lokalisering

OsloMet-styret går for Lillestrøm

OsloMet-ledelsen led fullt nederlag om lokalisering av ny Romerike-campus. Styret vedtok med 6 mot 5 stemmer å legge campus i Lillestrøm.

Fungerende rektor ved OsloMet Nina Waaler
Publisert Oppdatert

Til tross for innstendige oppfordringer fra fungerende rektor Nina Waaler, alle de fire dekanene ved OsloMet og styreleder Trine Syvertsen om å velge Ahus, vedtok universitetsstyret med knappest mulig flertall på styremøtet onsdag å lokalisere OsloMets nye Romerike-campus i Lillestrøm.

Voteringen onsdag formiddag endte med et knapt flertall på 6 mot 5 stemmer for Lillestrøm.

Mindretallet på 5 støttet rektors innstilling om lokalisering på Akershus universitetssykehus (Ahus).

Forslag fra studentene

Det var studentrepresentantene Marie Knutsen Bruntveit og Eskil Uggen som fremmet forslag om lokalisering i Lillestrøm. De fikk med seg fire ansatterepresentanter.

Argumentene deres gikk særlig på at Lillestrøm gir bedre muligheter for et godt studentmiljø, studentboliger og at Lillestrøm er lettere tilgjengelig.

Styreleder Trine Syvertsen stemte for Ahus sammen de eksterne styrerepresentantene Laila Bokhari, Jens Erik Mogensen og Trym Holter, samt Nils Pharo som representerer faglig ansatte.

Tilhengerne av Ahus la størst vekt på mulighetene for faglig samarbeid som Ahus byr på.

Waaler: Gir stor risiko

Dermed endte saken med fullt nederlag for OsloMet-ledelsen, som med stor tyngde har argumentert for Ahus-alternativet.

Både rektor Nina Waaler og direktør Asbjørn Seim advarte sterkt mot Lillestrøm-alternativet, som de sa medførte stor risiko.

— Det er omdømmerisiko ved forslaget. Det er risiko knyttet til tidsperspektivet og det er gjennonføringsrisiko, sa Waaler.

Waaler viste blant annet til at OsloMet må ut av dagens bygg på Kjeller innen 2024, og at dette kan bli vanskelig å rekke.

Skuffet dekan

Dekan Gro Jamtvedt ved Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet er skuffet over vedtaket. På styremøtet holdt hun et flammende innlegg for alle de spennende mulighetene hun ser for OsloMet på Ahus.

— Jeg er skuffet over at flertallet i styret ikke tok denne muligheten vi hadde til å utvikle en campus med tydelig faglig profil sammen med Ahus. Jeg ser umiddelbart ikke de samme mulighetene for utvikling av studier og forskning på Lillestrøm, sier hun.

Dekan Gro Jamtvedt ved Fakultet for helsevitenskap er skuffet over at styret ikke grep mulighetene på Ahus.

Veldig, veldig glad ordfører

Ordfører i Lillestrøm, Jørgen Vik, sier voteringen i OsloMet-styret er svært overraskende.

— Dette er veldig, veldig gode nyheter. Jeg vil gratulere OsloMet med et godt vedtak! Vi skal selvsagt samarbeide for å utvikle OsloMet som et attraktivt sted både å studere og jobbe, sier Vik.

Han sier at kommunen hele tiden har kommet med gode argumenter for hvorfor OsloMet burde gå for Lillestrøm, men at han ikke var forberedt på at styret ville lande på denne konklusjonen.

Jørgen Vik (Ap). ordfører i storkommunen Lillestrøm. Foto: Ap

— Men det er jeg veldig, veldig glad for. Det er et riktig valg både for Romerike og for OsloMets mulighet til å være relevant og bærekraftig også i fremtiden, sier Vik.

Ordføreren sier de står klare med kommunale planer og sitt samarbeid med ulike aktører i kommunen, som de vil hjelpe OsloMet å komme i kontakt med. Blant annet med tanke på lokaler.

— Vi venter på OsloMet og det er store muligheter her vi ennå ikke har sett på. De skal vi jobbe sammen om nå. Det gleder jeg meg til, sier Vik, som er glad det endelig har kommet en avklaring.

