oslomet

Regjeringen kan komme til å blande seg inn i campus­plassering

Regjeringen kan komme til å legge seg opp i hvor OsloMets nye campus på Romerike skal ligge. De fleste på OsloMet vil til Ahus, studentene vil til Lillestrøm.

OsloMet-styret vedtok 12. mars i fjor å avvikle dagens campus på Romerike, etter mye om og men. Nå sier Senterpartiet at det kan være de vil ha et ord med i laget om den nye campusen.
Publisert Oppdatert

Styret ved OsloMet diskuterte plassering av universitetets nye Romerike-campusen på styremøtet torsdag.

De fleste pilene peker mot lokalisering på Akershus universitetssykehus (Ahus i Lørenskog), men diskusjonen viste at styret ikke er entydig. Noen har ikke bestemt seg, andre går for Lillestrøm.

Plasseringen av OsloMets Romerike-campus har vært i spill i mange år.

Nå haster det å få tatt en beslutning, ifølge viserektor Per Martin Nordheim-Martinsen, som i styremøtet stilte i rollen som rektor, i fungerende rektor Nina Waalers fravær.

Har dårlig tid

Nordheim-Martinsen viste til de politiske endringene som har skjedd etter at Arbeiderpartiet og Senterpartiet har overtatt regjeringsmakten.

— Endringen i det politiske landskapet gjør at vi trenger å få et vedtak i desember for å beholde kontroll og autonomi i prosessen, sa viserektor Per Martin Nordheim-Martinsen på torsdagens styremøte ved OsloMet.

Endringen i det politiske landskapet gjør at vi trenger å få et vedtak i desember for å beholde kontroll og autonomi i prosessen. Dessuten trenger vi å få tatt en beslutning av hensyn til de ansatte på Kjeller, sa han.

Planen er at styret skal ta en endelig beslutning om ny campus på Romerike 8. desember.

Tilbakemeldingene fra styremedlemmene er at de vil ha en bedre utredning av hva Ahus kan tilby studentene, samt å få en bedre oversikt over kostnadene før noen beslutning tas.

Sp: Campus på Romerike kan bli berørt

Marit Knutsdatter Strand er utdanningspolitisk talsperson for Senterpartiet.

Kommer regjeringen til å mene noe om hvor OsloMets campus skal ligge eller størrelsen på den?

— Det er for tidlig for oss i regjeringen å si noe konkret om den saken, sier hun, men hun viser til Hurdalsplattformen som legger stor vekt på å styrke det regionale utdanningstilbudet og gjøre utdanning tilgjengelig der folk bor. Det gjelder også Romerike, påpeker hun.

Vi skal både se på finansieringssystemet i høyere utdanning, på flercampusinstitusjonene, og vi skal utrede om nedlegging av studiesteder ikke skal kunne avgjøres av styrene, men behandles politisk av Stortinget. Dette skal vi gjør en helhetlig vurdering av, og denne vurderingen kan berøre prosessen om campusutvikling på Romerike, sier hun.

Finanspolitisk talsmann for Senterpartiet, Sigbjørn Gjelsvik, sier det slik:

– I plattformen sier vi at vi skal utrede en lovfesting om at nedleggelse av studiesteder og omfattende nedbygging av studietilbud ikke kan avgjøres av styret og at det må behandles politisk av Stortinget. Styret i OsloMet bør merke seg at den nye regjeringen er opptatt av å ivareta fullverdige studiesteder og campuser og hindre gradvis svekkelse av tilbudet, sier han til Romerikes Blad 14. oktober.

Et bygg som skal oppføres her på Ahus anbefales som den beste lokaliseringen av OsloMets nye Romerike-campus.

Ahus mest populær

Utredningen som OsloMet har gjort av de fire konseptene for ny campus på Romerike konkluderer med at Akershus universitetssykehus (Ahus) er det beste. Også dekanene ved de fire fakultetene ved OsloMet går inn for Ahus, fordi de mener mulighetene for faglig samarbeid er størst der. Det flagget de på et styreseminar i forkant av torsdagens styremøte på OsloMet. Studentene, på sin side, ønsker seg heller til Lillestrøm sentrum.

