Debatt Seks ordførere på romerike

Ringvirkninger på Romerike

Alle kommunene i Gardermoregionen vil arbeide natt og dag for at campus Jessheim blir en drømmecampus for fremtiden.

I Gardermoregionen står vi samlet bak alternativet om drømmecampus på Jessheim, og følger spent med på prosessen, skriver innleggsforfatterne.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

CAMPUS ROMERIKE| Verden har forandret seg mye etter pandemien. Med en økt digital hverdag blir terskelen for å kunne bosette seg utenfor Oslo lavere. Samtidig er studentene krystallklare i sin melding: De vil tilbake på campus. Det gir oss en sunn bekreftelse på at vår visjon om å skape en drømmecampus med OsloMet på Jessheim er riktig vei å gå.

Verdien av å etablere en universitetscampus på Jessheim er gjensidig, i den forstand at både region og universitet vil nyte godt av hverandre. Gardermoregionens visjon om et drømmecampus for OsloMet på Jessheim handler nettopp om å maksimere det gjensidige nytteforholdet og gjøre hverandre enda bedre.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Valget av lokasjon for OsloMets Campus Romerike handler om så mye mer enn kun areal og kostnad. Det handler om den forente fremtiden til et universitet og en hel region. Vi ordførere i Gardermoregionen har sammen utviklet en liste med det vi mener kan bli noen sentrale gevinster som følge av etableringen av OsloMet på Jessheim – både for universitetet og regionen:

Gevinster for OsloMet:

 • Premissgiver: Etableringen av en OsloMet-campus på Jessheim vil bli en del av et byutviklingsprosjekt. Dette vil gi storbyuniversitetet en helt unik mulighet til å bli premissgiver for utviklingen av byens sentrum.
 • Rom for vekst: De fire alternativene som OsloMets styre har gått videre med legger opp til en mindre studentmasse på Campus Romerike enn mange forventet. Dette kan imidlertid endre seg i fremtiden. Skal noe vokse, må det være rom for vekst. Det er det på Jessheim!
 • Økt marked: OsloMet vil kunne oppleve å få et økt marked – ettersom regioner som Innlandet åpnes opp – både når det gjelder studenter, samarbeidspartnere og praksisplasser. Bredere søkergrunnlag kan igjen føre til at OsloMet får flere kvalifiserte søkere.
 • Mer fornøyde studenter: Alt ligger til rette for at studentene vil stortrives på Jessheim og i Gardermoregionen. De mest fornøyde studentene finner man på mindre studiesteder. Det viser nye tall fra Studiebarometeret.
 • Mindre studentlekkasje: Et av suksesskriteriene til NMBU på Ås er at det er akkurat passe langt unna Oslo til at studentene velger å forbli ved campus på kveldstid og i helgene. At en campus på Jessheim ikke blir en satellitt til Oslo, forhindrer studentlekkasje og bidrar til et sunt og levende studentmiljø.

Gevinster for Gardermoregionen:

 • Utjevner forskjeller: Gardermoregionen preges av lavere utdanningsnivå og lavere utdanningstilbøyelighet enn landet for øvrig. Etablering av OsloMet i Jessheim vil bidra positivt til å redusere de regionale forskjellene, ettersom nærhet til utdanning gir høyere rekruttering til høyere utdanning.
 • Forhindrer talentlekkasje: Ettersom flytting gjerne skjer i forbindelse med eller rett etter studiene, opplever regioner med lavere utdanningsnivå enn landet for øvrig ofte talentlekkasje fordi unge er nødt til å forlate regionen for å ta utdannelse. Etablering av OsloMet på Jessheim vil derfor kunne styrke arbeidsmarkedet i hele Gardermoregionen.
 • Styrker hele regionen: Gardermoregionen er en region i vekst, men har samtidig vært en av de regionene som har lidd hardt under pandemien. Med OsloMet på Jessheim vil det bli en selvforsterkende dynamikk mellom universitet og regionalt næringsliv, slik det blant annet er blitt på Steinkjer som resultat av aktiviteten til Nord Universitet.
 • Magneteffekt: Lokal tilstedeværelse av universitet har positiv effekt på næringsutviklingen og nyetableringer. OsloMet-campus på Jessheim vil kunne resultere i en magneteffekt for hele regionen - dette inkluderer forskningsrelatert virksomhet.
 • Kulturell skaperkraft: OsloMet på Jessheim vil ha en positiv kulturell miljøeffekt. Vi kommunene vil legge til rette for at den positive effekten får utvikle seg fritt, slik at studentene får benyttet et stadig rikere og mer mangfoldig kultur- og uteliv.

I en tid der sentralisering er blitt normen, og nærhet til Oslo synes forlokkende for mange utdanningsinstitusjoner, er OsloMets styrevedtak om Campus Romerike som fullverdig campus med stedlig ledelse kanskje viktigere enn noensinne. Vedtaket følger opp visjonene bak den tidligere Høgskolen i Akershus, og ser en verdi av å gi utdanningstilbud til hele det sentrale Østlandet.

Styret i OsloMet har utvilsomt en stor jobb foran seg når de ulike alternativene skal veies opp mot hverandre, og da er det viktig at styremedlemmene er klar over de visjoner og mulige gevinster som ligger bak de ulike alternativene. I Gardermoregionen står vi samlet bak alternativet om drømmecampus på Jessheim, og følger spent med på prosessen.

Innlegget er signert av:

 • John-Erik Vika - ordfører i Eidsvoll
 • Eyvind Jørgensen Schumacher - ordfører i Ullensaker
 • Hans Thue - ordfører i Nannestad
 • Grete Irene Sjøli - ordfører i Nes
 • Anders Østensen – ordfører i Gjerdrum
 • Paul Johan Moltzau - ordfører i Hurdal
Powered by Labrador CMS