Debatt eyvind jørgensen schumacher

OsloMet på Jessheim - en fullverdig bycampus for storbyregionen

På Jessheim ønsker vi å skape en OsloMet-campus som kan være førende for utviklingen av sentrum i Jessheim.

Kampen om beliggenheten til nye Campus Romerike i gang, og ordfører i Ullensaker kommune, Eyvind J. Schumacher, mener Jessheim er best egnet. Illustrasjonen er et modellforslag til hvordan det kan se ut.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

CAMPUS ROMERIKE| Styret ved OsloMet fattet i mars i fjor et modig vedtak om en ny fullverdig campus på Romerike. Nå legges det frem fire alternativer som er markant forskjellige. Det er bra at styret får et reelt valg. For valg av campus handler ikke bare om stedsvalg, men vel så mye om strategi for arbeidslivsuniversitetet i storbyregionen.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Rektor og administrasjonen peker på Jessheim som ett av fire alternativer som er med videre i arbeidet med en ny, fullverdig campus på Romerike. Det er vi glad for. Rektors utvelgelse viser at det er fire svært gode alternativer som presenteres for styret. På Ahus er det mulig å etablere en ren helsecampus, mens i Lillestrøm og ved Ahus er det mulig å etablere en campus som kombinerer helse, teknologi og design. Vi på Jessheim konkurrerer åpenbart mot gode kandidater. Vårt alternativ skiller seg imidlertid ut, da vårt forslag er å ta strategien for hele arbeidslivsuniversitetet på alvor, og skape synergier på tvers av fagmiljøer i tett samspill med kommuner, skoler, helsehus, sykehus og bedrifter i en storbyregion i rask vekst.

På Jessheim ønsker vi å skape en OsloMet-campus som kan være førende for utviklingen av sentrum i Jessheim, og som er en integrert del av utviklingen av storbyregionen. Vi bestemmer ikke hvilke fagmiljøer og studieprogrammer som bør inngå i en ny campus, men vi konstaterer at det er en nær sammenheng mellom det fagtilbudet som OsloMet har, regionens sammensetning av næringer og framskriving av behovet for arbeidskraft i vår del av storbyregionen.

Jessheim, Ullensaker og Øvre Romerike preges av å ha en ung befolkning. Mange flytter for å ta høyere utdanning, og har du først flytta, er det ofte slik at din første og neste jobb er nær stedet du har tatt utdanning. Talentlekkasjen skaper utfordringer på Øvre Romerike. Vi trenger flere kunnskapsintensive arbeidsplasser for en raskt voksende befolkning. De som skal bygge disse er talentene som forlater oss for å ta høyere utdanning. OsloMet vil ikke bare bety mye i seg selv for å skape samspill med virksomheter som dreies mot innovative og kunnskapsbaserte løsninger, men også for å beholde talenter som er avgjørende for å bygge nye kunnskapsintensive virksomheter.

Fordi OsloMet kan bety så mye for oss, vil vi by på det vi har for at OsloMet skal få den campusen de ansatte og studentene trenger – og fortjener. De som ønsker å lese mer om de mulighetene Jessheim kan tilby en Campus Romerike er velkommen til å besøke: www.campusromerike.no. Her kan man se vårt forslag til en kompakt bycampus i Jessheim sentrum illustrert av arkitekter for å vise de fantastiske muligheter som Jessheim-konseptet gir – for studenter, ansatte og byen. Her har vi også tilgjengeliggjort utredninger gjort av Menon og Samfunnsøkonomisk Analyse om de samfunnsmessige gevinstene knyttet til vårt forslag.

Noe av det mest sentrale ved det konseptforslaget vi nå har sendt til OsloMet er at det setter universitetet i en unik posisjon til å prege utviklingen av Jessheim som by. Med den fleksibiliteten vi legger opp til med arealer midt i Jessheim sentrum, vil ansatte og fagmiljøer ved OsloMet i stor grad kunne ha innflytelse på utviklingen av lokaler og fasiliteter de trenger. Vi skal ikke bare ha bygg og areal som gjør det mulig med samspill mellom OsloMet og de virksomhetene som allerede er i regionen. Vi skal også skape en så attraktiv campus at flere kunnskapsintensive virksomheter ønsker å koble seg på.

Også studentene vil ha store muligheter til å ta del i utformingen av fremtidens Jessheim ved etableringen av ny campus. Flere av OsloMets styremedlemmer har tidligere vist til at studentenes behov skal være særlig viktig for valg av en ny campus, og det er noe også vi er svært opptatt av. På Jessheim vil studentene ha tilbud de trenger i et levende bysentrum, og boliger tett på campus. De vil ha tilgang på møteplasser og kulturtilbud de selv kan ta del i og prege.

Det viktigste for oss er å skape en campus som studenter og ansatte ved OsloMet oppfatter som attraktiv. Samtidig har universitetet strategisk betydning for utvikling av løsninger, virksomheter, lokalsamfunn og hele regionen. Vurdering av hvor OsloMet skal ha sin nye campus, handler også om hvor det kan bety mest for samfunnet. Dette er en del av det OsloMet er forpliktet til å vurdere og legge vekt på, ut fra det regelverk som gjelder for denne type viktige samfunnsmessige beslutninger. Vi har her levert to utredninger, og vil selvsagt ha dialog med OsloMet om ytterligere beslutningsgrunnlag.

Styrets vedtak og administrasjonens oppfølging av det vitner om at universitetet tar sitt samfunnsansvar på alvor, og det bør vi alle være glad for. Vi på Jessheim inviterer OsloMet inn i et byutviklingsprosjekt i den raskeste voksende delen av storbyregionen, og vil være en aktiv vertskapskommune som kan koble OsloMet på det å skape en inkluderende og bærekraftig storbyregion.

Powered by Labrador CMS