To alternativer på Ahus i Lørenskog, et på Lillestrøm og et på Jessheim er vurdert, og det er det største av de to alternativene på Ahus som anbefales. Her er det tenkt at Fakultet for helsevitenskap og Fakultet for teknologi, kunst og design skal ha 1700 studenter, som skal lokaliseres i et nytt bygg der Ahus også skal ha virksomhet.

Til sammenligning er det 3345 registrerte studenter på dagens Romerike-campus, som ligger på Kjeller i Lillestrøm kommune. Det viser tall som OsloMet har rapportert inn til Database om høyere utdanning i høst. Av disse er det 385 som tar nettbasert eller desentralisert utdanning. Av de resterende 2980 er det 1845 heltidsstudenter og resten på deltid, ifølge OsloMets tall.

OsloMet-styret har vedtok 12. mars 2020 at Kjeller-campusen skal legges ned innen 2024 og at det skal etableres en fullverdig campus et annet sted på Romerike.

Ikke entydig styre

Diskusjonen i OsloMet-styret torsdag viste at Ahus-alternativet står sterkt, bortsett fra at studentrepresentantene og et styremedlem tydelig går for Lillestrøm og enkelte sa at de ikke har bestemt seg. Tilhengerne av Ahus viser særlig til det entydige rådet fra fakultetene om at dette vil gi de beste faglige gevinstene.

Flere flagget allerede på styremøtet i mai at de mente Ahus var det beste alternativet.Det var likevel ikke noe helt entydig bilde som ble tegnet i styremøtet torsdag.

«Lillestrøm er en hub»

Styremedlem Hege Maria Bergersen mener at Lillestrøm er et langt mer attraktivt alternativ enn Ahus.

— Ahus vil bli akkurat som Kjeller er i dag, med akkurat de samme problemene, bortsett fra at reiseveien blir lengre og kollektivtilbudet verre, sa hun på styremøtet og fortalte om mange bekymringsmeldinger hun har fått fra ansatte på Kjeller.

Hun var også bekymret for manglende tilbud til studentene hvis Ahus blir valgt.

— Lillestrøm er en hub og åpenbart mer attraktiv. Vi må rigge oss for vekst der, sa hun og la til at samarbeid med Ahus slett ikke er utelukket selv om campus ligger på Lillestrøm.

Eksternt styremedlem Jens Erik Mogensen fra Københavns universitet var særlig bekymret for kostnadene ved en ny campus på Romerike.

— Hva hvis det blir overskridelser? Jeg ønsker å se scenarier på det, sa han.

Studentleder ved OsloMet, Rolf Martin Aspenes.

— Hva om det går som ved Københavns universitet, der det har vært enorme overskridelser ved den nye Niels Bohr-bygningen, spurte han.

Studentene vil til Lillestrøm

Leder av studentparlamentet ved OsloMet, Rolf Martin Aspenes, sier at studentene ønsker seg til Lillestrøm av flere grunner.

— Vår største frykt er at Ahus skal bli et nytt Kjeller, sier han, med henvisning til manglende studentmiljø på campus i dag.

— I Lillestrøm sentrum bygges det nye studentboliger og det er et kollektivknutepunkt. I Lillestrøm er man allerede i en by og kan benytte seg av byens tilbud etter forelesning, påpeker han.

Dessuten viser han til at det ikke er store avstanden mellom Lillestrøm sentrum og Ahus.

— Så vi mener at man kunne prøvd å få til det samme faglige samarbeidet med Ahus uten nødvendigvis å være lokalisert der, sier han.

(Saken ble oppdatert fredag kl 9.45 med et sitat fra Sigbjørn Gjelsvik)

Powered by Labrador CMS