall når han sier at 20 prosent av aktiviteten skal være i Lillestrøm, men at også annen aktivitet kan bli inkludert.

— OsloMet har for eksempel fire forskningsinstitutter uten studenter. Skal 20 prosent av denne aktiviteten flytte?

— Disse spørsmålene må avklares i den videre utredningen, sier han.

«Glad for at de har fått opp farta»

Lillestrøm kommune har fire tomtealternativer klare i Lillestrøm sentrum og er svært ivrig på å få huse universitetet.

— Vi er veldig glade for at vi har fått en ny politisk ledelse og en ny rektor på OsloMet, som har fått opp farta på Romerike. Jeg er glad for at vi er kommet til et sted der vi samarbeider og snakker godt sammen, sa Vik.

Borten Moe påpeker videre at Romerike er en folkerik region med et stort oppland.

– Romerike trenger et universitet som kan ha et aktivt og godt samspill med forskningsmiljøene og næringslivet. Vi trenger å nå ut til flere med utdanning der de bor, og det får vi ikke til med plassering av all utdanningsaktivitet i Oslo, sier han.

Sendte inn fire alternativer

Med dagens aktivitet på Romerike har OsloMet i dag 15 prosent av sine studenter på Kjeller, ifølge en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Ifølge tall som OsloMet har rapportert inn til Database for høyere utdanning i høst har universitetet 3345 registrerte studenter på Romerike i dag - på Kjeller som også ligger i Lillestrøm kommune. Av disse er det 1845 heltidsstudenter.

Styret ved OsloMet gikk 8. desember i fjor inn for at Romerike-campusen skal ligge i Lillestrøm, men en såkalt konseptvalgutredning (KVU) som ble sendt over til departementet i februar i år inneholdt fire alternativer på Romerike. I tillegg til Lillestrøm var det to alternativer på Ahus i Lørenskog og et på Jessheim. Nå har Borten Moe satt foten ned og skrinlagt de andre alternativene.

Ifølge OsloMets egen utredning skulle Lillestrøm-alternativet huse 1700 studenter fra to av fakultetene ved universitetet; Fakultet for teknologi, kunst og design og Fakultet for helsevitenskap.

Etter at regjeringen har bestemt, blir det en ganske mye større campus enn OsloMet-styret så for seg da vedtaket ble gjort.

Glad for avklaring

Rektor Christen Krogh ved OsloMet sier at han er glad for avklaringen som kom tirsdag.

– Vi er glade for avklaringen om at vi skal etablere oss i Lillestrøm, slik universitetsstyret også gikk inn for. Vi noterer oss også at Kunnskapsdepartementet gir tydelige føringer for arbeidet, som gjør det lettere å jobbe videre med saken, sier han.

— Regjeringen vil ha en større campus. Hvilke deler av OsloMet skal flytte til Lillestrøm?

— Jeg mener det er fornuftig at det blir en noe større campus, av hensyn til studie- og læringsmiljø. Vi må nå åpne opp prosjektet og vurdere hvilken kombinasjon av studier og fagmiljøer vi skal ha der, sier Krogh til Khrono.

Vil ta mange år

— Hvor mange år kan det komme til å ta før ny campus i Lillestrøm står ferdig?

— Vi er bedt om å gjøre en grundig utredning, som også inkluderer ulike modeller for prosjektet, så vi snakker om mange år, sier Krogh.

OsloMet har også fått beskjed om å utrede flere modeller for selve eiendomsprosjektet, om man skal leie av en privat aktør, en offentlig eller om det skal være et OPS-prosjekt (offentlig-privat samarbeid). Et annet alternativ er å overlate hele prosjektet til Statsbygg.

Overfor Khrono påpeker Borten Moe at det jo har vært en del utfordringer med statlige byggeprosjekter, blant annet store overskridelser på flere prosjekter.

— Vi har noen utfordringer med dette, og jeg mener at vi må tenke litt nytt og utforske ulike modeller for hvordan vi løser disse prosjektene, sier han.

— Så her i Lillestrøm blir det ingen overskridelser?

— Verken her eller noen andre steder, slår Borten Moe fast.

Må kanskje til Stortinget

Et annet av punktene i brevet er at OsloMet skal utvide tidshorisonten for prosjektet fra 15 til 40 år, noe som kan bety at terskelverdiene for statlige prosjekter kan bli overskredet og prosessen vil ta lengre tid og prosjektet må tilbake til departementet og også eventuelt gjennom en stortingsbehandling.

— Snakker vi om etter 2030, Christen Krogh?

— Det kan jeg ikke si nå, men at det blir flere år er det ingen tvil om, sier han.

Krogh sa nylig at hovedsporet hans er at OsloMet kan beholde lokalene på Kjeller inntil en ny campus står klar i Lillestrøm.

Powered by Labrador CMS