Debatt eyvind schumacher

Et universitet for storbyregionen?

Romerike ønsker en forpliktende allianse med et arbeidslivsuniversitet dedikert til storbyregionen. Det er vi ikke sikker på om vi har i OsloMet.

Ordfører i Ullensaker kommune, Eyvind Schumacher, har tidligere anbefalt at Jessheim er best egnet for et nytt campus på Romerike.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Har styret fått det underlaget de har bedt om for å fatte en forsvarlig beslutning om lokalisering av en fullverdig universitetscampus på Romerike? Neppe. Etter en prosess på mer enn et år anbefaler administrasjonen på OsloMet en nedskalert versjon av Kjeller. Det er ikke svaret på hva en fullverdig campus er, og ikke et svar på de utfordringer universitetet kan bidra til å løse i storbyregionen.

Storbyregionen, og særlig Romerike, er i sterk vekst – og den klart raskest voksende delen av Norge. Det er kanskje vanskelig å se fra Pilestredet, men det bygges og skapes nye steder, nye bysentra med et mangfold av skoler, velferdsløsninger og tilbud innenfor helse og omsorg.

Håndtert ansvarlig og med kunnskap kan vi bygge en bærekraftig storbyregion og skape inkluderende fellesskap. I den jobben hadde det vært bra å ha en forpliktende allianse med et arbeidslivsuniversitet dedikert til storbyregionen. Det er vi ikke sikker på om vi har i OsloMet, med forslaget til ny campus som ligger i bordet.

Ta kriteriene nokså enkelt: Skal vi tro administrasjonen, skal det legges mer vekt på forskning enn på utdanningene og studiemiljø i etableringen av en ny campus. Som utenforstående vil jeg ikke legge meg for mye opp i hvordan OsloMet vurderer forskning og utdanning. Men jeg er overrasket. Det tror jeg mange av de som ansetter kandidater fra OsloMet er, og mange av OsloMets studenter også er.

Når det så legges vekt på forskning, er det nærhet til Ahus som er det vesentlige. Og sykehus er viktig. Men det er også mye annet som er viktig. Vi har vært gjennom en pandemi som har satt kommunene under press. Det vet vi alt om i Ullensaker. Vi skal skape nye løsninger for kommuner som skal gjøre mer og bedre, og vi skal skape flere, nye kunnskapsintensive arbeidsplasser slik at Romerike ikke blir en forstadsregion og pendlerkommuner som øker presset på sprengte mobilitetsløsninger.

Vurderingene administrasjonen ved OsloMet her har gjort er rett og slett ikke troverdige.

Eyvind Schumacher, ordfører i Ullensaker kommune

Alt dette trenger forskning og ny kunnskap, mens OsloMet velger å knytte seg til et sykehus så nær hovedstadsgrensen som mulig. På mange måter opptrer OsloMet mer nærsynt enn Ahus som har sykehuscampuser også andre steder på Romerike og i Kongsvinger.

Ullensaker har utformet et konsept for en ny campus i sentrum av Jessheim. Vi har valgt å konkretisere konseptet, og sendt det over til styremedlemmene i forkant av deres behandling 28. oktober. Det vi viser er at vi er villige til å stille opp med ulike tomter i sentrum av Jessheim, vi legger opp til omfattende sambruksløsninger med blant annet bygging av et nytt bibliotek og kulturhus og tilgang på større møterom og arbeidsplasser i tilknytning til rådhuset.

Vi har ferdig regulerte tomter for studentboliger 2 minutters gange fra campus, og har ferdig tegnet ut parker mellom campus og studentboliger og mellom campus og resten av sentrum. Alt dette er muligheter. Manglende fleksibilitet? Jeg tør påstå at få byer og bysentrum gir den fleksibilitet til et kommende universitet som vi legger opp til. Effektiv bygningsmasse? Det er opp til OsloMet selv å finne ut av sammen med oss. Vurderingene administrasjonen ved OsloMet her har gjort er rett og slett ikke troverdige.

Jeg mener at Campus Romerike på Jessheim er et godt alternativ. Men i denne sammenheng er jeg mer opptatt av hvordan viktige virksomheter som OsloMet gjør sine vurderinger, og hvordan de setter styret er i stand til å fatte beslutninger som kan forsvares i ettertid. Utgangspunktet er altså at styret ved OsloMet har bedt om en ny fullverdig campus på Romerike. Svaret på det kan neppe være å flytte helsefakultetet og deler av teknologimiljøet til et sykehus på Lørenskog.

Hele ideen med et universitet og en campus er flerfaglig samarbeid, og her virker det rett og slett som at administrasjonen har kastet kortene i møtet med fagmiljøer og ansatte som er nølende til å flytte. Det er selvsagt forståelig, men vi vil jo sammen kunne skape begeistring for en ny campus der ansatte og studenter setter premisser for campusens utvikling og ikke minst byen som campusen er en viktig del av. Begrunne og begeistre er også en del av jobben i endringsprosjekter som det styret her har bestilt. Det har vi sett lite av.

Etableringen av en ny campus henger også nært sammen med samfunnsoppdraget OsloMet har uttrykt i sin strategi: Arbeidslivsuniversitet for hele storbyregionen. Det er altså ikke kommunene på Romerike som har gjort etablering av campus til en vesentlig del av universitetets strategi om å være et arbeidslivsuniversitet for storbyregionen. Strategien er vedtatt av styret, og skal realiseres gjennom vurderinger administrasjonen skal gjøre i et campusprogram.

Vi opplever ikke at strategien til OsloMet er lagt til grunn for de vurderingene administrasjonen har gjort. Alvoret i dette er at det ikke bare handler om universitetets strategi, men også om det som skal ligge til grunn for denne type beslutninger i staten.

Universitetet har et viktig samfunnsoppdrag, og betydningen universitetet har for sysselsetting, nye kunnskapsintensive virksomheter og stedsutvikling må tas hensyn til i vurderinger som gjøres. Gjør ikke universitetet selv disse vurderingene, overlater de dem til regjeringen som tar endelig beslutning om hvor OsloMet skal være.

Historien om OsloMet handler på sett og vis om høyskolen som flytta til byen og ble universitet. Vi savner ikke fortida, og har hele tiden delt OsloMets ambisjoner om å bli et fremragende arbeidslivsuniversitet for hele storbyregionen. Med det kommer også forventninger, og vi ser frem til at styret tar beslutning om en fullverdig, flerfaglig campus på Romerike.

Les også:

Les flere debattinnlegg på Khronos debattside

Powered by Labrador CMS