— Vanskeligere når ikke samlokalisert

Øystein Mæland er administrerende direktør ved Akershus universitetssykehus (Ahus).

— Vi har sterk tro på den gjensidige nytten for OsloMet, regionen og Akershus universitetssykehus (Ahus) ved at OsloMet ville legge sin Campus Romerike til Ahus på Nordbyhagen. Vår vurdering er at en slik samlokalisering vil gi en unik mulighet til å skape et forsterket faglig samspill både i undervisning, forskning og innovasjon. Erfaringene viser at et slikt samarbeid, tross gode intensjoner, er langt mer krevende å få til dersom våre virksomheter ikke er samlokalisert, kommenterer Mæland til Khrono.

Han legger til:

— Ahus ønsker å opprettholde det gode samarbeidet vi allerede har, men de mange ekstra mulighetene både i undervisning og forskning som lå i tomtevalget her på Nordbyhagen, blir nå vanskeligere å få til.

Fornøyd studentleder

Studentleder ved OsloMet, Rolf Martin Aspenes er også glad for vedtaket

Leder i Studentparlamentet ved OsloMet. Rolf Martin Aspenes.

— Vi er svært fornøyde med at styret har landet på Lillestrøm. Det har vi vært tydelige på at vi har ønsket hele veien, sier han.

Aspenes sier at også de faglig ansatte og studentene ved Fakultet for helsevitenskap har vært tydelige på at de ønsker seg dit.

– Dermed har styret gått i retning de som skal bruke campus, sier Aspenes.

Studentlederen mener at en campus i Lillestrøm vil gi gode muligheter for studentene til å benytte campus også etter undervisningen er over.

— Ikke et personlig nederlag

I etterkant av vedtaket kommenter rektor Nina Waaler som følger:

— Det er ikke snakk om noe personlig nederlag, men heller at universitetet har gått glipp av muligheten til å etablere en ny campus i umiddelbar nærhet til en strategisk samarbeidspartner med sterke fag- og forskningsmiljøer, og et bredt nedslagsfelt i regionen, svarer Waaler Khrono i epost.

— Det er gjort et omfattende utredningsarbeid som har pekt på Ahus som det beste alternativet, og vi har hatt alle fakultetene med oss i anbefalingen, legger hun til.

Hun skriver også:

— Nå forholder vi oss imidlertid til vedtaket. Det vil inkludere nye prosesser både internt og eksternt, noe som innebærer betydelig risiko og forsinkelser i framdriften, sier Waaler.

— En lettelse

På vegne av Norsk sykepleierforbund ved OsloMet, uttrykker Hanne Morttjernet, hovedtillitsvalgt, Gro Røkholt, plasstillitsvalgt Kjeller og Vidar Frigstad plasstillitsvalgt i Pilestredet lettelse over at styret valgte Lillestrøm.

— Et Campus Romerike på Lillestrøm vil bety mye for både ansatte, studenter og samarbeidspartnere i spesialist- og kommunehelsetjenesten på Romerike. NSF ved OsloMet ser muligheter for faglige synergier og innovasjon mellom utdanninger, spesialist - og kommunehelsetjenesten i valg av Lillestrøm, understreker de tre i en første kommentar til Khrono.

— Ikke minst vil dette innebære gode muligheter for et godt studentmiljø, med tanke på offentlig kommunikasjon, sosialt og kulturelt. NSF ved OsloMet gleder seg til å bidra inn i arbeidet med å etablere Campus Romerike på Lillestrøm og gjøre dette til en framtidsretta suksess for både utdanning og samarbeidspartnere, skriver de tre til Khrono.

Spent på vurdering av prosess

Paul Johan Moltzau er ordfører i Hurdal og uttaler seg i denne saken på vegne av Gardermoregionen.

— Jeg har fått med meg vedtaket og gratulerer først og fremst Lillestrøm og Romerike. Vedtaket er uansett ett steg i riktig retning sammenlignet med rektors anbefaling, sier Moltzau i en første kommentar.

Han legger til:

— Det er ingen hemmelighet at vi fortsatt mener at konsekvensutredningen fremstiller vårt alternativ på Jessheim i et ufortjent dårlig lys. Nå er vi spent på hvordan Kunnskapsdepartementet vurderer prosessen som har ført fram til dagens vedtak.

Powered by Labrador CMS