oslomet

Anbefaler campus på Ahus

Fungerende rektor Nina Waaler anbefaler Ahus som plassering av OsloMets nye campus på Romerike. Universitetsstyret skal fatte vedtak i saken 8. desember.

Fungerende rektor Nina Waaler ønsker å legge OsloMets studietilbud på Romerike til Ahus.
Publisert Oppdatert

I universitetsstyremøtet ved OsloMet 8. desember legger rektor Nina Waaler fram sin anbefaling av en ny campus på Ahus med virksomhet fra alle de fire fakultetene, med ekstra satsing på utdanning og forsknings- og innovasjonsaktivitet innenfor helsevitenskap og teknologi.

— Etter et omfattende arbeid med å utrede alternativene for en ny campus på Romerike, er jeg nå klar med min anbefaling om at OsloMet etablerer en fullverdig campus i tilknytning til Akershus universitetssykehus (Ahus) i Lørenskog kommune, sier fungerende rektor Nina Waaler, i følge en melding til alle ansatte ved OsloMet og en nyhetssak på nettsidene.

— Ahus har allerede svært mange studenter i praksis fra ulike utdanninger. En OsloMet-campus her vil være positivt for studentmiljøet, og bidra til at sykehusområdet blir et enda mer dynamisk lærings- og praksismiljø, sier hun, i nyhetsmeldingen fra OsloMet.

Har vurdert fire alternativer

Gjennom en formell konseptvalgutredning er fire campusalternativer vurdert opp mot flere krav knyttet til faglig samarbeid, omgivelser og økonomi.

Med sin anbefaling, slutter fungerende rektor seg til utredningens konklusjon om at alternativet med en satsing på helseteknologi på Ahus vil bidra mest til den faglige og strategiske utviklingen av OsloMet.

— Jeg ser store fordeler ved å utvikle en ny campus i umiddelbar nærhet til en strategisk samarbeidspartner med sterke fag- og forskningsmiljøer, som har hele Romerikeregionen som nedslagsfelt. Det vil legge til rette for en tverrfaglig satsing, hvor alle fakulteter vil være til stede med både fast og aktivitetsbasert tilstedeværelse, sier Nina Waaler.

Alternativet inneholder også satsing på profesjonsutdanning i psykologi. De fire fakultetene og de to forskningssentrene har i utredningsarbeidet alle kommet med sin tilslutning til alternativ B, som er det største av to alternativer som er blitt utredet på Ahus.

Ønskes velkommen

Administrerende direktør Øystein Mæland ved Ahus ønsker OsloMet velkommen til sykehuområdet.

— Vi kan tilby velegnet beliggenhet og fruktbart faglig samspill, sier han.

­— Sammen med OsloMet har vi en gyllen mulighet til å videreutvikle våre helsetjenester og helsefellesskapet med kommunene, til beste for hele regionen. Kompetanse fra flere fakultet kan bidra nye løsninger for omstilling og videre utvikling av helsesektoren, sier han i en pressemelding.

Langt færre studenter totalt

OsloMet har nå plusset på 200 studenter mer enn det som lå i dette Ahus-alternativet fra før, slik at det til sammen blir 1900 heltidsstudenter på campusen, ifølge nyhetsmeldingen fra universitetet.

Til sammenligning er det 3345 registrerte studenter på dagens Romerike-campus, som ligger på Kjeller i Lillestrøm kommune. Det viser tall som OsloMet har rapportert inn til Database om høyere utdanning i høst. Av disse er det 385 som tar nettbasert eller desentralisert utdanning. Av de resterende 2980 er det 1845 heltidsstudenter og resten på deltid, ifølge OsloMets tall.

Spørsmål til Borten Moe

Tore Vamraak er stortingsrepresentant for Høyre i Akershus.

Samme dag som OsloMet annonserer at fungerende rektor Nina Waaler anbefaler styret å gå for Ahus-alternativet, stiller stortingsrepresentant Tore Vamraak (H) dette spørsmålet til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe: Vil statsråden tillate at OsloMet gjennomfører en sentralisering av studieplasser og legger ned studieplasser i Akershus for å flytte dem til Oslo?

Vamraak viser til fusjonsavtalen fra 2008, da Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus ble slått sammen. Ifølge avtalen skulle de to stedene videreføres og framtidig vekst skje begge steder.

— De to siste årene har det pågått en prosess der administrasjonen har forsøkt å minimere aktiviteten på Romerike. I styremøte 8. desember skal styret i OsloMet beslutte endelig lokalisering. Dersom administrasjonens anbefalinger blir vedtatt betyr dette at man vil gå fra dagens 3300 studenter på Romerike til kun 1700 . Det er en halvering (red.mrk. OsloMet sier nå at det vil bli 1900), skriver Vamraak i det skriftlige spørsmålet i Stortinget.

Borten Moe har foreløpig ikke svart.

Slik regner OsloMet

På spørsmål fra Khrono om det reelle studenttallet på Kjeller i forhold til Ahus svarer Nina Waaler i epost til Khrono:

— Økningen fra 1700 til om lag 1900 heltidsstudenter skyldes at det nå ligger an til at alle fire fakultetene vil ha fast tilstedeværelse på Ahus. Ytterligere detaljer om de enkelte studieprogrammene som vil være på nye campus Romerike vil komme i det videre arbeidet etter at styret har fattet sin beslutning om lokalisering, skriver Waaler.

Hun legger til:

— Det er ikke gitt at det blir færre antall studenter samlet enn det som er på Kjeller i dag. Deltidsstudenter på Ahus vil komme i tillegg. Det er videre over 1000 studenter i praksis på Ahus som vil bidra til studiemiljøet. Og det vil være etter- og videreutdanningsaktiviteter fra LUI som heller ikke inngår i antallet heltidsstudenter. Gjennom intensjonsavtalene med kommuner på Romerike vet vi at det er stor etterspørsel i regionen for etter- og videreutdanningsaktiviteter innenfor de fagområdene som etableres på den nye campusen.

Ba om avklaringer

Styremøtet ved OsloMet behandlet også saken i sitt møte 28. oktober. Diskusjonen i OsloMet-styret viste at Ahus-alternativet sto sterkt, bortsett fra at studentrepresentantene og et styremedlem tydelig gikk for Lillestrøm og enkelte sa at de ikke har bestemt seg.

I dette styremøtet ba styret om en utdyping av flere ting i forkant av at de skal fatte et vedtak 8. desember.

Det handlet blant annet om ytterligere avklaring av mulighetene for å legge til rette for et godt studiemiljø på en ny campus på Ahus, og risiko i det videre arbeidet.

— Vi har hatt møter med ulike aktører som det blir viktig å samarbeide med for å bygge opp en attraktiv campus som ramme for et godt studie- og arbeidsmiljø. Blant annet har vi tett dialog med SiO, som er i gang med å avklare hvilke tjenester de kan etablere på en ny campus, som helsetilbud, treningsfasiliteter og serveringssteder, sier Nina Waaler.

Universitetsstyret skal fatte sitt vedtak om faglig profil og plassering av en ny campus på Romerike i sitt møte 8. desember.

Endringslogg:

Fredag 26.11.2021, kl. 11.00: Kommentar fra fungerende rektor Nina Waaler om studenttallet på Ahus er lagt til.

Powered by Labrador CMS